Fractie

Fractie Senioren Hollands Kroon (SHK)

De fractie van SHK heeft in de verkiezingen van 2018 het aantal van 7 zetels gehaald. Hierdoor mag onze partij 7 raadsleden leveren voor de gemeenteraad. Hieronder volgen de Raadsleden met hun specifieke aandachtsgebied.

Fractie SHK & Wethouder

Van links naar rechts:

Boven > Mary van Gent (Wethouder), Peter Meijer, Gerrit Roos, Piet Dijkstra.

Onder > Jeff Leever, Jip Pankras (fractievoorzitter), Pim de Herder en Henk Koomen.

Naam Rol Aandachtsgebied
Jip Pancras

Jippankras@hollandskroon.nl

Voorzitter Algemeen
Peter Meijer

petermeijer@hollandskroon.nl

Secretaris Bibliotheekwerk, Dierenwelzijn, Duurzaamheid en Milieu, Jeugd, Onderwijsbeleid, Peuterspeelzalen/kinderopvang/VV, Recreatie en Toerisme, Sociaal Domein/Wijkteams, Zorg en Welzijn, Biodiversiteit
Jeff Leever

jeffreyleever@hollandskroon.nl

Raadslid Duurzaamheid en Milieu, Kunst en Cultuur, Leerlingenvervoer, Project Accommodatiebeleid, Recreatie en Toerism, Sport, Verkeer & Vervoer.
Pim de Herder

pimdeherder@hollandskroon.nl

Raadslid Havens en visserij, Monumenten, Project Bouw Brede Scholen, Project Omgevingsvisie, Recreatie en Toerisme.
Gerrit Roos

gerritroos@hollandskroon.nl

Raadslid Havens en visserij, Inwonerparticipatie, Landbouw/Greenport, Project Agriport, Project herstructurering Wieringerwerf, Project Omgevingsvisie, Project Transformatorstation Middenmeer, Project Windplan Wieringermeer, Recreatie en Toerisme, Seizoenarbeiders, Oude Beurs.
Piet Dijkstra

pieterdijkstra@hollandskroon.nl

Raadslid Dierenwelzijn, Duurzaamheid en Milieu, Inrichting en beheer Ruimte Openbare, Landbouw/Greenport, Match2020/werkgeversservicepunt, Project Agriport, Project De Kop Werkt!, Ruimtelijke Ordening, Seizoenarbeiders.
Henk Koomen

henkkoomen@hollandskroon.nl

Raadslid Duurzaamheid en Milieu, Jeugd, Leerlingenvervoer, Onderwijsbeleid, Recreatie en Toerisme, Sociaal Domein/Wijkteams, Sport, Verkeer & Vervoer.

Fractieverslagen:

2019
Download hier het fractieverslag van 23 januari 2019, dit is een .pdf bestand

2018
Download hier het fractieverslag van 11 juni 2018, dit is een .pdf bestand
Download hier het fractieverslag van 14 mei 2018, dit is een .pdf bestand

2017
Download hier het fractieverslag van 24 mei 2017, dit is een .pdf bestand
Download hier het fractieverslag van 2 mei 2017, dit is een .pdf bestand
Download hier het fractieverslag van 24 april 2017, dit is een .pdf bestand
Download hier het fractieverslag van 26 januari 2017, dit is een .pdf bestand

Download hier het fractieverslag van 15 december 2016, dit is een .pdf bestand
Download hier het fractieverslag van 20 oktober 2016, dit is een .pdf bestand

Verantwoording Fractiegeld 2017: 

Januari
Bankkosten 01/10-31/12
Fractievergoeding
€ 1500,00 €   37,33
Februari
Cultuurschuur
€   63,00
Maart
Prins Maurits
€   59,15
April
Bankkosten 01/01-31/03
€   39,33
Mei
Kroonwaard
€   40,75
Juni
Leven van de Wind
€   60,50
Juli
Bankkosten 01/04-30/06
€   40,60
September
P.C. Meijer, postzegels
€    7,80
Oktober
Bankkosten 01/07-30/09
€   43,44
December
de Snip
Bijdrage kosten website SHK
€   34,00
€ 215,00
Totaal: € 1500,00 € 640,90