SHK heeft respect voor de boeren en tuinders

Gerrit Roos

De LTO heeft onze gemeente tot agrarische hoofdstad verklaard. De druk op de grond is groot.

In het belang van een gezonde agrarische sector is het nodig dat er een landbouwareaal blijft bestaan waarin men zich kan blijven ontwikkelen.

De aanverwante bedrijven hebben immers alleen bestaansrecht bij een klantenkring van een bepaalde omvang.

De sector wil wel. Ze gaat met alle nieuwe ontwikkelingen mee. Minder bestrijdingsmiddelen, minder kunstmest, meer weidevogelbeheer, meer akkerranden, meer aandacht voor  duurzaamheid.

De SHK zal alles doen om agrarische hoofdstad te kunnen blijven.