SHK wil meer spreiding logiesplekken arbeidsmigranten

ANNA PAULOWNA

De analyse over de locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten is de coalitiepartijen Senioren Hollands Kroon (SHK), CDA en VVD te grofmazig. Daarnaast moet er in andere regio’s een soortgelijke zoektocht worden gestart zoals in de Noordkop voor een eerlijke verdeling van logiesplekken. De provincie en de Noordkop gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder trekken sinds enige tijd gezamenlijk op voor het vinden van geschikte woonplekken voor arbeidsmigranten. Een locatieanalyse leverde veertien plekken op waarvan er acht in de gemeente Hollands Kroon liggen.

Volgens  SHK is er over de genoemde locaties nog geen uitspraak te doen. In hun ogen zou er eerst sprake moeten zijn van meer spreiding over de regio en de provincie. Daarnaast mag de provincie geen locaties uitsluiten op basis van provinciaal beleid, zo werd deze week duidelijk tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Die wens werd via een amendement van SHK, VVD en CDA aan het college meegegeven. Terwijl het college eigenlijk had gevraagd geen wensen of bedenkingen in te dienen om alles open te houden.

Bij het college ontmoette het amendement vervolgens toch geen bezwaar . Sterker, het amendement werd als steuntje in de rug te beschouwd bij de verdere besprekingen over het onderwerp. Benadrukt werd dat de gemeenteraden te allen tijde hun autonomie behouden om al dan niet in te stemmen met een locatie voor de grootschalige opvang van arbeidsmigranten. De analyse is slechts een eerste stap in het proces. N aar voren kwam ookj dat in  een fase twee  de vraag gesteld wordt waar mogelijke hindernissen zitten  om resultaat te boeken. Het is daarbij voor het college een uitdaging dat Hollands kroon de burgers die bezwaren hebben comfort bieden. De lijst met veertien opties is niet in beton gegoten. Er kunnen plekken wegvallen en locaties worden toegevoegd. Zoals de 160 logiesplekken aan de Industrieweg in Middenmeer. Beklemtoond werd ook dat het college inzet op de locale behoefte.( ,,We gaan niet het probleem van de andere regio’s oplossen.’’)

*Bron: Noord-Hollandse media