Dataopslag of gezondheidsslag

Inleiding:

Gaarne wil de fractie Senioren Hollands Kroon (SHK) uw aandacht vragen voor het initiatief van de SHK, die zich ervoor heeft ingezet, dat er vanwege de ontwikkeling van Agriport met datacenters en de gerealiseerde windturbines, wel wat tegenover mag komen te staan. In 2021 maakten de inwoners van Middenmeer zich er grote zorgen over dat Agriport met de datacenters tegen het dorp aan zou komen te liggen.

Een raadslid van SHK, architect van beroep, heeft mede het initiatief genomen door op 29 juni 2021 een motie “Park oostkant Cultuurweg Middenmeer” aan de Raad voor te stellen. De raad ging akkoord met de motie.

De huidige bestemming is onder andere waterbergingsgebied. Ten noorden van het betreffende gebied ligt een bedrijf met functieaanduiding dagrecreatie. Een afgesproken voorwaarde met Agriport is dat er compenserende waterberging van 13 hectare dient plaats te vinden.

De motie van SHK voorziet in 16 hectare waterberging. SHK neemt bij voorbaat de toekomstige situatie in ogenschouw en kijkt toekomstgericht naar de benodigde wateropvang en de benodigde buffering van regenwater in Hollands Kroon. De compenserende waterberging voor Agriport kan tevens in het plan van SHK gerealiseerd worden.

SHK vindt dat de keuze van de naam van het Park door de inwoners van Middenmeer dient te worden bepaald.

Het Parkgebied houdt het volgende in:

De waterberging wordt gerealiseerd in vier grote waterpartijen die onderling met elkaar in verbinding staan met een oppervlakte van de ruim 16 hectare. Met de grond uit de waterpartijen kan over de hele lengte van het Park aan de zijde van de A7 een heuvelrug worden gerealiseerd om het geluid van de A7 te minimaliseren.

In het park kan gerecreëerd worden, bezoekers die hier wandelen kunnen elkaar ontmoeten en genieten van de nieuwe natuur die hier zal ontstaan. Het Park wordt voorzien van wandelpaden met mogelijkheden voor het wandelen van korte en lange afstanden.

De totale lengte van de wandelpaden met bruggetjes bedraagt ruim 3800 meter.

Langs de brede wandelpaden zijn talrijke zitbanken gesitueerd. Op verschillende plaatsen zijn visplaatsen ingericht. In het hart van het Park is een natuurspeelplaats. Het geheel dient ingepakt te worden met inheemse bomen en struiken, zoals dat op de verbeelding is weergegeven.

Een mogelijkheid is het plaatsen van een blokhut die kan worden ingericht als informatiecentrum over de plaatselijk biodiversiteit (Milieu en Natuur). Een idee is om een monument ‘wereldoorlog 2’ op de hoge heuvel (8 meter) op te richten ter nagedachtenis aan de bewoners aan de Cultuurweg die in het verzet hebben gezeten.

Biodiversiteit (Milieu en Natuur):

In het informatiecentrum kunnen de bezoekers en leerlingen van de scholen kennisnemen van wat groeit en bloeit en wat ons altijd weer boeit. Kikkervisjes zien en vangen.

De oevers van de waterpartijen in dit plan bieden kansen om een leefgebied voor inheemse diersoorten te worden. Zo kunnen salamanders en waterschorpioenen er hun leefgebied van maken. Ook allerlei vogels kunnen hier hun domicilie vinden, waar ook eens in de Wieringermeer de Zwarte Ooievaar verbleef.

Voortgang:

Nadat in 2021 de Raad het plan omarmde is de gemeentelijke organisatie aan het plan gaan sleutelen. Er is een bureau voor landschapsontwikkeling ingeschakeld. Het plan genaamd “Park Westflank Agriport A7” van dat bureau moet het meer in de structuur van de Wieringermeer passen, luidt het advies. Tegen dit saaie plan heeft SHK op uitnodiging van de gemeente helder en duidelijk stelling genomen.

Verder zijn er geen duidelijke ontwikkelingen inzake de voortgang van de zijde van de gemeente meer ontvangen. Maar het is nu wel 2024! Velen vinden dat de gewenste structuur veel te ver gaat. Mag het ook wat anders zijn dan zich zo vast te klampen aan de ‘voormalige structuur’ van de Wieringermeer.

SHK is voor een Park dat bestemd is voor de inwoners van de Wieringermeer en van geheel Hollands Kroon. SHK is zeker niet voor een Park waar alleen de natuur centraal staat en de mens niet welkom meer is. SHK, de initiatiefnemer van het Park, vraagt aan de inwoners van Hollands Kroon dan wel specifiek aan de Middenmeerders om ons te helpen met het stimuleren c.q. realiseren van ons plan.

Namens de vereniging SHK Peter Meijer (meijerpc@quicknet.nl)