Wethouder

Namens Senioren Hollands Kroon (SHK) is mevr. Mary van Gent aangesteld als Wethouder. Zij zal net als in de periode 2014-2018 wederom het Sociaal domein in haar portefeuille hebben.

In haar portefeuille zit :

  • Jeugdzorg
  • Wmo
  • Werk en inkomen
  • Onderwijs
  • Sport
  • Dierenwelzijn
  • Inwonersparticipatie
  • Maatschappelijk Vastgoed
  • Scholenbouw