Sociaal domein

Documenten Sociaal Domein

Download onze Sociaal Domein documenten.
Dit zijn .pdf bestanden.

Met Kop en schouders
Visiedocument Sociaal Domein


Actieve jongeren

 

Maatschappelijk actieve jongeren zijn betrokken in eigen projecten, netwerken en organisaties. Hun vrijwillige inzet en participatie is van cruciaal belang voor de toekomst van onze samenleving. Senioren Hollands Kroon (SHK) zal, waar dit mogelijk is, hieraan haar steun verlenen.


Zelfredzaamheid

De alom gebruikte term “zelfredzaamheid” is van toepassing op een grote groep senioren en gehandicapten die in staat zijn zelfstandig hun zaken te regelen, beslissingen te nemen en zelfstandig te wonen.

Juist die groep senioren en gehandicapten, die is aangewezen op zorg (en dus niet kan voldoen aan de eis van “zelfredzaamheid “), verdient voornamelijk extra aandacht van SHK. Voor hen dient een sociaal vangnet gehandhaafd te blijven.


Belbus

 

SHK is sterk voorstander voor fijnmazig openbaar vervoer dat onder regie en toezicht van de gemeente Hollands Kroon dient te blijven. De thans aanwezige goed functionerende belbus voldoet aan haar opdracht. SHK is van mening, dat indien nodig en na evaluatie, bijstelling in de vervoerssituatie dient te worden uitgevoerd.


Zelfstandig leven en wonen

 

De betrokkenheid bij de samenleving, zoveel mogelijk zelfstandig leven en wonen, maakt de mens gelukkig. Als SHK wij bij herhaling door middel van voorstellen en initiatieven de lokale overheid vragen de senioren en gehandicapten te faciliteren om het welzijn mogelijk te maken.

SHK heeft volledige aandacht voor senioren en gehandicapten maar ook voor alle andere groepen in onze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.


Betrokken samenleving

 

SHK streeft ernaar dat de steeds groter worden groep senioren en jongeren – met of zonder zorgvraag – en gehandicapte senioren, betrokken kunnen blijven bij de samenleving. Deze doelgroep is voor SHK een kansrijke uitdaging om hun belangen op een goede manier te behartigen.