Hollands Kroon moet blue zone worden

HOLLANDS KROON – De gemeente Hollands Kroon zou een blue zone moeten worden. Die wens spreekt wethouder Mary van Gent van Hollands Kroon uit in de 15e aflevering van de serie ‘Nieuw Oud’

Een blue zone zijn gebieden op de wereld waar mensen zonder veel zorg gezond oud worden. Dat doen ze door onder andere veel te bewegen, een doel te hebben om uit bed te komen en gezond te eten. Er zijn meerdere blue zones op de wereld die bewijzen dat met een aangepaste levensstijl mensen veel gezonder oud worden.

Het gesprek met wethouder Van Gent is te zien in de 15e aflevering van de serie ‘Nieuw Oud’ van Noordkop Centraal TV. De serie is wekelijks op zondag en woensdag op TV te zien. Komende zondag is de slotaflevering met een compilatie van de 15 afleveringen en een slotgesprek met Tanja Ineke, voorzitter van de raad van bestuur van Samen.

Origineel artikel: https://noordkopcentraal.nl/hollands-kroon-moet-blue-zone-worden/

Video: Eerste taalhuizen geopend in Hollands Kroon

Video: Eerste taalhuizen geopend in Hollands Kroon

Wieringerwerf – Veel mensen hebben problemen met lezen en schrijven. De gemeente Hollands Kroon vond het daarom tijd om actie te ondernemen en in Anna Paulowna en Wieringerwerf met de eerste taalhuizen in Hollands Kroon te gaan starten.

“In Nederland en dus ook in Hollands Kroon heeft 18 procent van de mensen boven de 16 jaar moeite met lezen en schrijven”, aldus wethouder Mary van Gent.

De ‘laaggeletterdheid’ zoals het heet, komt in alle lagen van de bevolking voor. Sinds 2018 bestaat het Taalhuis Hollands kroon in combinatie met het Taalhuis Schagen. Voor veel mensen is de afstand toch lastig en daarom heeft de gemeente besloten om in de eigen gemeente op twee locatie taalhuizen te starten.

Vanaf nu kun je op woensdagmiddag terecht in de bibliotheek van Wieringerwerf (Cultuurschuur) en op maandagmiddag in de bibliotheek van Anna Paulowna in De Ontmoeting.

Voor alle vragen over het lezen en schrijven, maar ook voor meer ondersteuning bij de Nederlandse taal kun je hier terecht. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Origineel artikel: https://www.regionoordkop.nl/18/01/2024/video-eerste-taalhuizen-geopend-in-hollands-kroon/

Gemeente Hollands Kroon brengt bezoek aan paleis Noordeinde

Den Haag – Verschillende mensen uit Hollands Kroon waren dinsdag 7 november aanwezig bij de eerste koplopersbijeenkomst van stichting Mind Us op paleis Noordeinde. Mind Us zet zich in voor mentale gezondheid van jongeren. Koningin Maxima is Ere Voorzitter van deze stichting en ontving allerlei betrokken gasten. Wethouder Mary van Gent was hier samen met ervaringsdeskundige Bono, jongerenwerker Katy en lid van de regionale werkgroep Marisa aanwezig om het gesprek te voeren over dit belangrijke onderwerp.

Steeds meer jongeren ervaren eenzaamheid, stress en prestatiedruk. Onderzoek van de GGD laat zien dat de mentale gezondheid en de weerbaarheid van jongeren en jongvolwassenen achteruit is gegaan. Daar moet iets aan gedaan worden. De GGD NHN heeft daarom samen met de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Texel en Schagen een werkgroep opgericht. Deze groep gaat aan de slag met alle informatie die zij hebben gekregen van onder andere scholen, jongerenwerk, de GGZ en natuurlijk de jongeren.

Net als in de Noordkop, zijn er in het hele land zorgen over de mentale gezondheid van jongeren. Stichting Mind Us bundelt krachten, stimuleert initiatieven en zorgt dat mentale problemen van jongeren de juiste aandacht krijgen. Dit was aanleiding voor de gemeente Hollands Kroon en de regionale werkgroep om de samenwerking met de stichting op te zoeken. Door de aansluiting van de stichting bij de lokale overheden, hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden. Iedereen profiteert van elkaars expertise en neemt dit mee in de samenwerking.

Beeld: Robin Utrecht | MIND Us

Koplopersgroep ‘Leading Locals’
Gemeente Hollands Kroon is een van de tien koplopersgemeenten. Deze gemeenten werken samen om te ontwikkelen, te innoveren en delen van successen. In de groep zitten niet alleen maar grote gemeenten. Zo vertegenwoordigt Hollands Kroon ook andere minder grote én plattelandsgemeenten.

Wethouder Mary van Gent: “De mentale gezondheid van jongeren is heel belangrijk voor ons. We zien duidelijk dat wij andere uitdagingen hebben dan de stedelijke gemeenten. We zijn er trots op dat we lid zijn van de koplopersgroep. Zo kunnen wij deze uitdagingen, ook voor andere plattelandsgemeenten zichtbaar maken en samen tot ideeën komen. Want goede ideeën en successen zijn er genoeg, kijk maar naar het Digitale Jongeren Centrum en het Scheidingsplein.”

Voor jongeren, door jongeren
Natuurlijk waren er tijdens de bijeenkomst op paleis Noordeinde ook jongeren aanwezig. Zo zat Bono Iwema uit de gemeente Hollands Kroon aan tafel. Hij kreeg de gelegenheid om zijn ervaringen te delen. Ook draagt hij, samen met andere jongeren uit de Noordkop, straks bij aan het opstellen van de plannen. Op die manier wordt het niet alleen een plan voor jongeren, maar ook door jongeren.

Wethouder Mary van Gent: “Het is fantastisch dat Bono zich, als jongere, wil inzetten voor dit onderwerp. Afgelopen week kwamen we samen om ons voor te bereiden op de bijeenkomst. Met zijn ervaringen en enthousiasme is hij een voorbeeld voor anderen. Dit is heel erg waardevol.”

Beeld: Robin Utrecht | MIND Us

Origineel artikel: https://www.regionoordkop.nl/09/11/2023/gemeente-hollands-kroon-brengt-bezoek-aan-paleis-noordeinde/

Vooraankondiging: Uitnodiging 2e ALV van 2023

Deze (open) vergadering/bijeenkomst gaat plaatsvinden op

  • Zaterdag 16 December 2023
  • Locatie: Cultuurhuis de Kolk, Weereweg 32, 1732LL Lutjewinkel
  • Tijd: 10:00 – 13:00 Inloop vanaf 09:30

Beste leden/belangstellende
Hierbij ontvangt op de voorhand de uitnodiging voor onze 2e ALV van 2023.

Het bestuur en de fractie willen deze vergadering een open karakter gaan geven en een spreker(ster) uitnodigen voor het thema;

“Gezond en vitaal ouder worden in Holland Kroon”

Ook zal dit breed bekend gesteld gaan worden in de diverse media binnen de gemeente “Hollands Kroon”.

SHK – Senioren Hollands Kroon www.seniorenhollandskroon.nl Mailadres: shk@seniorenhollandskroon.nl

J.A. (Co) Wisse Bestuurssecretaris SHK

Jongerenweek Hollands Kroon

Door: Kitty Pronk-Heisen (gemeenteraadslid SHK)

Woensdag 18 oktober heb ik meegedaan aan de debattrainingen in de HK Jongerenweek. Een initiatief om op deze manier jongeren kennis te laten maken met de lokale Politiek.

Een interactieve middag waarbij ik als lokale bestuurder (gemeenteraadslid) mee kon kijken en vragen kon beantwoorden.

Hoe gaat het eraan toe in de lokale Politiek? En hoe komen de besluiten tot stand? Leerlingen werden tijdens de workshops meegenomen in het debatteren, maar ook naar het luisteren naar argumenten en hierin een afweging maken. In een “echte” raadsvergadering met een burgemeester, raadsleden verdeelt in fracties, en wethouders beoordeelden zij een plan voor een festival.

Net als in een echte raadsvergadering werden de verschillende standpunten gewikt en gewogen. Het was een levendige vergadering, waarbij alle fracties hun standpunten fel en doordacht verdedigden! Uiteindelijk is door de jongerenraad (met enkele tegenstemmers) ingestemd met een aangepast plan.

Een hele leuke en interessante middag, eindigend met nog enkele kritische opmerkingen over de verkeersveiligheid voor fietsers. Deze opmerkingen zijn genoteerd!

Jeu de boules baan Slootdorp officieel heropend na opknapbeurt

Gemeenteraadslid SHK Pim de Herder opent Brink Boulers Slootdorp.

Afgelopen weekend heeft SHK Gemeenteraadslid Pim de Herder de mooi gerenoveerde baan van Brink Boulers Slootdorp geopend.

Dit heeft hij gedaan door de eerste boules bal op de baan te werpen (foto) Het werd een geanimeerde middag. De initiatiefnemers van dit zeer geslaagde project zijn Ton Peterse, Theo van Oeffelen en Nico Marsman.

Helaas konden de direct betrokkenen van Kernbeheer (Marco de Vries) en Wooncompagnie zelf niet aanwezig zijn. Hans Oldersma (Kernbeheer) was wel aanwezig en ook van  Wooncompagnie was een vertegenwoordigster.

Al met al een zeer geslaagd project met onder andere hulp van de bovengenoemde instanties! SHK wenst alle leden heel veel plezier met deze mooie Jeu de Boulesbaan!

Bekijk de video op Regionoordkop.nl >

Lentetuinbijeenkomst “Samen Op kop met Greenport NHN”

SHK raadslid Arnold Philipsen was aanwezig bij “Samen Op kop met Greenport NHN” in de Lentetuin, helaas als enige Fractie uit Hollands Kroon. Aandacht voor innovatie binnen de agrarische sector. Maar ook werd de noodzaak onderstreept om met verschillende partijen samen te werken waaronder agrarische sector, onderwijs, stichtingen, belangenverenigingen, provincie, gemeente etc.

Afsluitend een rondleiding door de mooie en muzikale Lentetuin. Gelukkig is de Lentetuin dit jaar toch weer georganiseerd.

De Lentetuin is hiervoor een samenwerking aangegaan met de Keukenhof waardoor ook het voortbestaan voor de komende jaren gewaarborgd lijkt te zijn.

EENMALIGE ENERGIETOESLAG

Door Peter C. Meijer
02-11-2022

Voor zover u mij (nog) niet kent, kan ik u melden dat ik Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur ben voor WonenPlusWelzijn.

Twee weken geleden vroeg men mij bij de Posthuisgroep hoe men voor de genoemde toeslag in aanmerking komt. Ik ga het u schrijven.

In Hollands Kroon krijgt u € 1300,-. Dit als u:

* een inkomen heeft van de AOW van € 1397,- netto.
Er wordt niet gekeken naar uw vermogen (spaargeld).
U dient in Hollands Kroon te wonen en Nederlander te zijn of een geldige verblijfsvergunning.

U dient de energietoeslag zelf aan te vragen. Dit kan via de website van de gemeente: www.hollandskroon.nl (knop energietoeslag aanvragen) of u belt 088 3215000 en u zegt dat u een aanvraagformulier wilt hebben.

Als u dit formulier krijgt, dient u na het invullen er kopieën van te maken (als bewijs voor uzelf) en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geldige ID kaart of paspoort) mee te sturen (aan twee kanten ID kaart kopiëren);
Een kopie van uw bankrekening waarop uw rekeningnummer staat en uw adres. Een afschrift van uw energierekening.

Wij horen dat veel mensen de toeslag niet aanvragen of aangevraagd hebben. Het is even wat werk, maar dan komt het voor elkaar.

Voor verdere vragen of hulp kunt u mij bellen of een andere VOA in uw dorp.

Peter C. Meijer Mossel 16
1775JB Middenmeer 0227-503559

MIDDENMEER IN 2040

Peter C. Meijer 23 november 2022

Er is een enquête gehouden over de leefbaarheid in de dorpen van Hollands Kroon. Jan Kers (Lokaal Samenwerkende Bonden voor Ouderen) vertelde aan de hand van een presentatie over de resultaten hiervan. Er zijn 1600 brieven over de mogelijkheid om de vragenlijst in te vullen uit gegaan. Ook in het Posthuis en in Kroonwaard konden formulieren gehaald worden en weer ingeleverd. De meesten vulden de enquête digitaal in. Totaal kwamen er 279 ingevulde enquêtes terug. Dit is voldoende om een goede steekproef te zijn. Er waren 9 resultaten in het Engels en 1 in het Pools.

Op 23 november 2022 werden de resultaten vertelt aan ongeveer 60/70 aanwezigen. Zij werden welkom geheten door Jurgen van de Wild, voorzitter van de Oranje Vereniging. Hij gaf daarna het woord aan Mary van Gent, wethouder leefbaarheid enz.. Zij gaf aan dat in de Gemeente Hollands Kroon goed moet zijn om te wonen. Daarbij gaat het om veiligheid en gezondheid.

Marika de Jager van WonenPlusWelzijn benoemde de organisaties die met elkaar de enquête hebben opgezet en in het vervolg ook betrokken zullen zijn. Het zijn Incluzio, WonenPlusWelzijn, de Lokale Samenwerkende Bonden van Ouderen, de Hollands Kroonse Uitdaging, Sport Service en Kernbeheer. Verder zijn er nog andere organisaties die betrokken zijn, zoals de Politie, de BOA’s, Senioren Vereniging Middenmeer, Link, WoonCompagnie, Onderwijs.

Er wordt een top 5 van aandachtspunten samengesteld en daaraan wordt dan gewerkt.

Er wordt door de invullers aangegeven dat er:
– weinig algemene voorzieningen zijn;
– Seniorenwoningen gewenst zijn (26% vind de woning te groot)
– Huisartsenpost, tandarts, fysiotherapie, winkels en pinautomaat dienen te blijven. Sport wordt redelijk ervaren.
– Er is 3% van de mensen die de enquetes invulden zich eenzaam voelen.
– Over het groen is men het minst tevreden. De verkeersveiligheid kan verbeterd worden.
– Een dorpshuis is gewenst (89%);
– Men voelt zich betrokken bij het dorp. De tevredenheid is 7.2.
– Voor een dorpsraad hebben zich 29 personen op gegeven.
– De politie en BOA’s waren aanspreekbaar en vroegen goede samenwerking.

Daarna konden de aanwezigen in groepjes met diverse betrokkenen zaken aangeven. Die werden op flappen gezet.

Al met al een goede avond en nu maar het vervolgd presenteren.

Een fietsbrug tussen Breezand en Julianadorp? 600 mensen tekenen petitie

Anna Paulowna – Lizeth de Graaf uit Julianadorp en Doke Dooijakkers uit Breezand hebben op dinsdagavond een petitie overhandigd aan wethouder Lilian Peters. In de petitie, die is ondertekend door ongeveer 600 inwoners uit de beide dorpen, wordt het gemeentebestuur opgeroepen om de aanleg van een fietsbrug op de plek van het pontje tussen Breezand en Julianadorp te realiseren.

Op dit moment kunnen fietsers en automobilisten overdag gebruik maken van ‘Pont Westeinde’. Deze is van maandag tot en met zaterdag van 6.45 tot 19.00 uur in gebruik en op zondag tussen 9.15 en 19.00. Het pontje wordt beheerd door de provincie. In de avonduren is er geen verbinding en moeten mensen ongeveer tien kilometer omrijden. Met de auto best te doen, maar voor het fietsverkeer is de afstand al snel te groot.

Lizeth de Graaf uit Julianadorp ondervindt dat probleem iedere dag: “Onze dorpen liggen hemelsbreed vlak bij elkaar, maar door het kanaal lijkt het soms ver. Je moet altijd zorgen dat je om zeven uur weer terug bent bij de pont.” Haar dochter Suzan merkt het ook: “Bij de sportvereniging komen ook veel leden uit Breezand. Die worden eigenlijk gedwongen om met de auto te gaan, terwijl het normaal op de fiets heel goed te doen is.”

Handig en duurzaam
Er moet eigenlijk een vaste fietsverbinding komen vindt De Graaf. De auto’s kunnen in de avond wel omrijden. Die vaste verbinding kan in de vorm van een fietsbrug, een tunnel, maar ook bijvoorbeeld een pontje dat de hele nacht door blijft gaan. Er zijn landelijk verschillende voorbeelden te noemen, zo weet Doke Rooijakkers uit Breezand. Zij vertelt daarnaast dat er ook aan haar kant van het kanaal veel animo is voor het plan van De Graaf. Het is handig, maar ook duurzaam. Nu wordt de auto nog vaak gepakt voor een relatief klein stukje.

De twee startte daarom een petitie. Inmiddels is die bijna 600 keer ondertekend en overhandigd aan wethouder Lilian Peters. Begin juli bracht ze haar idee al naar voren op de ideeënmarkt van de Hollands Kroonse gemeenteraad: “Het leek een beetje een ondergeschoven kindje te worden, maar uiteindelijk vonden we toch steun.” Die kwam onder andere van gemeenteraadslid Arnold Philipsen van SHK: “Het is een goed plan dat wellicht kan worden meegenomen binnen de ambities voor de doorfietsroutes”, zegt Philipsen. “Ik hoop dat hiermee de druk er een beetje op komt.” De Graaf geeft aan het idee ook bij de gemeente Den Helder onder de aandacht te zullen brengen. Ook Philipsen wil daarbij helpen.

Ook de wethouder vindt het een goed idee, maar benadrukt ook dat eventuele realisatie van een fietsbrug een lange adem zal vereisen. De pont en het kanaal worden beheerd door de provincie, dus het is ook niet zo dat de gemeente zomaar een brug kan aanleggen. Wel wil Peters het meenemen naar de Noord-Hollandse bestuurders: “We zitten veel met elkaar om tafel over verkeer en fietsverbindingen in het bijzonder. Ik zal de wens van onze inwoners in een volgend overleg meenemen. De provincie vraagt ook veel van ons, dus wij kunnen ook best wel eens iets van de provincie vragen.”

Veiligheid
Volgens de betrokkenen zou een dag- en nacht verbinding ook de veiligheid ten goede komen. Zo schijnen sommige mensen nu gebruik te maken van de verderop gelegen spoorbrug om in de avond sneller thuis te komen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Ook besluiten vooral jongeren soms de overtocht te zwemmen wanneer de pont niet actief is. In de zomer van 2021 verdronk een 24 jarige man uit Julianadorp toen hij dit probeerde na een bezoek aan de kermis in Breezand.

Origineel artikel: https://www.regionoordkop.nl/15/11/2022/een-fietsbrug-tussen-breezand-en-julianadorp-600-mensen-tekenen-petitie/