Portret van een raadslid: Piet Dijkstra

Portret van een raadslid: Piet Dijkstra

Origineel bericht op regionoordkop.nl >

In deze serie interviews spreken wij iedere zaterdag met een ander gemeenteraadslid. In dit deel: Piet Dijkstra van Senioren Hollands Kroon

Vandaag kwam ik weer bij een lid van Senioren Hollands Kroon. De partijleden blijken zeer bereid om mee te werken aan een interview. In Breezand bij Piet Dijkstra is het welkom net zo hartelijk als eerder bij partijgenoot Peter Meijer in Middenmeer. Het weer is warm maar bewolkt als ik met de auto aankom.

We nemen plaats aan de keukentafel. Vanuit de keuken van Piet heb je een mooi uitzicht over de weilanden. Er staat zachtjes wat klassieke muziek op en de koffie staat klaar, zoals eerder al via de mail was aangekondigd. Op tafel ligt het boek: ‘De Friezen’, van Flip van Doorn. Een stille hint naar Piet zijn afkomst.

Boerenzoon
Piet komt uit Friesland en is eind jaren zeventig naar de Noordkop verhuist. Als oudste van dertien kinderen heeft Piet een mooie jeugd gehad op het Friese platteland. “Wij hadden de ruimte om te spelen en te doen, dus dat je met zoveel was ervaarde wij alleen maar als leuk. We trokken allemaal samen met elkaar op en we waren niet de enigste. Er waren ook nog neefjes en nichtjes. We zaten op een openbare school, die had zes klassen en maar twee leraren. Ik geloof dat er zo’n veertig leerlingen op zaten en dertig daarvan waren Dijkstra’s. De pastoor kwam speciaal voor onze familie langs op school.”

“Ik ben van oorsprong boerenzoon. Mijn vader had een veehouderij en ik heb zelf ook een veehouderij gehad.” De reden dat Piet gestopt is als boer en verhuist is uit Friesland is wel bijzonder. Hij is namelijk allergisch voor koeien: “Ik had daar altijd wel last van maar toen ik een jaar of dertig was werd het eigenlijk te erg. De medicatie was ook geen optie, ik lag daardoor alleen maar op de bank. Toen kwam ik voor de keuze: Ga ik door of stop ik? Stoppen was geen probleem want ik ben de oudste van negen broers die allemaal ook een veehouderij hadden. Zij konden het zo overnemen. Daar heb ik toen uiteindelijk voor gekozen.”

Eenmaal gestopt als boer opende dat ook vele nieuwe deuren. Wel allemaal binnen de agrarische sector. Piet is agrariër in hart en nieren. Zijn band met de sector is dan ook erg sterk. “Toen bekend werd dat ik ging stoppen kwamen er veel mensen uit de agrarische sector naar mij toe met aanbiedingen voor werk. Dat ging dan veelal over klussen binnen het meer sociale domein van het agrarische. Maar, als ik dat zou doen in Friesland dan zou ik steeds terecht komen bij mijn oude collega’s. Dat wilde ik niet eigenlijk. Toen kreeg ik een functie aangeboden hier in de regio, bij een nieuwe bedrijfszorgdienst die nog helemaal opgezet moest worden. Wij regelden vervangend personeel bij ziekte, of vakantie. Toen we begonnen in 78’ waren we met drie- of vier en toen ik stopte hadden we 300 vaste medewerkers.”

Naar de Noordkop
Piet heeft wel verschillen ervaren tussen Friesland en Noord-Holland: “In Friesland is het altijd: ‘Ja’. In Noord-Holland is het altijd: ‘Ja, maar’, wat dus eigenlijk nee betekent. Ik heb me hier wel altijd ontzettend thuis gevoeld.” Hij gaat nog vaak terug. Met acht broers en vier zussen, en de daarbij komende neefjes en nichtjes zijn er natuurlijk enorm veel verjaardagen te vieren. “Dat het bezoeken niet meer kan vanwege corona scheelt me zo 15.000 kilometer per jaar.”

Behalve de rit heen en weer over de afsluitdijk maakt Piet ook langere reizen. Bijvoorbeeld naar zijn dochter in Portugal, die daar ook een agrarisch bedrijf heeft met zo’n duizend koeien. Voor het huidige zomerreces staat er nog een reis naar Schotland gepland. “Die was van vorig jaar nog, maar kon toen niet doorgaan. Hopelijk nu wel.” Aan bestemmingen overigens geen gebrek. Piet is bijvoorbeeld in Kenia, Rusland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Canada geweest, om er maar een paar te noemen. Op de verlanglijst staat nog Brazilië.

Bestuur en politiek
Sinds zijn pensioen is hij bestuurlijk en politiek actief geworden: “Als je op je 60e met pensioen gaat is dat ook eigenlijk veel te jong, je wilt dan nog val alles doen. Ik was altijd CDA’er en ik heb ook voor het CDA in de gemeenteraad van Anna Paulowna gezeten. De lijn die het CDA koos was uiteindelijk niet meer mijn lijn en toen zag ik een advertentie in de krant voor een nieuwe partij. Die kwam van Peter Meijer. Daar ging ik mee aan de gang, niet verwachtende dat ik ook meteen een zetel kreeg. Dat ging opeens heel hard. Intussen zijn we al twee periodes de grootste.”

De aanleiding voor een seniorenpartij was voor hem een kwestie rondom de realisatie van ouderenwoningen. Hoewel er aantoonbaar noodzaak was voor meer woningen stond zowel het provinciaal bestuur als het gemeentebestuur niet achter het bouwen van woningen tegenover de oude Rabobank. “De wethouder was geen voorstander en de provincie ook niet. Wij kwamen bij elkaar en waren enthousiast, en dachten: We gaan iets voor de senioren doen.”

Net als zijn partijgenoot Peter Meijer vindt Piet het in de coalitie minder leuk dan in de oppositie: “Je kunt niet meer totaal onafhankelijk zijn, je zit vast aan het coalitieprogramma. De belangrijkste agenda staat van te voren min of meer vast, in de oppositie is dat niet zo. De eerste periode was daarom heel leuk. Als oppositie waren we min of meer één club. Iedereen was nog nieuw en fris en iedereen had goede ideeën.”

Levenservaring
Met inmiddels tien kleinkinderen heeft het ouder worden zowel vóór- als nadelen vindt Piet: “Ik moet heel eerlijk zijn, je merkt het wel als raadslid. Je bent wat minder ad rem, je gaat er wat minder vol in. Maar je kijkt ook wat breder. Met levenservaring komt wel meer inzicht. Daardoor hebben wij niet altijd gelijk, maar je denkt er wat langer over na. Het liefst heb je in een fractie een goede verdeling natuurlijk. Een paar jonge honden en misschien wat mensen met ervaring.” Bij SHK blijft dat wel lastig. De jongste leden zijn toch al in de vijftig, maar dan is het nog steeds moeilijk om zich ook echt als kandidaat raadslid aan te melden: “Het kost zo twintig tot dertig uur per week. Als je werkt moet je dus s ’avonds je stukken lezen, en je hebt nog de vergaderingen.”

Piet doet niet meer echt mee voor een plek in de raad na de volgende verkiezingen. Hij zal waarschijnlijk nog wel op de lijst staan, maar op een onverkiesbare plek. “Dat is overigens wel gevaarlijk want als je veel voorkeursstemmen krijgt kan je alsnog zo verkozen worden. Dat gebeurde vorige keer ook. Maar ik heb voor mezelf besloten dat het wel klaar is. Ik wil weer wat vrijheid om de dingen te doen die ik wil, zoals het reizen naar mijn dochter in Portugal. Ook is bij mij dertien jaar geleden kanker ontdekt. Dat ging heel lang goed, maar op het moment zit ik in mindere periode. Ik heb weer therapie nodig en ik wil niet dat ik daardoor het raadswerk niet meer volledig kan doen. Ook mijn bestuursperiode bij de Rabobank is nu klaar, dus ik heb alle vrijheid. Het enige wat ik nu nog doe is het bestuur bij Zorggroep Samen.”

Ten slotte vraag ik Piet of hij het raadswerk gaat missen. Als je lang zo actief bent geweest lijkt dat me wel lastig namelijk. “Mijn werk heb ik ook niet gemist, enkel de sociale contacten. Dat zal jij straks ook wel merken. Na een tijdje krijg je veel contacten en als je stopt ga je die missen. De rest gaat namelijk gewoon door zonder jou. Mijn broer vertelde bijvoorbeeld, en die heeft veertig jaar een boerenbedrijf gehad, dat de klanten uiteindelijk naar de jongens gaan aan wie hij het stokje heeft overgedragen, en dat ze dus hem voorbijlopen. Dat is misschien wel logisch, maar daar moet je wel aan wennen.”

Werkbezoeken door de fractie

Werkbezoeken door de fractie

1. OOSTERKRUISWEG DEN OEVER

In augustus 2020 werd SHK aangesproken door mevrouw de Boer uit Den Oever.

Zij had de Gemeente gevraagd of de bomen die langs de Oosterkruisweg waren weggehaald vervangen konden worden. Er kwamen allerlei zaken waardoor dit niet zou kunnen: leidingen in de berm, hoogwatervluchtplaatsen etc.

Pim de Herder en Peter C. Meijer zijn gaan kijken zij moesten constateren dat het best mogelijk moet zijn hier de weggehaalde bomen te vervangen. Daarmee wordt deze weg weer zoals het op Wieringen overal is. Een keurig omzoomde weg met bomen en struiken. Dat vergroot de biodiversiteit.

Helaas was er ondanks aandringen bij de wethouder Groot niets gebeurt. Derhalve werd er weer een bezoek gebracht waarbij ook  wethouder van Gent aanwezig was.

Ook nu constateerden wij weer waar en wil is, is een weg met bomen.

Wij blijven hierop aandringen .

2. Wierweg 37.

Hier een enorm groot opperval met veel bomen, struiken en mooie open stukjes.

De familie de Vries wil hier een woning laten bouwen voor hun kinderen. Die wonen nu in Middenmeer.

Er is ambtelijk overleg geweest en daarbij is aangegeven dat de Provincie dit niet zal goedkeuren.

Wat een nonsense. Er kan gemakkelijk een woning bij komen zonder dat de omgeving daar enige hinder van ondervindt. Gebruik een toverstokje adviseerde de voorzitter van SHK.

Motie “Vreemd aan de orde van de dag” aangenomen.

Dinsdagavond ( 29-06) is naast het akkoord van het 2e datacenter door de gemeenteraad van “Hollands Kroon” ook de motie “Vreemd aan de orde van de dag”  van de SHK, met 17 voor en 11 tegen, aangenomen.

Hierbij de motie en tevens de tekst met de verbeelding die ook in de brochure zijn weergegeven.

Het College krijgt 6 maanden de tijd om de resultaten inzake het Waterbergingsgebied terug te koppelen naar de raad.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Waterbergingsgebied Cultuurberg

Waterbergingsgebied afbeelding

OPENBARE FRACTIEVERGADERING

PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT

Op woensdagavond 10 februari 2021 houdt de fractie een digitale openbare vergadering. Wie er gebruik van wil maken dient zich uiterlijk 7 februari bij de fractie secretaris te melden. Daarbij wel uw mailadres geven. Via het mailadres kunnen wij u in het programma Microsoft Teams te zetten. Via dit programma kunt u dan uw zaken bepleiten.

Bekijk in agenda >


Peter C. Meijer mail: meijerpc@quicknet.nl.


Eventuele info via 0227-503559

De agenda omvat vooral de agenda van de raadsvergadering van 18 februari.

VERKLARING 17 november 2020

Hollands Kroon, 17 november 2020.

Aan de leden van de gemeenteraad van Hollands Kroon,

De fractie van Senioren Hollands Kroon heeft er behoefte aan een verklaring te geven over de recente ontwikkelingen in onze fractie.
Ten eerste betreuren wij het dat fractiegenoot Jeff Leever heeft besloten de fractie te verlaten. Zijn verdiensten voor de fractie en daardoor voor Hollands Kroon worden gewaardeerd. Vanaf het begin van de partij heeft hij zich ingezet voor de SHK en voor de inwoners van Hollands Kroon.

Over de gang van zaken over het proces van de ingediende en weer ingetrokken vragen delen wij het volgende mee. Pim de Herder was in eerste instantie mede-indiener van vragen maar is niet op de hoogte gesteld van dat de in het proces bijgestelde en aangevulde vragen niet waren teruggelegd bij de fractie, wat voor ons een gebruikelijke gang van zaken is.

Onze fractie houdt zich aan het akkoord zoals dat met CDA en VVD is overeengekomen met inachtneming van wat daarin staat over het participatieproces met inwoners. Onze fractie zal in dat verband de problematiek rondom de vestiging van datacenters in coalitieverband agenderen.

De fractie van Senioren Hollands Kroon,

Senioren Hollands Kroon kijkt met vertrouwen naar de toekomst

Senioren Hollands Kroon kijkt met vertrouwen naar de toekomst

Originele artikel: https://www.regionoordkop.nl/13/10/2020/senioren-hollands-kroon-kijkt-met-vertrouwen-naar-de-toekomst/

Hollands Kroon – “Senioren Hollands Kroon (SHK) staat voor een grotere participatie tussen bestuur en inwoners. We zouden dan ook graag zien dat dit een bredere rol gaat spelen, waardoor er meer verbinding komt tussen overheid en inwoners. Dan zijn we op weg naar een nog beter woon- en werkklimaat met elkaar”, aldus Jip Pankras, fractievoorzitter van Senioren Hollands Kroon en één van de sprekers op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van de grootste partij in Hollands Kroon.

Tijdens de algemene ledenvergadering in de Cultuurschuur in Wieringerwerf namen de leden afscheid van twee bestuursleden. “Om persoonlijke reden hebben we als SHK afscheid genomen van Jaqueline Duijzer en Wilco de Groot. De ledenvergadering heeft haar dank uitgesproken voor hun werk en inzet voor de partij. De functies in het bestuur worden onderling verdeeld”, zo meldt Pankras, die naast dit afscheid ook twee nieuwkomers tot de partij zag toetreden, namelijk Trudy de Kruijf en Klaas Huibers. Naast secretaris Co Wisse zullen zij het nieuwe bestuur gaan vormen.

Ook was er een korte terugblik op hetgeen recent in de raadsvergaderingen is besproken en van belang is geweest voor SHK. “Huisvesting van arbeidsmigranten, de ontwikkeling van Campus de Terp in Wieringerwerf en ook de ontwikkeling van de datacentrums in de Wieringermeer”, zo benoemt Pankras een aantal onderwerpen die tijdens de ledenvergadering van afgelopen zaterdag kort voorbij kwamen. Met name de toekomstige onderwerpen die SHK nastreeft, werden ruimschoots belicht en besproken met de leden.

Volle agenda
De fractie van SHK kan de komende krappe anderhalf jaar dat deze raad nog in deze samenstelling werkzaam is volop aan de bak. De fractievoorzitter heeft tal van onderwerpen waar hij de komende periode zijn pijlen op wil richten: van verbeteringen in het sociaal domein tot meer woningbouw en van het vraagstuk welvaart en welzijn tot huisvesting van arbeidsmigranten en het blijven monitoren van Campus De Terp, een grootschalig nieuwbouwproject waarbij onderwijs, sport en tal van andere voorzieningen elkaar in Wieringerwerf hebben omarmd.

“Onze visie komt er op neer dat wij van mening zijn dat Hollands Kroon een agrarische gemeente is, maar dat het daarnaast ook goed is om oog te hebben voor andere bedrijven. Het liefst in de dienstverlenende omgeving en die bovendien duurzaam produceren. De flora en fauna van de leefomgeving verbeteren waarbij een betere biodiversiteit ons streven is. De ontwikkelingen in het sociaal domein zijn goed, maar ook daar kunnen nog verbeteringen plaatsvinden en zal dus op gefocust moeten worden.”

Leefbaarheid en welzijn
De raadsleden van Senioren Hollands Kroon maken zich sterk voor meer woningbouw in de gemeente. “Wij zijn van mening dat er meer woningbouw moet komen en als we erin slagen, zoals op dit moment, om geen krimpgemeente meer te zijn, dan kunnen we de jeugd die opgroeit in onze gemeente werk en woningen bieden.” Daarnaast leefbaarheid, want: “Het gaat niet alleen om welvaart maar ook om het welzijn van onze inwoners.”

Tot slot nog een blik van de fractievoorzitter op het Sociaal Domein waar de eigen wethouder Mary van Gent de scepter zwaait en tot groot genoegen van de eigen fractieleden. “Naast de ontwikkeling van Incluzio Hollands Kroon en haar portefeuille waarin onderwijs, sport, cultuur en Social Domein en Jeugdzorg zitten is zij ook lid van een Commissie van Nederlandse Gemeente op het terrein van het Sociaal Domein. In deze commissie voert zij onder andere gesprekken hoe de gemeenten in Nederland de kosten van het Sociaal Domein vergoed krijgen”, zo besluit fractievoorzitter Pankras van SHK.

ALGEMENE LEDENVERGADERING SENIOREN HOLLANDS KROON

ALGEMENE LEDENVERGADERING SENIOREN HOLLANDS KROON

Op 10 oktober 2020 is de algemene ledenvergadering coronaproof gehouden.

Secretaris Co Wisse opende door als eerste te vermelden dat de voormalig voorzitter Wilco de Groot een groot verlies te verwerken heeft. Diens echtgenote is op 7 oktober overleden. Naar menselijke maatstaven veel te vroeg. SHK heeft gezorgd voor een bloemstuk en ter vergadering kan iedereen een condoleancekaart tekenen. De aanwezigen zijn zeer begaan met hun voormalige voorzitter.

De tijdelijke voorzitter geeft tevens aan dat de ex-voorzitter en de penningmeester om persoonlijke reden hun functie ter beschikking hebben gesteld. Zij worden door de ALV bedankt voor hetgeen zij gedaan hebben.

Hij is blij dat hij Trudy de Kruijff uit Haringhuizen en Klaas Huijbers uit Barsingerhorn zich beschikbaar hebben gesteld tot het bestuur toe te treden. Nadat de twee nieuwe bestuursleden zich hebben voorgesteld, krijgen zij een warm applaus.

Er is behoefte aan meer mensen in het bestuur, zeker met de verkiezingen in aantocht. Ex SHK-lid Piet Bruijstens zegt dat de tijd die er nog rest tot 16 maart 2022 lang genoeg lijkt, maar in de praktijk is het zo voorbij.

De leden en ook allen wordt gevraagd suggesties te doen voor thema’s en voor zaken die in het komende verkiezingsprogramma aan de orde gesteld dienen te worden.

Woningbouw voor doelgroepen wordt aangegeven. Betaalbaarheid van de energietransitie. Meer aandacht voor welzijn en iets minder voor minder duurzame economie.

Vervolgens vertellen achtereenvolgens de heren Meijer en Pankras een en ander over de motivatie en het actuele werk als lid van de fractie. Mary van Gent, wethouder Sociaal Domein en Accommodatie, vertelt over hetgeen zij de afgelopen jaren tot stand heeft gebracht. Landelijk is dit zeker opgevallen en hoort zij vaak dat Hollands Kroon unieke, doch goede, wegen begaat. Ook roemt zij de betrokkenheid van de burgers bij de opzet van de Campus in Wieringerwerf. Jip Pankras spreekt liever van Sportcampus Microsoft!

Om 12:00 uur sluit voorzitter Co Wisse de vergadering in de Cultuurschuur. Het was een prima bijeenkomst.

WILT U LID WORDEN, meldt u aan via de website www.seniorenhollandskroon.nl .