Inspraak burgers

Als Senioren Hollands Kroon (SHK) vinden wij de mening van de inwoners van Hollands Kroon belangrijk. De volgende manieren van inspraak zijn aanwezig:

  • De openbare fractievergadering van onze partij (Voor data zie onze activiteiten kalender).
  • U kunt ook deelnemen aan een bijeenkomst met de denktank. De data zal via de activiteiten kalender en via facebook worden bekend gesteld.
  • Daarnaast heeft iedere inwoner van Hollands Kroon het recht om de gemeente raad toe te spreken. Hiervoor krijgt u 5 minuten de tijd. U dient van te voren een verzoek te richten aan de griffie van onze gemeente (griffie@hollandskroon.nl)
  • U heeft ook de mogelijkheid u direct te wenden tot een raadslid van SHK per e-mail.

Openbare fractievergadering
Eens per maand houdt SHK een openbare fractievergadering gehouden waar iedereen welkom is. Kom in gesprek met onze raadsleden en hoor welke standpunten wij innemen op actuele onderwerpen.

Denktank
Het doel van de denktank is gevraagd en ongevraagd advies te verstrekken aan het bestuur en de fractie van SHK.
Daarnaast heeft de denktank als doel om de afstand tussen de burgers en politiek te verkleinen, ze meer te betrekken bij politieke aangelegenheden in hun omgeving en vragen die bij hun leven te (laten) beantwoorden. Lees meer over de Denktank >