showcacse

Missie en hoofddoelstellingen Senioren Hollands Kroon

VOOR ZORG

VOOR VEILIGHEID

VOOR LEEFBAARHEID         

Missie van Senioren Hollands Kroon

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht

voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan

zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.

        Hoofddoelstelingen

  1. Gezondheidszorg: Wmo, jeugdzorg, ouderenmishandeling, gezondheidscentrum, schuldhulpverlening.
  2. Sociale Samenhang: een plek voor iedereen.
  3. Veiligheid: verhoging buitendijken, ruimtelijke ordening, behoud IJsselmeer als drinkwatervoorziening voor mens, plant en dier.
  4. Burgerparticipatie: meedoen met lokale politiek.
  5. Senioren en starterswoningen.
  6. Duurzame energie: zonne-energie, biomassa.
  7. Onderwijs: sport, schoolzwemmen, brede scholen.
  8. Werkgelegenheid.

 

                        

Volg ons

LinkedIn Twitter Facebook

Agenda