Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Deze verordening geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor verenigingen en stichtingen. Ook wij als Senioren Hollands Kroon (SHK) hebben onze reglement opgesteld en op 24 mei 2018 ter goedkeuring naar onze leden verstuurd.

Hierbij vindt U een link naar ons reglement: Privacyreglement