Missie en doelstellingen

Missie Senioren Hollands Kroon (SHK)

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving, die door gebrek aanzelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.

Hoofddoelstellingen:

1. Een goede gezondheidszorg met oog voor Wmo, jeugdzorg, ouderenmishandeling, gezondheidscentrum, schuldhulpverlening.

2. Een goede sociale samenhang: een plek voor iedereen.

3. Hoog niveau van veiligheid: verhoging buitendijken, ruimtelijke ordening, behoud van het IJsselmeer als drinkwatervoorziening voor mens, plant en dier.

4. Voorstander voor burgerparticipatie: stimuleert meedoen met lokale politiek.

5. Voldoende woningen voor alle inwoners, in het bijzonder voor senioren en starters.

6. Duurzame energie, zonne-energie en biomassa.

7. Goed onderwijs, brede scholen met behoud van sport en schoolzwemmen.

8. Goede werkgelegenheid.

9. Aandacht voor infrastructuur over de weg en over het water.