,,Met SHK ga ik vechten voor onze jongeren, die huizen moeten hebben”

*Naam Pim de Herder. *Raadslid sedert 2006 in het toen nog zelfstandige Wieringen en nu voor Senioren Hollands Kroon (SHK), de grootste partij in de gemeenteraad… * In het dagelijks leven onder meer architect… *Specialist in de ruimtelijke ordening… *Opgegroeid op Wieringen geboren in Hippolytushoef en talentvol rechtshalf bij V.V. Succes waar hij in het junioren voetbalteam samen met linkshalf Jaap Ruitenburg, een gouden duo vormde … (zie foto, staand vierde respectievelijk zesde van links)
,,Het is nu of nooit voor de huizenbouw in Hollands Kroon. Op alle fronten wachten onze inwoners op een goed dak boven hun hoofd. De nood is echt hoog. Weliswaar wordt er zo op het oog in Wieringerwerf, Middenmeer, Anna Paulowna en ook Breezand redelijk veel gebouwd, maar deze honderden huizen schieten gewoon tekort om de grote nood te lenigen. Want naast de jongeren wachten ook onze ouderen, onze gezinnen en onze onmisbare arbeidsmigranten op een huis.

• Op Slot

Al te lang zit de huizenbouw op slot in het noordelijke deel van onze gemeente, vooral op Wieringen. Dit college beloofde diverse malen dat er met de provincie naar gekeken zou worden. Voorlopig zie ik geen resultaat. Ik benadruk dan ook dat dit door de betrokken wethouder met voortvarendheid wordt aan getoond en aangezwengeld.

• Doorstromen als er niets is..

Vooral de jongeren op Wieringen lopen vast met het vinden van een huis en trekken daarom weg. In de nota’s van de gemeente wordt gesproken over inbreien, renovatie en stimuleren van een doorstroming. Maar wat zijn deze algemene begrippen waard als er niets door te stromen valt?

• Hippolytushoef

Waar zijn bijvoorbeeld de 70 woningen bij het zwembad in Hippolytushoef ? De toezegging van de provincie was er indertijd, mits ‘nut en noodzaak’ aangetoond zouden worden. Welnu, ik heb dit diverse malen aangekaart. Het resultaat: een tamelijke doodse stilte. Dit kan niet langer. Met SHK ga ik nu aan het front strijden voor al onze kinderen, die al veel te lang wachten op hun eigen huisje.
(Noot: Ook de andere twee kernen op Wieringen dienen aandacht te krijgen.)

Bij dit alles wijs ik verder op de gemeente Schagen, die er met de wethouder uit het College van de gemeente Schagen er in slaagt 20% meer huizen toegewezen te krijgen van de provincie dan Hollands Kroon. Het is het werk van een slimme, daadkrachtige bestuurder cq het College, die doelgericht voor zijn inwoners bezig zijn. Kom op Hollands Kroon, grijp uw kansen en zet daarbij, zoals diverse malen aangegeven, ook in op leeg staande agrarische optrekken, schuren, kantoren en bedrijven.“
• Pim de Herder, raadslid Senioren Hollands Kroon

( Op de foto Pim de Herder met het succesvolle kampioens jeugdteam van V.V. Succes uit Hippolytushoef, waarin hij speelde…)