Onderzoek toont aan: Senioren in Hollands Kroon scoren gezondheid met een 7,3

Mary van Gent, Wethouder Sociaal Domein Hollands Kroon en Marleen Mulder, Wonen Plus Welzijn.(Foto: Jan Kers)

Dankzij de inspanningen van Vrijwillig Onafhankelijk Adviseurs (VOA’s) zijn ongeveer 360 senioren in Hollands Kroon thuis bezocht. Deze bezoeken hadden een tweeledige werking: zowel signalerend als preventief.

De organisaties Wonen Plus Welzijn en de Lokaal Samenwerkende Belangenorganisaties Ouderen Hollands Kroon (LSBO-HK) hebben de volledige rapportage overhandigd aan M. van Gent, wethouder Sociaal Domein van de gemeente Hollands Kroon. De resultaten worden ook gedeeld met alle betrokken organisaties om gezamenlijk het welzijn van senioren in de gemeente te verhogen.

Meer informatie over dit onderzoek is te verkrijgen bij Marleen Mulder, welzijnsconsulent Wonen Plus Welzijn (m.mulder@wonenpluswelzijn.nl) of kijk op de website van Wonen Plus Welzijn (https://www.wonenpluswelzijn.nl/hollands-kroon) of de website van LSBO-HK (https://www.lsbo-hollandskroon.nl) om de rapportage in te zien.

Dit artikel verscheen origineel op Rodi.nl >