Coalitieakkoord

Senioren Hollands Kroon (SHK) is als grootste net als in 2014 wederom als grootste partij uit de verkiezingen van 2018 gekomen. Hierdoor mocht de voorzitter van de fractie, de heer Jip Pancras, de coalitiebesprekingen leiden. Uit deze gesprekken is uiteindelijk op 1 mei 2018 een coalitie van SHK, VVD en CDA samengesteld.

Coalitieakkoord 2018 – 2022 :
Koersvast: ambitieus en realistisch door op de ingeslagen weg.

Afgesproken is dat elke partij een wethouder zou mogen leveren.

De orde portefeuille is als volgt vastgesteld

Burgemeester

 • openbare orde en veiligheid,
 • personeel & organisatie, communicatie,
 • algemene bestuurlijke zaken,
 • juridische zaken,
 • bezwaar en beroep,
 • integrale handhaving,
 • bestuurlijke samenwerking.

SHK : Mary van Gent

 • zorg en welzijn,
 • jeugd, werk & inkomen,
 • onderwijs & onderwijshuisvesting,
 • sport,
 • kunst & cultuur,
 • leerlingenvervoer en dierenwelzijn.

VVD : Theo Meskers

 • economische zaken,
 • de Kop Werkt! (inclusief Match2020),
 • recreatie & toerisme,
 • verkeer & vervoer,
 • energietransitie,
 • greenport NHN,
 • plattelandsbeleid (P10) en monumenten.

CDA : Theo Groot

 • ruimtelijke ordening,
 • openbare ruimte,
 • woningbouw,
 • financiën & subsidies,
 • vastgoed & grondzaken,
 • accommodatiebeleid,
 • infrastructuur & ICT,
 • klimaatadaptatie & milieu.

De afspraken op hoofdlijnen zijn in het coalitieakkoord vastgelegd. Hier vindt u een een link naar dit akkoord voordat de stylist dit heeft bewerkt: concept coalitieakkoord.

Voor de definitieve versie wordt verwezen naar de website van de gemeente Hollands Kroon:
https://www.hollandskroon.nl/bestuur/college-bw/coalitieakkoord/coalitieakkoord-2018-2022