Statuten

Elke vereniging hoort bij de start de statuten van de vereniging officieel te laten registreren bij een notaris. Onze statuten zijn op 2011 vastgelegd bij mr. Gerben Elsinga, notaris gevestigd in de gemeente Südwest Fryslan (voorheen gemeente Sneek).

Hierin staat onder andere:

  • De oprichters.
  • Vaststellen contributie.
  • Minimaal aantal leden bestuur.
  • Algemene ledenvergadering.

Download de statuten van Senioren Hollands Kroon (SHK) in PDF >