PERSBERICHT – Senioren Hollands Kroon (SHK) pal achter ‘onwettig initiatief huisartsen Wieringen

Jip Pankras

HIPPOLYTUSHOEF- ,,Mensen gaan voor de regels. Het eigenlijk onwettige initiatief van de huisartsen om via een slimme verdeling van patiënten een dreigend tekort van artsen op te lossen, is heel slim.” Dat zegt Jip Pankras, fractievoorzitter van de grootste politieke partij in de gemeenteraad, Jip Pankras.

Hij vervolgt: ,, SHK zal er  alles aan doen om dit initiatief dat drie praktijken ( Hippolytushoef, Westerland, Den Oever) in stand houdt te steunen. De eerste lijnszorg hoort dan weliswaar niet bij het gemeentebestuur, ik vind wel dat er van alles aan gedaan moet worden om de Wieringers een huisarts te laten houden.” 

Onderlinge verdeling van patiënten is verboden bij wet. Maar zou die worden toegepast, dan zouden door het grote tekort aan huisartsen ruim 3500 patiënten op Wieringen zonder deze medische zorg komen te zitten. De problemen zijn ontstaan door onder meer het vertrek van twee artsen, die met pensioen gingen/gaan. De patiëntenruil voorkomt ook dat commerciële praktijken, die vooral werken met waarnemers de praktijken overnemen. Deze waarnemers zijn niet bevoegd om in de praktijk ook een apotheek te vestigen.

Senioren Hollands Kroon geven aandacht aan Armoede door energie

Trudy de Kruijf- Welboren
Voorzitter bestuur
Senioren Hollands Kroon
Trudy de Kruijf

HOLLANDS KROON- Het wetenschappelijke onderzoeksbureau TNO bericht dat tussen de 650.000 en 750.000 huishoudens moeite hebben hun energierekening te betalen. Senioren Hollands Kroon gaat daar de komende maanden en jaren speciale aandacht aan geven. Want dit kan natuurlijk niet.

Energie wordt schaars en gaat 2,5x duurder worden. Windmolens wekken geen elektriciteit op bij windstilte en zonnenpanelen geen energie als de zon niet schijnt. Het zijn allemaal zaken die voor iedereen duidelijk zijn, helaas niet voor diegene die geloven in een maatschappij met voldoende energie uit deze bronnen. Onze medeburgers, die nu al moeite hebben hun energierekening te betalen, krijgen bij de verhoging van de energieprijzen nog grotere problemen.

Hun huizen kunnen niet meer verwarmd worden. En vooral ouderen krijgen dan te maken met onderkoelingsverschijnselen.

In het verkiezingsprogramma van SHK (2022 – 2026) willen wij als politieke partij daar aandacht aan geven. In Hollands Kroon zijn er ongetwijfeld ook gezinnen die hier oog in oog mee komen te staan. En het is hier onze gemeente, die als eerste met deze problemen gaat worden geconfronteerd en dus ook onze gemeenteraad.

  • Wij streven naar extra ondersteuning voor de laagste inkomens.
  • Wij willen voorkomen dat er kinderen in armoede leven.

In een welvarend land als het onze zou het een grote schande zijn als deze vorm van armoede gaat voorkomen.

Digitale vragen? Ga naar één van de informatiepunten in Hollands Kroon

Digitale vragen? Ga naar één van de informatiepunten in Hollands Kroon

Origineel artikel: https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/digitale-vragen-ga-naar-een-van-de-informatiepunten-in-hollands-kroon

Steeds meer dingen van de overheid moet u zelf via het internet regelen. Het aanvragen van een AOW-uitkering, het regelen van zorg of het verlengen van een rijbewijs. Veel mensen vinden dit lastig. Het is dan wel fijn als iemand u hierbij op weg helpt. Daarom openen we op 22 september twee informatiepunten voor digitale vragen. In de bibliotheek in Anna Paulowna en in Wieringerwerf. Hier kunt u langskomen met uw digitale vragen. Een medewerker helpt u graag.

Op 22 september opent wethouder Mary van Gent de informatiepunten in Hollands Kroon

Vanaf die dag kunt u elke week langskomen bij een informatiepunt in Wieringerwerf of Anna Paulowna. Het informatiepunt in Wieringerwerf (Cultuurschuur, Loggersplein 1, Wieringerwerf) is open op dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het informatiepunt in Anna Paulowna (MFA De Ontmoeting, De verwachting 13, Anna Paulowna) is open op woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Alle twee de informatiepunten kunt u vinden in de bibliotheek. Iedereen is zonder afspraak welkom. Een lidmaatschap van de bibliotheek is niet nodig.

Voorbeelden van vragen zijn: “Kunt u mij helpen met mij DigiD?”

Henk

Of “Kunt u mij helpen met het aanvragen van een uitkering?” of “Ik begrijp niet hoe mijn pensioen werkt, kunt u mij helpen?”. Als u eenmaal weet hoe het werkt via de computer, is het misschien minder moeilijk dan u eerst dacht. Vaak heeft u dan ook sneller antwoord. Soms zelfs meteen.

Hollands Kroon is een digitale gemeente

Daarom vinden wij het belangrijk dat inwoners bij (digitale) vragen hulp kunnen krijgen. De informatiepunten zijn een samenwerking tussen Wonen Plus Welzijn, de Kopgroep bibliotheken en de gemeente. Het is de bedoeling dat Wonen Plus Welzijn en de Kopgroep Bibliotheken begin volgend jaar nog twee informatiepunten openen. Deze komen in Hippolytushoef en Nieuwe Niedorp/Winkel. Naast dit informatiepunt hebben we ook een digitaal Pools informatiepunt (Punkt Informacyjny) omdat er veel Poolse arbeidsmigranten in onze gemeente wonen en werken.

Opening informatiepunt

Op stap met … Henk Koomen

Rian van Dam Burgemeester

Een prachtige morgen om op stap te gaan. De zon schijnt, de temperatuur is aangenaam en Henk heeft een leuk programma voorbereid. We starten om 8.30 met een lekker kopje koffie. Plaats van handeling is de het wooncomplex aan de Nijerop in Nieuwe Niedorp. Ik krijg een korte toelichting op de historie en het reilen en zeilen van de VVE.

Onze eerste stop is het vakantiepark de Rijd. Het ligt er prachtig bij. Zeker met dit mooie weer. Er zit een actief bestuur; zij steken er veel tijd in om de kwaliteit van het park op een goed niveau te houden. De foto’s spreken voor zich, een mooi stukje (verborgen) Hollands Kroon. De mensen die hier recreëren zijn uitermate tevreden en genieten met volle teugen.

We vervolgen ons programma naar ’t Veld; We stoppen op de Leijerpolderweg, bij bouwbedrijf de Jong. We worden hartelijk ontvangen door de directeur. Hij neemt ons mee in de geschiedenis van het bedrijf en de familie. Hans de Jong startte in 1979 met een metselbedrijf van uit het eigen woonadres, inmiddels is de Jong bouwbedrijven uitgegroeid tot een complete aannemer met een aantal speciale producten. Nieuw en uniek is het eigen ontwikkelde en geproduceerde gevelconcept; waarmee vooral met renovatie mooie successen worden geboekt. Interessante ontwikkeling van een echt familiebedrijf.


We sluiten af met een bezoek aan de golfbaan het Regthuys in Niedorp. We krijgen in het restaurant annex clubhuis een toelichting op de ontstaansgeschiedenis en ontwikkelingen van de golfbaan. De golfbaan is laagdrempelig, dat is ook de filosofie. Er komen ook veel gasten uit het hele land om een dagje op het Regthuys te golfen. De baan ligt er mooi bij en onderweg krijgen we uitleg over de investeringen in de natuur en de ontwikkelplannen voor de toekomst. Na deze leuke tocht in een golfkar over de baan is het programma ten einde. Ik heb een interessant en afwisselende morgen gehad.

WERKBEZOEK BIJ VERMAIRE BREEZAND

Op 10 september 2021 gingen Piet Dijkstra, Pim de Herder. Henk Koomen, Peter C. Meijer en Gerrit Roos op bezoek bij het bedrijf Vermaire.

De bedoeling van het bezoek door de fractie was dat wij inzicht krijgen in de mogelijkheden ter verbetering van het onderhoud van bermen, straten etc. PD legde het contact.

Wij werden ontvangen door Jack Vermaire. Hij is de opvolger van de grondlegger van het bedrijf Jo Vermaire .Het bedrijf is begonnen in 1961 aan de Zandvaart in Breezand. In die tijd was het een Loonbedrijf voor bollenkwekers In de winter was er aanvankelijk niet veel te doen. Later zorgden de lelies voor werkgelegenheid. Na de overdracht aan de zoon werd het bedrijf  omgevormd tot een Multifunctioneel Loonbedrijf en Mechanisatiebedrijf Vermeco. Zij zorgen voor reparatie en onderhoud aan machines in Noord-Holland Noord.

Ook is het bedrijf betrokken bij natuurbouw, sportvelden, bermonderhoud, graskanten, golfbanen etc. Er zijn veel werknemers betrokken bij het loonwerkersbedrijf. Er is een relatie met de firma Sneekes en ook met de firma Stoop. Jack Vermaire is nu betrokken bij het Historisch Ontmoetingscentrum waar het gaat om te laten zien hoe de .ontwikkeling van de bollenkwekerij is gegaan. Daartoe is er een relatie met Oud Anna Paulowna.

Er is te merken dat men hecht aan de persoonlijke relatie. Er is een bord waarop te zien is wie er in het bedrijf jarig is. Een oorkonde geeft aan dat men bij het 50 jarig bestaan uitgeroepen is tot Ondernemer van het jaar. Nu naar het onderhoud in Holland Kroon. Er zijn bij de burgers veel klachten. JVermaire zegt dat de oorzaak o.a. zit in het Budget en het aantal maaibeurten per  jaar. Het verzamelde groen wordt niet afgevoerd en vormt zo een verrijking waardoor bijvoorbeeld brandnetels in grote hoeveelheid kunnen groeien.

De bermen worden daardoor verhoogd, hetgeen ook plezierig is voor Grote berenklauw en Japanse duizendknoop. In Wieringerwaard lijkt het inmiddels bijna niet meer mogelijk deze planten te Bestrijden. De eigenaar van de grond heeft al veel geld uitgegeven om deze Exoten uit te roeien. De maaiboot dient ook meerdere keren per jaar het werk te doen om o.a het riet niet te laten overwoekeren. En natuurlijk opruimen. Een deel van de wegen maaien en afzuigen. En de Bomen goed aanpakken.

Het is duidelijk er dient meer te gebeuren om de kwaliteit van de omgeving goed te houden.

WERKBEZOEK bij Pieter-Jan Duineveld Balgweg 4a Breezand

10 september 2021

Aanwezig: Piet Dijkstra, Pim de Herder, Hen Koomen, Peter C. Meijer en Gerrit Roos.

Doel van ons bezoek: Ons laten informeren over de mogelijkheid om woningen energie neutraal te maken.

De heer Duineveld laat zien hoe hij zijn woning heeft ingericht met allerlei mogelijkheden, waarbij ook energie die niet gebruikt wordt kan worden opgeslagen.

Ook is het mogelijk dat de woning aangesloten kan worden op woningen in het omliggend gebied waardoor meer mensen gebruik kunnen maken van de te leveren energie.

Daartoe wil hij een vergunning voor een molentje op zijn grond.

Het lijkt ons een prima gedachte voor een pilot.

De Heer Duineveld adviseert burgers, instellingen en bedrijven geheel vrijwillig op vrijdag.

Hij is bestuurslid van de windmolen vereniging de Eendragt in Den Helder, tevens de energie coöperatie van Den Helder. Werkzaam als adviseur duurzaamheid bij een installatie bedrijf in Hollands Kroon.

Beproken punten door Pieter Jan Duineveld: (naast de verduurzaming van de woning)

1- Burgerparticipatie

Om draagbaarheid van de energie transitie in de gemeenschap te vergroten is het goed om de Burgerparticipatie in Res Projecten in Hollands Kroon van minimaal 50%, te eisen. Dit zou een voorwaarde moeten zijn om toestemming te geven bij de bouw van grote duurzaamheidsprojecten met welke subsidie dan ook. De burgerparticipatie kan gedragen worden door een energie coöperatie, burger en of bedrijven uit de gemeente. Dit moet dan door de gemeenteraad aangenomen worden en gemeentebeleid worden.

Doel is het weg sluizen van winsten te voorkomen en de winsten in de gemeente aan “goede doelen” toe te aten komen.

Zie https://energiesamen.nu/   :  https://energiesamen.nu/media/uploads/20210105%20Notitie%20Participatiecoalitie%20-%20Commissie%20burgerbetrokkenheid%20klimaatbeleid%5B1%5D.pdf

https://energiesamen.nu/media/uploads/Lokaal%20eigendom%20in%20beleid%20versie%202%20-%20juni%202020.pdf

2-Bouwen van de Poldermolen

Om te voorkomen dat de 100-ste molen in de Wieringermeer verloren gaat, lijkt het mij verstandig om deze te laten bouwen door “de poldermolen” of een andere energie coöperatie die aangesloten in bij Energie Samen of een combinatie, onze windmolen vereniging in Den Helder wil helpen of participeren

De bouw zou een mooie start kunnen zijn van een eigen Hollands Kroon energie coöperatie. Deze molen zou dan de draagbaarheid van de energie transitie kunnen vergroten. Voorwaarde kan zijn dat de winsten naar verduurzamingsprojecten kunnen gaan voor b.v. verenigingen in onze gemeenschap.

3- Nieuwbouw van en door de gemeente alleen nog passief uit te voeren.

Door nieuwbouw van de gemeente alleen nog maar passief uit te voeren, wordt op termijn de kosten voor gebouwbeheer een stuk lager voor de gemeente en zal het comfort in deze gebouwen sterk verbeteren.

Wat is passief bouwen:  https://passiefbouwen.nl/passief-bouwen

Passiefbouwen gaat uit van een maximale energievraag voor verwarmen van 15 kWh/m2/jaar en gaat dus nog een stap verder dan de aankomende BENG1-norm van 25kWh/m2/jaar Als we ervan uitgaan dat een gemiddelde woning zo’n 150m2 vloeroppervlak heeft met 1200m3 gas voor verwarmen, oftewel 11.760 kWh, zal deze woning – traditioneel gebouwd- 78,4 kWh/m2/jaar aan energievraag hebben. Passief gebouwd heeft dezelfde woning maximaal 15 kWh/m2/jaar, dus 5 x minder. Volgens de BENG1 eis zal deze energievraag 3x minder worden.

4- Toestaan tot het plaatsen van een kleine windmolen in eigen tuin

Op dit moment heb ik 46 zonnepanelen op mijn woning, echter s’nachts en in de winter hebben we geen zon. Om mijn woning echt CO2 vrij te kunnen maken heb ik naast een batterij een windmolen nodig. Daar kan dan op perioden dat de zon niet schijnt energie mee geproduceerd worden. Deze windmolen heeft een mast nodig van 10 meter) en deze wil ik in mijn tuin plaatsen. Hiervoor heb ik een vergunning nodig, dit is nu onmogelijk.

Een tijdelijke vergunning voor b.v. 10 jaar zou ook helpen om dit experiment te laten slagen.

Mogelijk met koppeling van de buren, om het congestie probleem / aanpassen van elektra netwerk liander voor dit buurtschap op te lossen en als voorbeeld te kunnen dienen.

5- Normale woonvergunning op ons huis

In onze woning wonen we gedoogd. Onze woning is officieel een vakantiewoning.

Wij hebben al verschillende acties ondernomen naar de gemeente om een normale woonbestemming op ons huis te krijgen. We vallen tussen wal en schip. Onze woning staat alleen, niet op een vakantie park en valt daarom niet onder de mogelijke oplossingen voor de toekomst???. Wij zijn er van overtuigd, dat onze woning voldoet aan alle basis wooneisen en meer.

6) Toestaan kleine windmolens algemeen in hollands Kroon

Door kleine Windmolens toe te staan in het hele buiten gebied en niet alleen op de agrarische bouwpercelen, is het vrij snel mogelijk, om congestie problemen in het buiten gebied op te lossen. Dit door de kleine windmolen – tot 50.000kwh per jaar, bij 15 meter mast – te koppelen met een prive DC netwerk + buurtbatterij, buiten het Liander systeem om. Dan hoeft Liander het Netwerk in het buiten gebied niet te verzwaren en ontstaan er mooie kleine coöperatieve oplossingen van en in de buurt.

Met een combinatie van zon en wind, kan ik bijna het gehele energie gebruik afdekken:

Het was zeer interessant. Een enthousiaste techneut die ook betrokken is bij de gemeenschap.

Met dank

Peter C. Meijer

Bruisende beweegmiddag voor senioren en kleinkinderen Wieringerwerf

Origineel artikel: https://www.hollandskroonactueel.nl/2021/09/08/bruisende-beweegmiddag-voor-senioren-en-kleinkinderen-wieringerwerf/

WIERINGERWERF – Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) neemt zaterdag 18 september officieel de organisatie van Sportdorp Wieringermeer over van Team Sportservice. Dat doet de stichting met een groots opgezette vitaliteitsdag voor senioren en hun kleinkinderen. Er is die dag van alles te doen op het terrein van Atletiekvereniging Wieringermeer en in de Zuiderzeehal.

In 2019 benoemde wethouder Mary van Gent de vier kernen in de Wieringermeer tot Sportdorp. Remy Kluvers van Team Sportservice was vanaf het begin betrokken bij het project: “Doel was en is ouderen te motiveren meer en eventueel samen te bewegen. Door elkaar op een actieve manier te ontmoeten vermindert eenzaamheid onder ouderen én blijven ze langer fit en vitaal. Negentien welzijnsorganisaties, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties werkten vanaf het begin samen om meer beweeg- en ontmoetingsmogelijkheden aan te bieden voor 65-plussers in de Wieringermeer.”

Voor opa, oma en kleinkinderen

Zaterdag 18 september neemt SSWW dit stokje over. “We willen er een bruisende en gezellige activiteitenmiddag van maken. Dat doen we samen met alle verenigingen in de Wieringermeer. Het wordt een dag voor senioren mét hun kleinkinderen”, vertelt Mirjam Bus van SSWW. Op deze middag presenteren verenigingen hun beweegaanbod voor ouderen. “En hoe leuk is het om samen met je kleinkind – of als je die niet hebt, de kleinkinderen van een ander – deel te nemen aan de activiteiten die er zijn?”

Activiteiten en lezingen

Tijdens de overdrachtsdag kunnen de bezoekers meedoen aan yoga, walking voetbal, topfit, rollatorgym, fitness, wandelen of fietsen (met een bezoek aan boerenbedrijven), boogschieten, kegelen, klaverjassen, jeu de boules, sjoelen of Virtual Reality ervaren. Verder zorgt Team Sportservice voor een uitdagende stormbaan en pannaboarding. Daarnaast zijn er interessante korte lezingen over gezonde voeding en goed slapen op hoge leeftijd.

Koken met streekproducten

Maak kennis met deelnemers van Zwem & Ontmoet en volg een gratis proefles. Bekijk het maaltijdaanbod voor senioren in de regio, of – nog leuker – ga samen koken en eten. Wie aan minimaal vijf activiteiten deelneemt, krijgt een leuke attentie. Mirjam Bus licht toe: “Er wordt op locatie gekookt met producten van agrarische ondernemers uit de regio. De bezoekers kunnen mee koken of alleen lekker proeven. In het midden van het beweegplein kun je zitten en kletsen met andere geïnteresseerden of rustig de inspanningen van anderen bekijken.”

Aanmelden

Voor sommige activiteiten is het nodig je aan te melden via Noord-Holland Actief. Bijvoorbeeld voor boogschieten, kegelen en de VR-brillen. Dit in verband met de coronamaatregelen. Ter plekke aanmelden kan overigens ook nog. Iedereen is tussen 14.00 en 17.00 uur welkom op het terrein van Atletiekvereniging Wieringermeer aan de Dr. Tamsmalaan 4 in Wieringerwerf. Mocht het slecht weer zijn, dan gaan de activiteiten door in de (daar tegenover liggende) Zuiderzeehal.

De feestelijke opening is om 14.00 uur, daarna volgt een lezing over het effect van een gezonde leefstijl op vitaliteit. En om 14.30 uur starten de activiteiten. Meer weten? Neem contact op met Mirjam Bus via vitaal@sportwelzijnwieringermeer.nl

Foto aangeleverd

Elke week baantjes trekken in het buitenzwembad…

En toen werd SHK wethouder Mary van Gent in 30 dagen gezonder

HOLLANDS KROON-  Onze wethouder Mary van Gent (SHK, Senioren Hollands Kroon) houdt van een sportieve uitdaging. Ze deed mee aan het GGD project in dertig dagen gezond en kwam aan de weet dat dit naast een druk leven als bestuurder in de gemeente Hollands Kroon elke dag weer een uitdaging was. Van ’s ochtends 0.7.00 uur baantjes trekken in het buitenzwembad tot hard en intensief werken met een personal trainer. Lees hier het verhaal uit een GGD-krant dat inging op het project… ,,Nog steeds sport ik drie keer in de week…’’

Mary van Gent en Elly Konijn zijn behalve wethouder in respectievelijk Hollands Kroon en Alkmaar ook lid van het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden (GGD HN). Toen de GGD wethouders zocht die ambassadeurs wilden zijn, aarzelden Mary van Gent en Elly Konijn geen moment en deden ze in maart 2021 mee aan ’30 dagen Gezonder’. Zo’n twee maanden na deelname spreken we hen over hun ervaringen. Tijdens de campagne ‘30dagengezonder’ kiezen deelnemers een eigen gezonde uitdaging. In 30 dagen een nieuwe gewoonte aanleren of breken met een oude ongezonde gewoonte, het kan. GGD HN organiseerde ook in 2021 van 1 tot en met 30 maart de actie ’30 dagen gezonder’.

 Mary van Gent geeft aan dat zij als uitdaging had gekozen om twee tot drie keer per week te sporten. Dat valt organisatorisch niet altijd mee als je wethouder bent en vaak ’s avonds ook verplichtingen hebt. Mary geeft aan dat de reden om mee te doen was fit worden en blijven. Mary geeft aan ‘zeker in deze coronatijd zat ik soms hele dagen in mijn werkkamer achter mijn PC en kwam er niet veel van bewegen’. Mary geeft aan dat zij de uitdaging goed heeft kunnen volhouden, sterker nog: ze sport nog steeds drie keer per week. Eénmaal per week sport Mary met een personal trainer, verder trekt ze tweemaal per week baantjes in het buitenbad. Viel er dan niets tegen vragen we Mary. Ze geeft lachend toe, dat als de wekker om 06:00 uur staat om zo om 07:00 uur in het zwembad te kunnen liggen, ze wel eens bij zichzelf verzuchtte ‘waar begin je aan’. Ze zwemt namelijk in een buitenbad, weer of geen weer. En dat valt als een vergadering eens laat is geworden, niet mee. Een ding weet Mary zeker: ze is zeker van plan om te blijven sporten, ze voelt zich er goed en fit bij. En dat hoopt ze nog lang vol te houden

De ecologische vijver in Middenmeer

In de periode dat de gemeente Wieringermeer nog bestond is er een plan gemaakt voor een ecologische vijver. Bij dit gebied stond een bord dat aangaf wat de bedoeling hiervan was.

In 2006 startte de auteur van dit stukje met het tellen van vlinders in dit gebied. Elke week liep hij een stuk van ruim 1,5 km en telde alle soorten vlinders. De gegevens werden ingestuurd naar de Vlinderstichting. Er werden wel twintig soorten vlinders geteld. De bedoeling was na te gaan in hoeverre de vlinderpopulatie veranderde.

In 2012 kwam de Wieringermeer bij de gemeenten Wieringen, Niedorp en Anna Paulowna en werd het Hollands Kroon.

Al snel na deze fusie bleek dat het gebied net meer bijgehouden werd door de afdeling groen tot ergernis van de auteur en omwonenden. Er bloeiden orchideeën in juni en de kleine ratelaar was volop aanwezig. Regelmatig meldde de auteur dat de plek verloederde. Ook omwonenden stuurden  het raadslid diverse mails, maar helaas het stukje grond verloederde. Na lang aanhouden kwam er toch interesse er iets aan te doen. Noord-Hollands Landschap werd erbij gehaald om het gebiedje weer aantrekkelijk te maken. Diverse foto’s op diverse momenten moesten aantonen hoe het er uitzag.

Er werd voor een deel wel weer gehandeld, maar de vijver verlande en dat is niet de bedoeling van de vijver waar kikkers en salamander in zaten (zitten?).

Wat zou het mooi zijn als dit Raadslid afscheid neemt dat alles weer zo beheerd is dat er weer vele vlindersoorten vliegen en allerlei planten een plek vinden.

En als het informatiebord dan aangeeft wat er te zien is, zou het helemaal mooi zijn.

Dit is een hartenkreet.

De foto is gemaakt door Marc Moussault voor het Noord-Hollands Dagblad.