Regio West

Pim de Herder heeft in de Raad van de toenmalige Wieringen als raadslid (2006-2012) herhaaldelijk aandacht gevraagd een weg van en naar Den Helder en Wieringerwerf, de nu genoemde weg genaamd de N77. Op zijn alternatief Wieringerrandmeer ‘Het Wiermeer 2005’ stond de weg al aangegeven als N7. In de Raad van Hollands Kroon werd door hem regelmatig aandacht gevraagd voor een goede ontsluiting van de Noordkop. Ook bij De Kop Werkt! (een samenwerkingsverband tussen de gemeente Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon) is bij het bestuur regelmatig namens de SHK aandacht voor de genoemde weg gevraagd. Het uiteindelijke resultaat is dat de weg als N77 op agenda van ‘De Kop Groeit!, als opvolger van ‘De Kop Werkt!, staat.

Bereikbaarheid Noordkop

De titel is afgeleid van het rapport van de Provincie Noord-Holland “2×2 Bereikbaarheid Den Helder”  van 7 maart 2019.

In het coalitieakkoord van de provincie is opgenomen dat er een studie zal worden verricht naar de verbetering van de bereikbaarheid van Den Helder.

In een door Antea opgestelde rapportage worden drie alternatieven gepresenteerd, waarvan de variant, een nieuwe verbinding van de A7 naar de N99 richting Den Helder als beste uit de bus komt. De naam van dit alternatief is N77.

Net als voor het Amstelmeerkanaal heeft de SHK gepleit voor het opnemen van een tracé voor een autoweg in  ons toekomstige Gebiedsplan Wieringermeer. Dit is gemotiveerd door te wijzen op zaken als bereikbaarheid, verkeersveiligheid. De Provincie is betrokken bij dit gebiedsplan. De toekomstige weg N77 staat genoemd in onze Omgevingsvisie Hollands Kroon en in de ambitiedocumenten van de  Regionale Raadscommissie Noordkop (RNN).

Onderaan op het kaartje ziet u een dubbele onderbroken streepjeslijn, die een mogelijk nieuw wegtracé van Wieringerwerf  naar Den Helder en vice versa weergeeft. Langs de nu geplaatste en te plaatsen windturbines.


In de vorige eeuw heeft de Provincie ook al eens geopperd, voor een goede ontsluiting van Den Helder en de regio, op deze manier een autoweg in de Wieringermeer aan te leggen. Feitelijk kunnen wij constateren dat wij het allemaal roerend eens zijn voor een goede ontsluiting van de Noordkop

Gelukkig, want het gaat ons niet alleen om de bereikbaarheid van Den Helder, maar ook  om de verkeersproblematiek van de dorpen vooral op West-Wieringen, waarvoor in de bestaande constellatie geen oplossingen te vinden zijn voor het nog steeds toenemende sluipverkeer van zowel personenauto’s maar ook van zwaar vrachtverkeer.

De N77 biedt deze oplossing wel.

Voor de hele Noordkop zou dit een  geweldige impuls betekenen. Het oostelijke verkeer kan  van vanaf de  Afsluitdijk via de A7 en de N77 zijn weg vervolgen richting Den Helder en Texel.

Het verkeer uit  het zuiden van Noord Holland kan direct van de A7 afslaan naar de N77 om Den Helder en Texel te bereiken.

Met het realiseren van een nieuw autotracé (de N77) is de Noordkop zeer bij gebaad!

Namens de fractie SHK.

W.A. (Pim) de Herder

d.d. 09-03-2020