Inspraak burgers

Als Senioren Hollands Kroon (SHK) vinden wij de mening van de inwoners van Hollands Kroon belangrijk. De volgende manieren van inspraak zijn aanwezig:

  • De openbare fractievergadering van onze partij (Voor data zie onze activiteiten kalender).
  • Daarnaast heeft iedere inwoner van Hollands Kroon het recht om de gemeente raad toe te spreken. U dient van te voren een verzoek te richten aan de griffie van onze gemeente (griffie@hollandskroon.nl)
  • U heeft ook de mogelijkheid u direct te wenden tot een raadslid van SHK per e-mail.

Openbare fractievergadering
Eens per maand houdt SHK een openbare fractievergadering gehouden waar iedereen welkom is. Kom in gesprek met onze raadsleden en hoor welke standpunten wij innemen op actuele onderwerpen.