17 Miljoen medeburgers en toch eenzaam: SHK voorzitter vindt dat rijk moet ingrijpen.

Trudy de Kruijf- Welboren


Woensdag 20 oktober jl. was de bestuursvergadering van de LSBO. De afkorting LSBO staat voor “Stichting Lokaal Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen ” Hollands Kroon. Op de dag van de vergadering waren de Corona-regels wat soepeler geworden. Helaas zijn er sedert 2 november weer regels teruggedraaid .

Alle leden vertelden, welke activiteiten er weer zijn opgestart, bijvoorbeeld de bingo. Hier wordt nogal schamper over gesproken, maar realiseert iedereen zich wel hoe belangrijk deze bingo is voor veel ouderen. Je ziet en spreekt elkaar weer en als iemand niet aanwezig is, komt de vraag: wat is er aan de hand met deze persoon. Hetzelfde geldt onder meer voor klaverjassen, bridge, koersbal, wandelen, fietsen en de ouderen gymnastiek. Ook van de georganiseerde dagtrips hebben dit jaar veel deelnemers genoten.

De deelnemers snakten in de activiteitloze periode gewoon weer naar gezelligheid. Het voorkomt eenzaamheid. Met toepassing van de nu voorgeschreven regels, zoals in het bezit zijn van de QR code, en zo niet, dan het in acht nemen van de 1.5 meter afstand, kunnen bovenstaande activiteiten doorgang vinden.
Er ontstaat nu echter een probleem. Door verbouwingen en nieuwbouw van verschillende woonzorg instellingen verdwijnen de recreatiezalen. Deze lokaties worden/werden heel vaak gebruikt door ouderen organisaties. De overheid noemt de toenemende eenzaamheid van mensen een groot probleem. Het rijk moet dan ook zorgen voor betaalbare lokaties, waarbij subsidies worden verstrekt aan die organisaties, die veel doen om eenzaamheid bestrijden. Weet dat SHK daar voor gaat en staat !

*Trudy de Kruijf, voorzitter SHK, Senioren Hollands Kroon.