Jongerenweek Hollands Kroon

Door: Kitty Pronk-Heisen (gemeenteraadslid SHK)

Woensdag 18 oktober heb ik meegedaan aan de debattrainingen in de HK Jongerenweek. Een initiatief om op deze manier jongeren kennis te laten maken met de lokale Politiek.

Een interactieve middag waarbij ik als lokale bestuurder (gemeenteraadslid) mee kon kijken en vragen kon beantwoorden.

Hoe gaat het eraan toe in de lokale Politiek? En hoe komen de besluiten tot stand? Leerlingen werden tijdens de workshops meegenomen in het debatteren, maar ook naar het luisteren naar argumenten en hierin een afweging maken. In een “echte” raadsvergadering met een burgemeester, raadsleden verdeelt in fracties, en wethouders beoordeelden zij een plan voor een festival.

Net als in een echte raadsvergadering werden de verschillende standpunten gewikt en gewogen. Het was een levendige vergadering, waarbij alle fracties hun standpunten fel en doordacht verdedigden! Uiteindelijk is door de jongerenraad (met enkele tegenstemmers) ingestemd met een aangepast plan.

Een hele leuke en interessante middag, eindigend met nog enkele kritische opmerkingen over de verkeersveiligheid voor fietsers. Deze opmerkingen zijn genoteerd!