Fractie

Fractie Senioren Hollands Kroon (SHK)

De fractie van SHK heeft in de verkiezingen van 2018 het aantal van 7 zetels gehaald. Hierdoor mag onze partij 7 raadsleden leveren voor de gemeenteraad. Hieronder volgen de Raadsleden met hun specifieke aandachtsgebied.

Fractie SHK & Wethouder

Van links naar rechts:

Boven > Mary van Gent (Wethouder), Peter Meijer, Gerrit Roos, Piet Dijkstra.

Onder > Jeff Leever, Jip Pankras (fractievoorzitter), Pim de Herder en Henk Koomen.

Naam Rol Aandachtsgebied
Jip Pancras

Jippankras@hollandskroon.nl

Voorzitter Algemeen
Peter Meijer

petermeijer@hollandskroon.nl

Secretaris Bibliotheekwerk, Dierenwelzijn, Duurzaamheid en Milieu, Jeugd, Onderwijsbeleid, Peuterspeelzalen/kinderopvang/VV, Recreatie en Toerisme, Sociaal Domein/Wijkteams, Zorg en Welzijn, Biodiversiteit
Jeff Leever

jeffreyleever@hollandskroon.nl

Raadslid Duurzaamheid en Milieu, Kunst en Cultuur, Leerlingenvervoer, Project Accommodatiebeleid, Recreatie en Toerism, Sport, Verkeer & Vervoer.
Pim de Herder

pimdeherder@hollandskroon.nl

Raadslid Havens en visserij, Monumenten, Project Bouw Brede Scholen, Project Omgevingsvisie, Recreatie en Toerisme.
Gerrit Roos

gerritroos@hollandskroon.nl

Raadslid Havens en visserij, Inwonerparticipatie, Landbouw/Greenport, Project Agriport, Project herstructurering Wieringerwerf, Project Omgevingsvisie, Project Transformatorstation Middenmeer, Project Windplan Wieringermeer, Recreatie en Toerisme, Seizoenarbeiders, Oude Beurs.
Piet Dijkstra

pieterdijkstra@hollandskroon.nl

Raadslid Dierenwelzijn, Duurzaamheid en Milieu, Inrichting en beheer Ruimte Openbare, Landbouw/Greenport, Match2020/werkgeversservicepunt, Project Agriport, Project De Kop Werkt!, Ruimtelijke Ordening, Seizoenarbeiders.
Henk Koomen

henkkoomen@hollandskroon.nl

Raadslid Duurzaamheid en Milieu, Jeugd, Leerlingenvervoer, Onderwijsbeleid, Recreatie en Toerisme, Sociaal Domein/Wijkteams, Sport, Verkeer & Vervoer.