Wethouder Van Gent en raadslid Boersen bij NPO Radio 1 in debat over asielopvang

Wieringerwerf – Het NPO Radio 1-programma ‘Dijkstra en Evenblij ter plekke’ maakte zondag een live-uitzending vanuit de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, waaronder de opvang van asielzoekers in het hotel in Wieringerwerf. Verantwoordelijk wethouder Mary van Gent en VVD-raadslid Rick Boersen gingen live in debat.

Volgens het hoofdlijnenakkoord van het beoogde kabinet wordt de Spreidingswet weer teruggedraaid. Veel gemeenten wachten af of trekken terug, maar gemeente Hollands Kroon niet. Volgende maand nemen honderd asielzoekers tijdelijk hun intrek in een hotel in Wieringerwerf. Dat leidt tot discussie in de gemeente.

Mary van Gent gaf desgevraagd aan dat het college ook de morele verantwoordelijkheid voelt. Rick Boersen daarentegen is van mening dat die discussie in de gemeenteraad thuishoort. Van Gent wierp tegen dat de raad een lijst heeft opgesteld over kwesties waar zij graag over gaat en dat asielopvang daar geen onderdeel van uitmaakt, waarmee het dus een collegebevoegdheid is. Ondanks dat Van Gent hier feitelijk gelijk heeft, bleef Boersen persisteren in zijn standpunt dat het een politieke keuze betreft die in zijn ogen bij de volksvertegenwoordigende gemeenteraad thuishoort. Op de vraag van Frank Evenblij of hij dan voor of tegen zou zijn, wist Boersen niet echt een helder antwoord te geven.

Nog niet zeker
Ook het argument van Boersen dat het college met de voorgenomen intrekking van de Spreidingswet toch wat voor de troepen uitloopt, werd stevig gepareerd door Erik Dijkstra. Hij gaf het voorbeeld dat zij op de terugweg naar Amsterdam nu ook nog geen 130 kilometer mogen rijden.

Dijkstra en Evenblij peilden ook bij het aanwezige publiek in de Cultuurschuur hoe men over asielopvang dacht en die verhouding was ongeveer 50/50. Omdat Boersen regelmatig terugviel op het proces zonder daarbij een duidelijke mening te geven, werd hij redelijk stevig aangepakt door de interviewers. Ook vanuit het publiek kreeg Boersen de opmerking ‘je moet niet janken voor je klappen hebt gekregen.’

Veel voor de kiezen
Frank Evenblij stelde wel dat de inwoners van Wieringerwerf inmiddels veel voor de kiezen hebben gekregen met windmolens, datacenters, arbeidsmigranten en nu ook asielzoekers. Mary van Gent gaf daarop aan dat ze daarom een afspraak heeft gemaakt met de inwoners dat de opvang ook echt maximaal voor één jaar is en dat er in die tijd naar een permanent centrum gezocht wordt in de hele gemeente hetgeen komend jaar gestalte moet krijgen.

Evenblij en Erik Dijkstra blijven de kwestie volgen en beloofden het komende jaar nog eens terug te komen in Wieringerwerf. De integrale radio-uitzending is hier terug te luisteren

Bekijk hier het originele artikel >