Werkbezoek Stichting Present

Op uitnodiging van de Stichting Present hebben wij ons laten informeren over de doelstelling die deze Stichting heeft.

Aanwezig waren Pim de Herder, Peter C. Meijer, Jip Pankras, en Gerrit Roos. Van het bestuur van de Stichting Piet Groen en Dominique Groen, coördinatrice activiteiten. Wij spraken elkaar in het Boetje van Present, Brugstraat 35 Middenmeer.

De stichting is landelijk en heeft 75 afdelingen.  Voorheen zat hier het Arker Boetje dat gerund werd door Anja Kempeneers. Toe ging het vooral om mensen met een laag inkomen. Nu kan iedereen hier terecht voor een hulpvraag, kleding, speelgoed, apparaten etc.

Sponsoren zijn: Incluzio, Wonen Plus Welzijn (Doet en ontmoet via Caroline de Vries), de Wooncompagnie en Woningbouw Anna Paulowna. Het bestuur bestaat uit 6 vrijwilligers. Piet Groen is voorzitter. Er zijn een dertigtal vrijwilligers/sters

Dominique vertelt hoe het met de hulpvragen zit. Die kunnen bijvoorbeeld komen van de GGZ o een van de Woningbouwverenigingen. Ook schuldsanering is een onderdeel dat aandacht krijgt. WpW is en organisatie waarmee nauw samengewerkt wordt. Present kan bijvoorbeeld op de vraag van WpW een maatje/buddy zoeken.

Via de Hollands Kroonse Uitdaging kan Present helpen met een activiteit voor een personeelsuitje. Teambuilding is dan van belang. Wat kleding betreft werken ze samen met Mitlex. JP vraagt wat men van de politiek verwacht? Hulp in het Sociale Domein om de leefbaarheid in Hollands Kroon te houden/bevorderen. Daarbij kan Present een faciliterende rol spelen.

Daarna werden wij rondgeleid en zagen wat er allemaal in dit kader werd gedaan. Wij zijn onder de indruk van de vrijwilligsters. De Stichting heeft een ANBI-status. Het boetje van Present zit in  Middenmeer.