Energie transitie

Wij ondersteunen alternatieve energie en het beleid dat voor de klimaatverandering goed uitpakt. Onze voorkeur gaat uit naar zonne-, getijden- en golfenergie, biomassa, aardwarmte (geotechniek) en warmte-/koude-opslag. Senioren Hollands Kroon (SHK) zal daar waar ze invloed op heeft groene energie meer  stimuleren.

Wij zijn van mening dat er voldoende windturbines in onze mooie gemeente staan en dat een verdere uitbreiding daarvan ongewenst is. Wij willen alleen meewerken aan windturbines op zee, maar niet op het land en niet in de meren. Ontwikkelingen op het gebied van windenergie, zoals kleine horizontale turbines op daken, dienen nauwkeurig gevolgd te worden en te worden getoetst op inpasbaarheid.