Is enthousiast over kleine windmolentjes

Kleine windmolens in het buitengebied is een nieuwe ontwikkeling.

Andere provincies kennen ze al, die miniturbinetjes buiten de dorpen die met name de agrarische bedrijven kunnen voorzien in hun groeiende energiebehoefte. Het kan een aanvulling zijn op zonnepanelen op daken.

De provincie Noord-Holland heeft geen bezwaar tegen de molens met een masthoogte van 15 meter ( de gemiddelde nokhoogte van een grote schuur).

De Gemeente Hollands Kroon staat tot nu toe de bouw niet toe. Maar wanneer de nieuwe omgevingsvisie aan de orde komt zal SHK er voor pleiten deze molens toe te staan en dit standpunt op te nemen.

Dit kan vandaag de dag de agrariërs behoeden voor een dreigend energietekort.

Denkend aan de capaciteit van het huidige elektriciteitsnet……