Hospice ‘De Terp’ in Wieringerwerf

Op 8 maart 2022 informeren Siep Hoeksma en Menno Spriensma ons over het initiatief te komen tot een Hospice in Wieringerwerf.

Van SHK waren aanwezig: Piet Dijkstra, Pim de Herder, Pete4r C. Meijer, Jip Pankras en Gerrit Roos.

Siep vertelt dat het idee van het realiseren van een hospice al enkele jaren manifest is. Het bleek dat de onlangs overleden Jan Hoornsman bereid was zijn woning na zijn overlijden aan een Stichtingsbestuur te verkopen. Menno zorgde voor een garantstelling. Terpstraat 36 is derhalve in eigendom gekomen. Men zou graag Terpstraat 38 erbij willen betrekken. Dis is de voormalige kosterswoning van de PKN kerk.

Er is dan een kavel; van 800 m2 . Naast de kerk kan een oprit voor auto’s gerealiseerd worden. De hoogte blijft onder de heg. Er zijn een tiental locaties met een vergelijkbaar hospice mogelijkheid bekeken en financieel geanalyseerd. Om te starten is er een bedrag van 1 à 1½ miljoen euro’s nodig.

Als bestuursleden zijn verder aangezocht:

Renze en Annelies Bouthoorn en Jacqueline Breedijk (huisarts),

Gerlof de Vries gaat de formaliteiten voor de ANBI-status regelen.

Naast het opvangen van mensen in een eindfase, wil men ook mensen met korte zorg opvangen, respijtzorg en crisisopvang.

Het is mogelijk dat er in de locatie een of twee mensen opgevangen kunnen worden.

Met de Jonkerstichting is er contact. Zij willen aan de Kolhornerweg een zorgboerderij realiseren.

Op vragen wordt aangegeven:

Wieringen/Westerland hospice zit men niet in de weg.

JP geeft aan dat het mooi zou zijn als er in elke kern een hospice zou zijn.

SHK is voor de tweedelijnsbebouwing. In het bouwberaad zou dit een zaak zijn. Waardoor de realisatie niet door zou gaan. Ook de toegang lijkt een punt van zorg vanuit de ambtenaren. Het is gek dat er geen beroep ingesteld kan worden.

JP merkt op dat burgerparticipatie wel van belang is. PdH wijst op mevrouw Miedema. Siep geeft aan dat de Stichting inderdaad in overleg met de omwonenden gaat.

Wethouder van Gent is geïnformeerd en zij is enthousiast.

Men hoopt in 2023 klaar te zijn met de realisatie.