Recreatie en toerisme

Senioren Hollands Kroon (SHK) wil zich blijvend inzetten om de gemeente aantrekkelijk te maken voor recreatie en toerisme. Wij gaan voor het bevaarbaar maken van het Amstelmeerkanaal als ‘staande mastroute’ in hoofdzaak voor het watertoerisme. Met natuurlijke oevers en natuurlijke begroeiing ter bevordering van de flora en fauna, met aanlegplaatsen en mogelijk met enige voorzieningen.

De voordelen voor onze inwoners zijn vooral van economische aard in de vorm van werkgelegenheid en investeringen door de plaatselijke  ondernemingen. Recreatie en toerisme vormen een belangrijke economische factor, maar het is ook belangrijk dat onze eigen inwoners, om hier goed te kunnen wonen, prettig kunnen recreëren.

Wij streven er naar dat de natuurgebieden opengesteld worden en daarin dienen gescheiden wandel- en fietspaden en eventueel – daar waar mogelijk – ruiterpaden te worden aangelegd.

Wij zijn een voorstander van het permanent bewonen van recreatiewoningen. De verhuur van de recreatiewoningen is in onze gemeente al lange tijd niet meer rendabel. De voorzieningen op de recreatieterreinen in onze gemeente ontbreken ten opzichte van de recreatieterreinen aan de kust. De recreatiewoningen in onze gemeente worden momenteel vaak permanent bewoond (legaal en illegaal), verhuurd aan personen gezien vanuit het sociale aspect en verhuurd aan buitenlandse werknemers.

Uiteindelijke leegstand zal resulteren in verarming van deze terreinen. De recreatiewoningen zijn geschikt voor starters, alleenstaanden, ouderen en geschikt om kleine woongemeenschappen te ontwikkelen. Het is daardoor mogelijk de krimp van het inwonersaantal van de gemeente min of meer voor te zijn. Wij steunen deelname aan ‘Destinatie Marketing’. Een destinatie is een toeristische bestemming en destinatiemarketing is hierbij een belangrijk begrip. Het komt neer op het verleiden van potentiële gasten tot een bezoek aan of verblijf in onze gemeente. Vanaf nu geldt dat voor het gebied boven het Noordzeekanaal en wordt uitgevoerd door een organisatie met de werktitel “Holland Boven Amsterdam”.

Uitgangspunten SHK:

  • Het bevorderen c.q. het aanleggen van gescheiden fiets- en wandelpaden en mogelijk van ruiterpaden, een en ander in overleg met Veilig Verkeer Nederland;
  • Het realiseren van het bevaarbaar maken van het Amstelmeerkanaal als staande mastroute van en naar het Amstelmeer (De Haukes) en IJsselmeer (Den Oever);
  • Het tot stand brengen van een sloepennetwerk;
  • Het realiseren van de bewegwijzering in samenhang met Schagen en Den Helder van de fiets- en wandelroutes;
  • Het steunen van stichtingen, verenigingen en andere instellingen die zijn gebaseerd op volledige vrijwilligheid, zoals: het Museum Oud Anna Paulowna in Breezand, het Cultuurhuis De Kolk in Lutjewinkel, de  Cultuurschuur in Wieringerwerf, het Viking Informatie Centrum in  Den Oever, het Grootmoedertijd en Motoren Museum in Nieuwe Niedorp, het Dorpshuis in Hippolytushoef en vele andere;
  • Het permanent bewonen van die recreatiewoningen toestaan, welke voldoen, ten tijde van het oprichten c.q. bij het verlenen van de vergunning, aan de toen geldende bouwvoorschriften;
  • Het steunen van de deelname aan de Destinatie Marketing betreffende de organisatie Holland Boven Amsterdam;
  • Het steunen van moderne recreatiemogelijkheden, zoals o.a. het aanleggen van camperplaatsen;
  • Het aanpassen van de publieke ruimten aan de eisen die de huidige communicatiemiddelen vragen.