Fractie

Fractie Senioren Hollands Kroon (SHK)

De fractie van SHK heeft in de verkiezingen van 2022 het aantal van 4 zetels gehaald. Hierdoor mag onze partij 4 raadsleden leveren voor de gemeenteraad.

Hieronder volgen de Raadsleden met hun specifieke aandachtsgebied.

Van links naar rechts:
  • Arnold Philipsen
  • Jip Pankras
  • Kitty Pronk-Heisen
  • Marjan Roskam-Schrale
  • Pim de Herder
 
Naam Rol Aandachtsgebied
Jip Pankras

 

 

Jippankras@hollandskroon.nl

Fractievoorzitter

Raadslid

Communicatie, Greenport NHN, Huisvesting arbeidsmigranten, Accommodatiebeleid, (Maatschapp. Vastgoed), Inwonersparticipatie, Inrichting en Beheer Openbare Ruimte, Financiën en Beleidscyclus, Belastingen.
Kitty Pronk-Heisen

 

 

kittypronk-heisen@hollandskroon.nl

Fractiesecretaris,

Raadslid

Communicatie, Verkeer en Vervoer, Zorg en Welzijn, Jeugd, Werk en Inkomen, Subsidies, Leerlingenvervoer, Inwonersparticipatie, Wijkteams, Werk en Inkomen incl. Werkgeversservicepunt, Volksgezondheid.
Pim de Herder

 

 

pimdeherder@hollandskroon.nl

Mede Fractiesecretaris

Raadslid

Havens en Visserij, Recreatie en Toerisme, Monumenten, Kunst en Cultuur, Inwonersparticipatie, Accommodatiebeleid (sport en dorpshuizen), Onderwijshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Openbare Ruimte, Woningbouw, Vastgoed en Grondzaken, Infrastructuur, Omgevingsvergunningen.
Arnold Philipsen

 

 

arnoldphilipsen@hollandskroon.nl

Raadslid Integrale handhaving, Bestuurlijke samenwerking (RRN), Energietransitie, Inwonersparticipatie, Dierenwelzijn, Sport, Onderwijsbeleid en IKC, Peuterspeelwerk / Kinderopvang / VVE, Bibliotheekwerk, Infrastructuur, ICT (+ bestuurs-opdracht) Klimaatadaptie en Milieu, De Kop Groeit.
Marjan Roskam-Schrale

 

 

marjanroskam@hollandskroon.nl

Fractieondersteuner Ondersteunend waar nodig op alle aandachtsgebieden.