Huishoudelijk Reglement

Zoals elke vereniging heeft ook Senioren Hollands Kroon (SHK) een huisreglement. Hierin staat onder andere beschreven :

  • Wie wij zijn.
  • Samenstelling bestuur.
  • Besluitvorming.
  • Privacy reglement.
  • Denktank.
  • Financiën.
  • Lidmaatschap.
  • Stemmen.
  • Algemene ledenvergadering.

Voor een uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar : Huishoudelijk reglement.

Er wordt momenteel druk gewerkt aan een nieuwe versie van het huisreglement.