Onderzoek toont aan: Senioren in Hollands Kroon scoren gezondheid met een 7,3

Mary van Gent, Wethouder Sociaal Domein Hollands Kroon en Marleen Mulder, Wonen Plus Welzijn.(Foto: Jan Kers)

Dankzij de inspanningen van Vrijwillig Onafhankelijk Adviseurs (VOA’s) zijn ongeveer 360 senioren in Hollands Kroon thuis bezocht. Deze bezoeken hadden een tweeledige werking: zowel signalerend als preventief.

De organisaties Wonen Plus Welzijn en de Lokaal Samenwerkende Belangenorganisaties Ouderen Hollands Kroon (LSBO-HK) hebben de volledige rapportage overhandigd aan M. van Gent, wethouder Sociaal Domein van de gemeente Hollands Kroon. De resultaten worden ook gedeeld met alle betrokken organisaties om gezamenlijk het welzijn van senioren in de gemeente te verhogen.

Meer informatie over dit onderzoek is te verkrijgen bij Marleen Mulder, welzijnsconsulent Wonen Plus Welzijn (m.mulder@wonenpluswelzijn.nl) of kijk op de website van Wonen Plus Welzijn (https://www.wonenpluswelzijn.nl/hollands-kroon) of de website van LSBO-HK (https://www.lsbo-hollandskroon.nl) om de rapportage in te zien.

Dit artikel verscheen origineel op Rodi.nl >

The Hunt Hollands Kroon een groot succes!

Meer dan 100 jongeren, medewerkers van Link Jongerenwerk, de politie, de boa’s en wij kijken met heel veel plezier terug op de eerste editie van The Hunt Hollands Kroon. Wethouder Mary van Gent gaf het startsein voor dit jachtspel in Anna Paulowna.

Verdiende winnaars

Lars Lubbers won deze eerste editie van The Hunt Hollands Kroon. Tweede werd Tuncay Kanli en er was een gedeelde derde plaats voor Jesse de Haan, Max van der Plas en Stijn Landman. De beste hunter was Mark Wever, de wijkagent van Anna Paulowna.

Een enthousiaste wethouder

Wethouder Mary van Gent deelt haar enthousiasme:

Wat een fantastische middag was het. En gelukkig zat het weer mee! Meer dan 100 jongeren deden mee aan The Hunt. Dit spel is gebaseerd op het televisieprogramma Hunted en lijkt op een volwassen vorm van tikkertje. De jongeren gaan de uitdaging aan om uit handen te blijven van de Hunters: onze Buitengewoon Opsporings Ambtenaren en de politieagenten. Het doel van dit evenement is om de afstand tussen jongeren en handhavingsinstanties te verkleinen en meer zicht te krijgen op elkaars leefwereld.

Een waardebon en trofee voor de snelsten

Mary vertelt verder:

De jongeren moesten met hun snelheid, strategie en teamwork zo snel mogelijk bij de vier stempelposten een stempel halen, zonder dat zij gepakt werden. De snelsten wonnen een trofee en een waardebon.

Zeker voor herhaling vatbaar!

Wat een happening! 120 jongeren in witte overalls door Anna Paulowna rennend om hun doel te bereiken. Na afloop hebben de jongeren lekker gegeten en gegamed met de Landelijke Politie in de speciale tent die hiervoor door de politie in Anna Paulowna was neergezet. Door de samenwerking van Link Jongerenwerk, de politie, de boa’s, de gemeente, Hollands Kroonse Uitdaging en de enthousiaste jongeren werd deze middag een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar.Mary van Gent

Bekijk hier het originele artikel >

Wethouder Van Gent en raadslid Boersen bij NPO Radio 1 in debat over asielopvang

Wieringerwerf – Het NPO Radio 1-programma ‘Dijkstra en Evenblij ter plekke’ maakte zondag een live-uitzending vanuit de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, waaronder de opvang van asielzoekers in het hotel in Wieringerwerf. Verantwoordelijk wethouder Mary van Gent en VVD-raadslid Rick Boersen gingen live in debat.

Volgens het hoofdlijnenakkoord van het beoogde kabinet wordt de Spreidingswet weer teruggedraaid. Veel gemeenten wachten af of trekken terug, maar gemeente Hollands Kroon niet. Volgende maand nemen honderd asielzoekers tijdelijk hun intrek in een hotel in Wieringerwerf. Dat leidt tot discussie in de gemeente.

Mary van Gent gaf desgevraagd aan dat het college ook de morele verantwoordelijkheid voelt. Rick Boersen daarentegen is van mening dat die discussie in de gemeenteraad thuishoort. Van Gent wierp tegen dat de raad een lijst heeft opgesteld over kwesties waar zij graag over gaat en dat asielopvang daar geen onderdeel van uitmaakt, waarmee het dus een collegebevoegdheid is. Ondanks dat Van Gent hier feitelijk gelijk heeft, bleef Boersen persisteren in zijn standpunt dat het een politieke keuze betreft die in zijn ogen bij de volksvertegenwoordigende gemeenteraad thuishoort. Op de vraag van Frank Evenblij of hij dan voor of tegen zou zijn, wist Boersen niet echt een helder antwoord te geven.

Nog niet zeker
Ook het argument van Boersen dat het college met de voorgenomen intrekking van de Spreidingswet toch wat voor de troepen uitloopt, werd stevig gepareerd door Erik Dijkstra. Hij gaf het voorbeeld dat zij op de terugweg naar Amsterdam nu ook nog geen 130 kilometer mogen rijden.

Dijkstra en Evenblij peilden ook bij het aanwezige publiek in de Cultuurschuur hoe men over asielopvang dacht en die verhouding was ongeveer 50/50. Omdat Boersen regelmatig terugviel op het proces zonder daarbij een duidelijke mening te geven, werd hij redelijk stevig aangepakt door de interviewers. Ook vanuit het publiek kreeg Boersen de opmerking ‘je moet niet janken voor je klappen hebt gekregen.’

Veel voor de kiezen
Frank Evenblij stelde wel dat de inwoners van Wieringerwerf inmiddels veel voor de kiezen hebben gekregen met windmolens, datacenters, arbeidsmigranten en nu ook asielzoekers. Mary van Gent gaf daarop aan dat ze daarom een afspraak heeft gemaakt met de inwoners dat de opvang ook echt maximaal voor één jaar is en dat er in die tijd naar een permanent centrum gezocht wordt in de hele gemeente hetgeen komend jaar gestalte moet krijgen.

Evenblij en Erik Dijkstra blijven de kwestie volgen en beloofden het komende jaar nog eens terug te komen in Wieringerwerf. De integrale radio-uitzending is hier terug te luisteren

Bekijk hier het originele artikel >

Koningin Máxima in Wieringerwerf in gesprek met jongeren

Wieringerwerf- Hoog bezoek in Wieringerwerf. Niemand minder dan koningin Máxima was dinsdag naar de Noordkop afgereisd. In de Cultuurschuur ging zij met jongeren en professionals uit Hollands Kroon in gesprek over de mentale gezondheid van de jeugd.

Koningin Máxima is erevoorzitter van Stichting MIND Us, een organisatie die zich inzet voor het mentaal welbevinden van jongeren. Onder toeziend oog van vele geïnteresseerde buurtbewoners arriveerde Máxima even voor 11:30 uur op het Loggersplein. Wethouder Mary van Gent heette haar van harte welkom. In de Cultuurschuur vertelden verschillende jongeren uit de gemeente waar zij allemaal tegenaan lopen. Onder meer het gebrek aan openbaar vervoer, uitgaansmogelijkheden en de grote reisafstanden werden aangestipt. Ook ging de Majesteit met professionals in gesprek over hun aanpak.

Na het rondgesprek werd Máxima welkom geheten in de Dukdalf. In het bijzijn van de majesteit werd de website YOUH.nl gepresenteerd. Hier kunnen jongeren allerlei tools vinden om meer hun weg te vinden in de regio. Even na één uur zocht Máxima onder grote belangstelling weer haar weg naar huis.

Koningin Máxima in Wieringerwerf in gesprek met jongeren (youtube.com)

Dataopslag of gezondheidsslag

Inleiding:

Gaarne wil de fractie Senioren Hollands Kroon (SHK) uw aandacht vragen voor het initiatief van de SHK, die zich ervoor heeft ingezet, dat er vanwege de ontwikkeling van Agriport met datacenters en de gerealiseerde windturbines, wel wat tegenover mag komen te staan. In 2021 maakten de inwoners van Middenmeer zich er grote zorgen over dat Agriport met de datacenters tegen het dorp aan zou komen te liggen.

Een raadslid van SHK, architect van beroep, heeft mede het initiatief genomen door op 29 juni 2021 een motie “Park oostkant Cultuurweg Middenmeer” aan de Raad voor te stellen. De raad ging akkoord met de motie.

De huidige bestemming is onder andere waterbergingsgebied. Ten noorden van het betreffende gebied ligt een bedrijf met functieaanduiding dagrecreatie. Een afgesproken voorwaarde met Agriport is dat er compenserende waterberging van 13 hectare dient plaats te vinden.

De motie van SHK voorziet in 16 hectare waterberging. SHK neemt bij voorbaat de toekomstige situatie in ogenschouw en kijkt toekomstgericht naar de benodigde wateropvang en de benodigde buffering van regenwater in Hollands Kroon. De compenserende waterberging voor Agriport kan tevens in het plan van SHK gerealiseerd worden.

SHK vindt dat de keuze van de naam van het Park door de inwoners van Middenmeer dient te worden bepaald.

Het Parkgebied houdt het volgende in:

De waterberging wordt gerealiseerd in vier grote waterpartijen die onderling met elkaar in verbinding staan met een oppervlakte van de ruim 16 hectare. Met de grond uit de waterpartijen kan over de hele lengte van het Park aan de zijde van de A7 een heuvelrug worden gerealiseerd om het geluid van de A7 te minimaliseren.

In het park kan gerecreëerd worden, bezoekers die hier wandelen kunnen elkaar ontmoeten en genieten van de nieuwe natuur die hier zal ontstaan. Het Park wordt voorzien van wandelpaden met mogelijkheden voor het wandelen van korte en lange afstanden.

De totale lengte van de wandelpaden met bruggetjes bedraagt ruim 3800 meter.

Langs de brede wandelpaden zijn talrijke zitbanken gesitueerd. Op verschillende plaatsen zijn visplaatsen ingericht. In het hart van het Park is een natuurspeelplaats. Het geheel dient ingepakt te worden met inheemse bomen en struiken, zoals dat op de verbeelding is weergegeven.

Een mogelijkheid is het plaatsen van een blokhut die kan worden ingericht als informatiecentrum over de plaatselijk biodiversiteit (Milieu en Natuur). Een idee is om een monument ‘wereldoorlog 2’ op de hoge heuvel (8 meter) op te richten ter nagedachtenis aan de bewoners aan de Cultuurweg die in het verzet hebben gezeten.

Biodiversiteit (Milieu en Natuur):

In het informatiecentrum kunnen de bezoekers en leerlingen van de scholen kennisnemen van wat groeit en bloeit en wat ons altijd weer boeit. Kikkervisjes zien en vangen.

De oevers van de waterpartijen in dit plan bieden kansen om een leefgebied voor inheemse diersoorten te worden. Zo kunnen salamanders en waterschorpioenen er hun leefgebied van maken. Ook allerlei vogels kunnen hier hun domicilie vinden, waar ook eens in de Wieringermeer de Zwarte Ooievaar verbleef.

Voortgang:

Nadat in 2021 de Raad het plan omarmde is de gemeentelijke organisatie aan het plan gaan sleutelen. Er is een bureau voor landschapsontwikkeling ingeschakeld. Het plan genaamd “Park Westflank Agriport A7” van dat bureau moet het meer in de structuur van de Wieringermeer passen, luidt het advies. Tegen dit saaie plan heeft SHK op uitnodiging van de gemeente helder en duidelijk stelling genomen.

Verder zijn er geen duidelijke ontwikkelingen inzake de voortgang van de zijde van de gemeente meer ontvangen. Maar het is nu wel 2024! Velen vinden dat de gewenste structuur veel te ver gaat. Mag het ook wat anders zijn dan zich zo vast te klampen aan de ‘voormalige structuur’ van de Wieringermeer.

SHK is voor een Park dat bestemd is voor de inwoners van de Wieringermeer en van geheel Hollands Kroon. SHK is zeker niet voor een Park waar alleen de natuur centraal staat en de mens niet welkom meer is. SHK, de initiatiefnemer van het Park, vraagt aan de inwoners van Hollands Kroon dan wel specifiek aan de Middenmeerders om ons te helpen met het stimuleren c.q. realiseren van ons plan.

Namens de vereniging SHK Peter Meijer (meijerpc@quicknet.nl)

Senioren willen park waar ’mens welkom is’

MIDDENMEER De fractie van Senioren Hollands Kroon (SHK) wil dat er alsnog een nieuw park komt aan de oostkant van de Cultuurweg in Middenmeer. De fractie vraagt de bewoners van het dorp om hulp.

De plek aan de Cultuurweg die wellicht wordt omgevormd tot park. Archieffoto

Zoals bekend strijdt de partij al geruime tijd voor de aanleg van een groot park aan de Cultuurweg. Dit met als doel ’het creëren van een groene buffer tussen de dorpskom van Middenmeer en de oprukkende datacenters aan de westkant van de snelweg A7’. Een motie van de partij om het park te maken werd door de gemeenteraad omarmd.

Het leidde vooralsnog alleen tot een haalbaarheidsonderzoek. Of het park er komt en hoe het er dan uit gaat zien is nog niet duidelijk. Wordt het een park waar de natuur voorop staat, of ééntje waar de mens alle ruimte krijgt?

Senioren Hollands Kroon is groot voorstander van de laatste variant, al moet ook aan de natuur worden gedacht. SHK maakte een plan met veel wandelpaden, bruggetjes, visplaatsen en zitbanken. Maar volgens de fractie is ’de organisatie van de gemeente aan het plan gaan sleutelen’. Dat leidde tot een advies dat het park meer zou moeten aansluiten bij de structuur van de Wieringermeer.

Een ’saai plan’, stelt Peter Meijer namens SHK. Hij hoopt dat Middenmeerders en andere bewoners van de polder zich nu vierkant achter de parkplannen scharen, zodat er schot in de zaak gaat komen.

Zo ’uitbundig’ als de SHK het voor ogen had hoeft het niet te worden, aldus Meijer. Maar er moeten ook geen hekken omheen komen te staan. ’Wij zijn voor een park dat bestemd is voor de inwoners, zeker niet voor een park waar alleen de natuur centraal staat en de mens niet meer welkom is.’

Bekijk hier het originele artikel >

Koningin Máxima bezoekt op dinsdag 28 mei Hollands Kroon om in gesprek te gaan met dorpsjeugd

Koningin Máxima bezoekt op dinsdag 28 mei Hollands Kroon. In de Cultuurschuur in Wieringerwerf zal ze onder meer in gesprek gaan met jongeren over het leven in de dorpen.

Wethouder Mary van Gent was in november vorig jaar al eens te gast op het paleis Noordeinde waar ze werd ontvangen door koningin Maxima.© Foto ANP/Robin Utrecht

Koningin Máxima is erevoorzitter van de Stichting MIND Us. De stichting wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Wethouder Mary van Gent ontvangt Koningin Máxima op 28 mei in de Cultuurschuur in Wieringerwerf waar zij in gesprek gaan met jongeren en professionals.

Van Gent was eind vorig jaar al eens te gast op het paleis Noordeinde waar ze werd ontvangen door Koningin Máxima. De wethouder was daar onder meer aanwezig als vertegenwoordiger van een werkgroep uit de Kop van Noord-Holland die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren.

De gemeente Hollands Kroon is onderdeel van de Leading Locals, een leernetwerk van MIND Us. In dit netwerk wisselen gemeenten goede voorbeelden uit over de aanpak van mentale problemen van jongeren. Zo kunnen gemeenten elkaar inspireren en toewerken naar een integrale aanpak om jongeren te ondersteunen in hun mentale welzijn. Het netwerk is in november 2023 van start gegaan tijdens een bijeenkomst op Paleis Noordeinde.

Uitdagingen

In Hollands Kroon is de afstand tussen dorpen vaak groot. Hierdoor is het voor jongeren soms lastig elkaar te ontmoeten. Er is weinig openbaar vervoer en wegen en fietspaden zijn vaak niet verlicht. Koningin Máxima gaat aan de hand van een plattegrond van het gebied in gesprek met jongeren over het leven in onze dorpen. En over het belang van mentale gezondheid. Daarna spreekt zij met vertegenwoordigers van de gemeente en jongerenwerkers over de uitdagingen en de genomen initiatieven om jongeren te bereiken in onze grote plattelandsgemeente.

Tot slot wordt het vernieuwde digitale jongerencentrum ’YOUH’ gepresenteerd. Dit is een digitale ontmoetingsplek bedacht voor en door jongeren uit Hollands Kroon. Zij kunnen hier meedoen aan activiteiten en in contact komen met andere jongeren. Ook vinden zij hier informatie over verschillende onderwerpen. En kunnen zij (direct) hulp aanvragen als het even niet meer gaat.

Bekijk hier het originele artikel >

Hollands Kroon moet blue zone worden

HOLLANDS KROON – De gemeente Hollands Kroon zou een blue zone moeten worden. Die wens spreekt wethouder Mary van Gent van Hollands Kroon uit in de 15e aflevering van de serie ‘Nieuw Oud’

Een blue zone zijn gebieden op de wereld waar mensen zonder veel zorg gezond oud worden. Dat doen ze door onder andere veel te bewegen, een doel te hebben om uit bed te komen en gezond te eten. Er zijn meerdere blue zones op de wereld die bewijzen dat met een aangepaste levensstijl mensen veel gezonder oud worden.

Het gesprek met wethouder Van Gent is te zien in de 15e aflevering van de serie ‘Nieuw Oud’ van Noordkop Centraal TV. De serie is wekelijks op zondag en woensdag op TV te zien. Komende zondag is de slotaflevering met een compilatie van de 15 afleveringen en een slotgesprek met Tanja Ineke, voorzitter van de raad van bestuur van Samen.

Origineel artikel: https://noordkopcentraal.nl/hollands-kroon-moet-blue-zone-worden/

Video: Eerste taalhuizen geopend in Hollands Kroon

Video: Eerste taalhuizen geopend in Hollands Kroon

Wieringerwerf – Veel mensen hebben problemen met lezen en schrijven. De gemeente Hollands Kroon vond het daarom tijd om actie te ondernemen en in Anna Paulowna en Wieringerwerf met de eerste taalhuizen in Hollands Kroon te gaan starten.

“In Nederland en dus ook in Hollands Kroon heeft 18 procent van de mensen boven de 16 jaar moeite met lezen en schrijven”, aldus wethouder Mary van Gent.

De ‘laaggeletterdheid’ zoals het heet, komt in alle lagen van de bevolking voor. Sinds 2018 bestaat het Taalhuis Hollands kroon in combinatie met het Taalhuis Schagen. Voor veel mensen is de afstand toch lastig en daarom heeft de gemeente besloten om in de eigen gemeente op twee locatie taalhuizen te starten.

Vanaf nu kun je op woensdagmiddag terecht in de bibliotheek van Wieringerwerf (Cultuurschuur) en op maandagmiddag in de bibliotheek van Anna Paulowna in De Ontmoeting.

Voor alle vragen over het lezen en schrijven, maar ook voor meer ondersteuning bij de Nederlandse taal kun je hier terecht. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Origineel artikel: https://www.regionoordkop.nl/18/01/2024/video-eerste-taalhuizen-geopend-in-hollands-kroon/

Gemeente Hollands Kroon brengt bezoek aan paleis Noordeinde

Den Haag – Verschillende mensen uit Hollands Kroon waren dinsdag 7 november aanwezig bij de eerste koplopersbijeenkomst van stichting Mind Us op paleis Noordeinde. Mind Us zet zich in voor mentale gezondheid van jongeren. Koningin Maxima is Ere Voorzitter van deze stichting en ontving allerlei betrokken gasten. Wethouder Mary van Gent was hier samen met ervaringsdeskundige Bono, jongerenwerker Katy en lid van de regionale werkgroep Marisa aanwezig om het gesprek te voeren over dit belangrijke onderwerp.

Steeds meer jongeren ervaren eenzaamheid, stress en prestatiedruk. Onderzoek van de GGD laat zien dat de mentale gezondheid en de weerbaarheid van jongeren en jongvolwassenen achteruit is gegaan. Daar moet iets aan gedaan worden. De GGD NHN heeft daarom samen met de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Texel en Schagen een werkgroep opgericht. Deze groep gaat aan de slag met alle informatie die zij hebben gekregen van onder andere scholen, jongerenwerk, de GGZ en natuurlijk de jongeren.

Net als in de Noordkop, zijn er in het hele land zorgen over de mentale gezondheid van jongeren. Stichting Mind Us bundelt krachten, stimuleert initiatieven en zorgt dat mentale problemen van jongeren de juiste aandacht krijgen. Dit was aanleiding voor de gemeente Hollands Kroon en de regionale werkgroep om de samenwerking met de stichting op te zoeken. Door de aansluiting van de stichting bij de lokale overheden, hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden. Iedereen profiteert van elkaars expertise en neemt dit mee in de samenwerking.

Beeld: Robin Utrecht | MIND Us

Koplopersgroep ‘Leading Locals’
Gemeente Hollands Kroon is een van de tien koplopersgemeenten. Deze gemeenten werken samen om te ontwikkelen, te innoveren en delen van successen. In de groep zitten niet alleen maar grote gemeenten. Zo vertegenwoordigt Hollands Kroon ook andere minder grote én plattelandsgemeenten.

Wethouder Mary van Gent: “De mentale gezondheid van jongeren is heel belangrijk voor ons. We zien duidelijk dat wij andere uitdagingen hebben dan de stedelijke gemeenten. We zijn er trots op dat we lid zijn van de koplopersgroep. Zo kunnen wij deze uitdagingen, ook voor andere plattelandsgemeenten zichtbaar maken en samen tot ideeën komen. Want goede ideeën en successen zijn er genoeg, kijk maar naar het Digitale Jongeren Centrum en het Scheidingsplein.”

Voor jongeren, door jongeren
Natuurlijk waren er tijdens de bijeenkomst op paleis Noordeinde ook jongeren aanwezig. Zo zat Bono Iwema uit de gemeente Hollands Kroon aan tafel. Hij kreeg de gelegenheid om zijn ervaringen te delen. Ook draagt hij, samen met andere jongeren uit de Noordkop, straks bij aan het opstellen van de plannen. Op die manier wordt het niet alleen een plan voor jongeren, maar ook door jongeren.

Wethouder Mary van Gent: “Het is fantastisch dat Bono zich, als jongere, wil inzetten voor dit onderwerp. Afgelopen week kwamen we samen om ons voor te bereiden op de bijeenkomst. Met zijn ervaringen en enthousiasme is hij een voorbeeld voor anderen. Dit is heel erg waardevol.”

Beeld: Robin Utrecht | MIND Us

Origineel artikel: https://www.regionoordkop.nl/09/11/2023/gemeente-hollands-kroon-brengt-bezoek-aan-paleis-noordeinde/