VERKIEZINGSDEBAT NATUUR EN LANDSCHAP IN HOLLANDS KROON

DD. 09 maart 2022 in de Cultuurschuur Wieringerwerf.

De debatvoorzitter was Sijas Akkerman.

De organisatie werd belegd door Landschap Noord-Holland (Ernst Briët), Staatsbosbeheer (Leon Kelder) en Vogelbescherming.

Van de diverse partijen waren aanwezig: Rechts: Wim Groot (VVD), Jip Pankras (SHK), Jan Willem van de Klugt (CDA), Maarten Versluis (D66) Links: Lars Ruiter (OHK), Lilian Peters, Henk van Gameren (Anders/LADA), Sylvia Buczynski (PvdA).

De vraag was hoe de partijen tegenover de natuur in Hollands Kroon staan.

Wat is de mooiste plek? Voor Jip Pankras is het de Oude Veer. Daar kunnen onze inwoners het jaar rond genieten.

Briët geeft aan dat het College ontwikkelingen m.b.t. de natuur de afgelopen periode in de ban heeft gedaan. Willen wij dat voor de komende periode ook?

Er zijn vier twijfelaars en vier voorstanders om dit niet meer te doen.

Jip Pankras legt een blokkade bij het inpolderen van het Balgzand.

Hanneke Koolen houdt een lezing over de ontwikkeling van de Wieringermeer.

Het open landschap is voor een deel verdwenen. Plantsoenen en bermen moeste goedkoop beheerd worden. Zo ontstond er een productielandschap.

ER was geen respect voor het landschap en zo is het voor een groot deel een industrieel gebied geworden. Goed rentmeesterschap is verdwenen.

Er wordt gewezen op de landschapspijn (OHK). Zeven leden van de fracties willen dat de datacentra beter in het landschap worden opgenomen.

Het CDA geeft aan dat in 2006 is afgesproken dat de gebouwen zo dicht mogelijk tegen de A7 aan gebouwd dienen te worden. Dat moet veranderen.

SHK wijst op het aan te leggen park langs de Cultuurweg.

Er dient een nieuw landschapsplan in de gemeente opgesteld te worden.

OHK is daarop tegen Twee fracties twijfelen. SHK is voor met nog 4 andere fracties.

SHK wijst op het Deltaplan Biodiversiteit dat deze periode is opgesteld. Er komt applauws voor.

Wim Mostert vertelt over zijn land dat hij natuur inclusief beheert

.

OHK pleit voor meer intensieve landbouw.D66 wijst op een veranderende consumptie. GL op het voorkomen van Parkinson dat aan bestrijdingsmiddelen te wijten is.

Leo Kelder van SBB houdt een betoog over wat er aan geweldige plekken in Hollands Kroon te vinden zijn. Hij noemt er veel. Zorg voor een beter bermbeheer.

SHK wil de natuur verbeteren en optimaliseren. Niet alles weer op de tekentafel leggen.

GL wijst op de mogelijkheid voor de N77.

Kees Volkers van Landschapszorg Wieringen noemt de parels van Hollands Kroon:

De Wierdijk, de weiden met weidevogels, de Waddenzee, de bermen en singels, de tuinwallen en het wat4e3rsysteem.

Op de CDA en de VVD na wordt er een pamflet ondertekent om aan de natuur te werken.

Opgetekend door Peter C. Meijer.