Wethouder Mary van Gent gaat op 4 juli zwemmen!

Wethouder Mary van Gent gaat op 4 juli zwemmen!

Bekijk ook het artikel op NHD.nl >

De teleurstelling was groot toen Swim to Fight Cancer Hollands Kroon vanwege COVID-19 de editie van 2020 uit te stellen naar 2021. Voor de deelnemers, maar ook voor iedereen die in hun omgeving te maken heeft met kanker en dit moment wilde aangrijpen om hun onmacht om te zetten in kracht, een verdrietige beslissing.

Op 4 juli a.s. wordt er een kleinschalige actie gehouden – hopelijk met een grote opbrengt – waarbij niemand minder dan Hollands Kroon wethouder en locoburgemeester Mary van Gent een belangrijk aandeel heeft. Zij gaat symbolisch – namens alle burgers – een klein stukje zwemmen in ’t Oude Veer van Anna Paulowna. Om 10.00 uur gaat zij het water in, gesteund door een enkele vrijwilligers van STFC Hollands Kroon.

Een landelijke actie van Fight Cancer waarbij burgemeesters/wethouders van de 22 edities waar dit jaar een Swim zou worden gehouden, toch het water ingaan. Mary van Gent – zij heeft o.a. sport en welzijn in haar portefeuille – neemt de uitdaging aan om op zaterdag 4 juli om 10.00 uur bij het zwemstrandje van ’t Oude Veer het water in te gaan. Allemaal voor het goede doel, namelijk om het onderzoek naar het ontwikkelen van een vaccin tegen kanker te financieren. Dit belangrijke onderzoek dat veel mensen hoop en perspectief biedt (kosten € 781.396) wordt uitgevoerd door professor Arjan Griffioen van het VUMC en duurt vier jaar.

Mary van Gent die Swim to Fight Cancer Hollands Kroon een warm hart toedraagt, hoopt met haar zwemprestaties een mooi bedrag op te halen. ‘Daar ga ik voor, dus ik roep iedereen op te doneren. Niet voor mij persoonlijk, maar voor al die mensen die te maken hebben met kanker.’

Wie Mary wil steunen kan terecht op de site van www.fightcancer.nl/event/swim-to-fight-cancer/initiatief-burgemeesters-en-
wethouders
.

Nationale Balkon Beweegdag – 29 mei 2020

Nationale Balkon Beweegdag – 29 mei 2020

Op het Nationale Balkon Beweegdag van 29 mei 2020 is Wethouder Mary van Gent samen met Sportservice naar Noordelicht in Hippolytushoef gegaan.

Nationale Balkon Beweegdag - 29 mei 2020

Vanwege het mooie weer waren er heel wat bewoners die op hun balkon meededen met de oefeningen. En natuurlijk met passende muziek.
Wat was het leuk om mee te doen. De bewoners genoten! Ook de verzorgenden van Samen deden enthousiast mee.

Nationale Balkon Beweegdag - 29 mei 2020

Wethouder Mary van Gent bood zichzelf spontaan aan als instructeur op deze eerste Balkon Beweegdag. Trots trok ze het T-shirt aan en vroeg naderhand: ‘mag ik het houden? Ik ga zo naar mijn work-out in het Robbenoordbos, dan vind ik het wel leuk om te laten zien dat ik meegedaan heb met jullie.’

Binnenkort weer op een andere locatie.

Mary bedankt alle mensen van Sportservice het was echt super!

Bekijk hier het artikel in het Wieringerdagblad: https://www.wieringerdagblad.nl/regio/wethouder-mary-van-gent-doet-fanatiek-mee-aan-nationale-balkon-beweegdag

Nationale Balkon Beweegdag - 29 mei 2020

Nieuwsgierig hoe de politiek werkt?

Nieuwsgierig naar wat de gemeenteraad doet?
Nieuwsgierig wat een wethouder doet?
Nieuwsgierig of ook jij het leuk zou vinden om in de politiek te gaan?

Meld je dan bij ons aan en word lid!

SHK (Senioren Hollands Kroon) wil je graag kennis laten maken met onze partij.

Een partij die de belangen behartigt van alle inwoners van Hollands Kroon maar met speciale aandacht voor mensen die om wat voor reden extra aandacht nodig hebben. Kortom SHK is een partij voor iedereen.
Laatst hoorde ik een opmerking van een jongeman die dolenthousiast was dat hij promoveerde naar de senioren. Het ging over voetballen maar ik haakte hierop in. Ik vertelde hem dat dit precies is, zoals ik het ook altijd voel. Hij beschreef dat hij er nu echt bij hoorde en dat hij serieus genomen wordt en als volwaardig teamlid meedeed. Hij begreep zonder woorden wat ik bedoelde met lid zijn van SHK want deze partij staat ook voor volwaardig meedoen in de maatschappij voor iedereen. Iedereen vanaf 18+ kan lid worden van SHK, jong en ouder en alles wat daar tussenin zit. SHK heeft nieuwe leden nodig voor de verkiezingen van 2022. SHK is al sinds 2014 de
grootste partij in Hollands Kroon.

We zijn op zoek naar mensen die graag iets willen betekenen voor onze gemeente. We zijn op zoek naar aspirant kandidaten voor gemeenteraadslid maar ook naar nieuwe bestuursleden.

Wil je kennis maken met onze partij lees dan ons programma en mocht dit je aanspreken en bij je passen dan hoor je bij ons.

Wij kijken uit naar je lidmaatschap!
Meld je aan bij www.seniorenhollandskroon.nl

SHK – Coronavirus update

Voor info over het coronavirus binnen onze gemeente wil ik u verwijzen maar onze website van de gemeente hollands kroon. Daar kunt u ook lezen dat alle openbare vergaderingen vervallen voor het publiek.

Meer informatie: https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/hollands-kroon-neemt-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus

De SHK wenst iedereen heel veel sterkte in deze tijd en hopen op een snel herstel in deze zware tijd. Met veel respect voor de mensen in de vitale beroepen. Zoals de minister zei en daar sluiten wij ons bij aan.

Let op elkaar!

Donatie SHK stichting Bosnische Toekomst

Vanmorgen heeft de fractie van SHK een cheque twv €250,00 overhandigd aan de stichting Bosnische Toekomst.

Zij organiseren 4 tot 6 keer per jaar breimiddagen in de Carousel in Breezand. Er zijn ongeveer 35 inwoners van Breezand die elkaar ontmoeten en een leuke middag hebben.

Dit past prima binnen het project “ Leefbaarheid door Ontmoeten” dat in Breezand gestart is.

SHK houdt geen nieuwjaarsreceptie maar doneert jaarlijks een bijdrage aan een goed doel binnen onze gemeente. Dit jaar dus aan bovenstaande stichting zodat de stichting voor de inwoners deze middagen kunnen organiseren.

MOTIE vreemd aan de orde van de dag – 28 november 2019

MOTIE vreemd aan de orde van de dag – 28 november 2019

Ondergetekende(n) dient/dienen de volgende motie in:

De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 28 november 2019

Constaterende dat:
– Het jaar 2020 in het teken staat van 75 jaar bevrijding.
– Er in dat jaar aandacht gegeven wordt aan de datum van 27 januari 2020, dag van herdenking ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust en tevens dag van de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz.
– Hiervoor een tijdelijk monument ontworpen is, geïnitieerd vanuit Nationaal Comité 4 en 5 mei, bestaande uit 104.000 lichtgevende stenen, zijnde een even groot aantal mensen die vanwege hun afkomst op transport zijn gesteld.
– Er door gemeenten deel kan worden genomen aan het landelijke project “Levenslicht”.
– Deelname aan dit project € 2.000,- kost.
– Deelname aan dit project inhoudt dat in de periode van 2 t/m 22 februari 2020 vijfhonderd met fluorescerende inkt behandelde granieten stenen in de gemeente geplaatst worden met ultraviolet licht erop.
–  Deze stenen na afloop van het project in eigendom van de gemeente blijven en permanent op een nader te bepalen plek in de gemeente kunnen worden geplaatst.
– Een eerder subsidieverzoek hiervoor door het college is afgewezen.

Overwegende dat:
– Veel gemeenten in Nederland, waaronder o.a. Alkmaar, Hoorn en Den Helder aan dit project deelnemen.
– Recente ontwikkelingen in onze gemeente nog eens benadrukken hoe belangrijk het is de herinnering aan en herdenking van de Holocaust in ere te houden.
– Het voor Hollands Kroon van grote betekenis is hieraan gevolg te geven en aan het project deel te nemen.

Draagt het college op:
1. Deel te nemen aan het landelijke project “Levenslicht” en hiervoor een locatie binnen onze gemeente te bepalen.
2. Voor deze deelname € 2.000,- beschikbaar te stellen en deze kosten ten laste te brengen van de post “Onvoorzien”.
3. Om na het project zorg te dragen voor het permanent plaatsen en verder behoud van de stenen op een nader te bepalen locatie in de gemeente.

En gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Naam gemeenteraadsfractie: SHK
Datum raadsvergadering: 28 november 2019
Volgnummer: M 2019 ..
Onderwerp: Subsidie aanvraag voor het herdenkingsmonument “Levenslicht” van Daan Roosegaard dat wordt gemaakt ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust op 27 januari 2020 en 75 jaar bevrijding.

Ondergetekende(n) dient/dienen de volgende motie in:
De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 28 november 2019

Constaterende dat:
– Het jaar 2020 in het teken staat van 75 jaar bevrijding.
– Er in dat jaar aandacht gegeven wordt aan de datum van 27 januari 2020, dag van herdenking ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust en tevens dag van de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz.
– Hiervoor een tijdelijk monument ontworpen is, geïnitieerd vanuit Nationaal Comité 4 en 5 mei, bestaande uit 104.000 lichtgevende stenen, zijnde een even groot aantal mensen die vanwege hun afkomst op transport zijn gesteld.
– Er door gemeenten deel kan worden genomen aan het landelijke project “Levenslicht”.
– Deelname aan dit project € 2.000,- kost.
– Deelname aan dit project inhoudt dat in de periode van 22 t/m 2 februari 2020 vijfhonderd met fluorescerende inkt behandelde granieten stenen in de gemeente geplaatst worden met ultraviolet licht erop.
– Deze stenen na afloop van het project in eigendom van de gemeente blijven en permanent op een nader te bepalen plek in de gemeente kunnen worden geplaatst.
– Een eerder subsidieverzoek hiervoor door het college is afgewezen.

Overwegende dat:
– Veel gemeenten in Nederland, waaronder o.a. Alkmaar, Hoorn en Den Helder aan dit project deelnemen.
– Recente ontwikkelingen in onze gemeente nog eens benadrukken hoe belangrijk het is de herinnering aan en herdenking van de Holocaust in ere te houden.
– Het voor Hollands Kroon van grote betekenis is hieraan gevolg te geven en aan het project deel te nemen.

Draagt het college op:

  1. Deel te nemen aan het landelijke project “Levenslicht” en hiervoor een locatie binnen onze gemeente te bepalen.
  2. Voor deze deelname € 2.000,- beschikbaar te stellen.
  3. Om na het project zorg te dragen voor het permanent plaatsen en verder behoud van de stenen op een nader te bepalen locatie in de gemeente.
    En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

SHK
Jeffrey Leever

NATUUREDUCATIE door Peter C. Meijer, raadslid Hollands Kroon

NATUUREDUCATIE door Peter C. Meijer, raadslid Hollands Kroon

Bij gebrek aan media in Hollands Kroon om de gemeenschap kennis te laten maken van dit geweldige initiatief, schrijf ik dit stukje voor wie het wil lezen.

Twee basisscholen aan de Meet 1 (waar eens het gemeentehuis van Niedorp stond) hebben het initiatief genomen om op de groene strook nabij de scholen een ‘buitenlenslokaal’ te maken. Het zijn de Antoniusschool en De Mient. Daartoe is er contact opgenomen met het IVN (instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid). Paul de Dooij is projectleider van het opzetten van ‘Tiny Forests’. Petra Schut van IVN en Kernbeheer Hollands Kroon hebben hierbij geholpen een en ander te realiseren. Kernbeheer vindt het idee van een Tiny Forest leuk en goed. Zij hadden diverse scholen bereid gevonden om mee te doen. Kernbeheer besloot één Tiny Forest te financieren om met dit project te beginnen.

Petra Schut (IVN) en Wethouder Theo Groot ondertekenen een contract.
Op 13 november is er een plantdag. Kinderen leren zo hoe planten groeien en wat de relatie is tussen planten en dieren (en de mens). Theo Groot en Petra Schut tekenden een contract waarbij de diverse organisaties elkaar stimuleren dit plan uit te werken en in stand te houden. Niet alleen de twee genoemde personen tekenden, maar ook twee leerlingen: Bram de Jong en Esmee Molenaar. Als voormalig voorzitter van de werkgroep biodiversiteit werd ik door de wethouder geïntroduceerd. Uiteraard was ik aanwezig want mijn leven kent een groot deel natuur- en milieueducatie en stimulatie.

Met het enthousiasme dat ik proefde moet het zeker een plan zijn dat levensvatbaar is. De omgeving draagt daar zeker aan bij.
Er zal onder andere gebruik gemaakt worden van leskisten en herkenningskaarten van vlinders, hommels en bijen en van andere levende organisme zullen zeker meehelpen de jongeren van deze scholen te interesseren voor de natuur in hun buurt. Ik wens hen heel veel succes.

Jeff en Lian Leever fietsen naar Santiago voor hospice

WIERINGERWERF Jeff Leever en zijn echtgenote Lian Bart vertrekken morgenochtend per fiets naar Santiago de Compostella. Ze hebben zes weken uitgetrokken voor deze beproeving. Met het afleggen van de Camino hopen ze veel geld in te zamelen voor hospice Het Tweede Thuis in Westerland

Door: Henk Cornelissen

Het doel van het echtpaar uit Wieringerwerf is 2600 euro in te zamelen; een euro voor elke kilometer. Maar meer mag ook, natuurlijk, want de stichting Hospice Hollands Kroon is er nog lang niet. Ze heeft het oog laten vallen op de stolpboerderij van de erven Mostert aan de Westerlanderweg, nabij het Lutjestrand in Westerland. Eerder dit jaar werd daarover een videofilm gepresenteerd aan de gemeenteraad, die overigens ook op deze website te zien is. Ruimtelijke bezwaren zijn er niet; tegen de voorgenomen verbouwing van de boerderij en de herinrichting van het terrein werden geen zienswijzen ingebracht. Dat was al een belangrijk resultaat in de voorbereiding, maar er is nog veel geld nodig om dit plan voor Het Tweede Thuis – dat inmiddels door velen in de plaatselijke gemeenschap is omarmd – te verwezenlijken.

Genootschap

,,En daar wil ik als gemeenteraadslid voor de Senioren Hollands Kroon graag een bijdrage aan leveren,” aldus Leever. Sinds het overlijden van zijn eerste echtgenote Simone Hoek in 2002 heeft hij al het plan op bedevaart te gaan, vertelt hij. Ook Lian, die in Purmerend een cursuscentrum heeft, verloor haar eerste echtgenoot en bij haar stond eveneens de tocht naar Santiago de Compostella op het denkbeeldige lijstje van alles wat ze graag eens zou willen doen. ,,Door werk kwam het er nooit van. Je moet er toch een week of vijf, zes voor uittrekken. Maar uiteindelijk zijn we lid geworden van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en we hebben nu alles in huis om op pad te gaan. Een routebeschrijving, stempelkaarten en nieuwe fietsen.”

Sint-Jakobsschelp

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is FB_IMG_1561544099947-632x1024.jpg

Het beroemde bedevaartsoord in het noordwesten van Spanje, waar de apostel Jacobus begraven ligt, is het eindpunt van de Sint Jacobsroute (Santiago betekent Sint Jacobus), waarvan de sint-jakobsschelp het symbool is. Het is het oudste langeafstandspad in Europa. Pelgrims die de route (camino) afleggen zijn aan de schelp of een afbeelding daarvan te herkennen. Ook de wegwijzers langs de route zijn voorzien van de ook om culinaire redenen vermaarde ‘coquille Saint-Jacques’. Jeff en Lian hebben elk een schelp op de fietstas aan het stuur. ,,Die opent deuren die voor anderen gesloten zullen blijven,” zegt Jeff. Onderweg door België, Frankrijk en Spanje zullen ze overnachten in kloosters en herbergen. Ze rijden de route die is beschreven door pelgrim Clemens Sweerman (1946-2018), in drie delen: Haarlem-Tours, Tours-Pyreneeën en Pyreneeën-Santiago.

Stempel

Hun eerste stempel hebben ze al te pakken; zelf gezet in de Heidense Kapel op Stroe, aan de Sint Jacobsroute gelegen. Vanaf Wieringen gaan ze naar Haarlem, dan via Breda, Antwerpen, Doornik (Tournai), Compine, Chartres en Tours via Poitiers naar de Pyreneeën en vandaar door Pamplona en Leon naar Santiago. Daar is het gebruikelijk dat de bedevaartgangers een van huis meegenomen steen achterlaten. Daarmee worden de zonden afgelegd en zo kan de toch verlicht worden vervolgd. Jeff en Lian hebben elk een stukje basaltsteen van Wieringen in hun bagage.

Wijngaardje

De bedevaart bestaat uit meerdere routes. Jeff en Lian hebben ervoor gekozen in Zuid-Frankrijk niet de Atlantische kust te gaan volgen. ,,We rijden in de vakantieperiode, dus daar zal het erg druk zijn, en je wilt toch de zekerheid hebben dat je overnachting kunt krijgen. Daarom volgen wij de binnenlandse route. Die schijnt ook mooier te zijn en we zullen af en toe wel een wijngaardje bezoeken. Misschien overnachten we zelfs wel bij een wijnboer. Dat vind ik natuurlijk wel leuk,” bedenkt Lian, stammend uit een familie van wijnimporteurs in de Beemster.

Zadelpijn

Ze hebben zich goed voorbereid. ,,Conditioneel zit het wel goed. De zadelpijn hebben we er wel uit gefietst. We rijden zonder problemen zeventig kilometer. We hebben de tocht uitgestippeld op zestig tot honderd kilometer per dag; dat hangt af van het traject. Onderweg kunnen de omstandigheden nogal verschillend zijn. We moeten ook door berggebieden en we rijden in de warmste tijd van het jaar. Onderweg stoppen we bij kerken en kloosters, waar stempelplaatsen zijn, en we zullen ook de tijd moeten nemen om boodschappen te doen, want je kunt in een fietstas nu eenmaal niet veel meenemen.”

Hospice

Ze hopen met hun tocht, in het licht van hun persoonlijke geschiedenis, een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de oprichting van het hospice, waar terminaal zieken hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. Dat hospice komt er overigens niet alleen voor Wieringers, zegt Jan Wittink, vicevoorzitter van de desbetreffende stichting. ,,Dat denken veel mensen, omdat het op Wieringen komt en omdat hier ook het initiatief is genomen. Maar het is een voorziening voor heel Hollands Kroon.”

Jeff en Lian zijn te volgen via onze Facebook pagina en nu ook op deze website.

Wie hen wil ondersteunen, kan dit doen met een gift op rekening NL23 RABO 0342 3681 25 ten name van J.H. Leever, onder vermelding van ‘Pelgrims donatie Hospice Hollands Kroon’.

,,Elke euro is welkom,” aldus de beide bedevaartgangers.

Of u kunt doneren via crowdfunding, dit is echter alleen mogelijk met creditcard: https://www.gofundme.com/pelgrimsjeff-lianoppad

Originele artikel:
https://wieringercourant.nl/sport/jeff-en-lian-leever-fietsen-naar-santiago-voor-hospice-613315