Vooraankondiging: Uitnodiging 2e ALV van 2023

Deze (open) vergadering/bijeenkomst gaat plaatsvinden op

  • Zaterdag 16 December 2023
  • Locatie: Cultuurhuis de Kolk, Weereweg 32, 1732LL Lutjewinkel
  • Tijd: 10:00 – 13:00 Inloop vanaf 09:30

Beste leden/belangstellende
Hierbij ontvangt op de voorhand de uitnodiging voor onze 2e ALV van 2023.

Het bestuur en de fractie willen deze vergadering een open karakter gaan geven en een spreker(ster) uitnodigen voor het thema;

“Gezond en vitaal ouder worden in Holland Kroon”

Ook zal dit breed bekend gesteld gaan worden in de diverse media binnen de gemeente “Hollands Kroon”.

SHK – Senioren Hollands Kroon www.seniorenhollandskroon.nl Mailadres: shk@seniorenhollandskroon.nl

J.A. (Co) Wisse Bestuurssecretaris SHK

Jongerenweek Hollands Kroon

Door: Kitty Pronk-Heisen (gemeenteraadslid SHK)

Woensdag 18 oktober heb ik meegedaan aan de debattrainingen in de HK Jongerenweek. Een initiatief om op deze manier jongeren kennis te laten maken met de lokale Politiek.

Een interactieve middag waarbij ik als lokale bestuurder (gemeenteraadslid) mee kon kijken en vragen kon beantwoorden.

Hoe gaat het eraan toe in de lokale Politiek? En hoe komen de besluiten tot stand? Leerlingen werden tijdens de workshops meegenomen in het debatteren, maar ook naar het luisteren naar argumenten en hierin een afweging maken. In een “echte” raadsvergadering met een burgemeester, raadsleden verdeelt in fracties, en wethouders beoordeelden zij een plan voor een festival.

Net als in een echte raadsvergadering werden de verschillende standpunten gewikt en gewogen. Het was een levendige vergadering, waarbij alle fracties hun standpunten fel en doordacht verdedigden! Uiteindelijk is door de jongerenraad (met enkele tegenstemmers) ingestemd met een aangepast plan.

Een hele leuke en interessante middag, eindigend met nog enkele kritische opmerkingen over de verkeersveiligheid voor fietsers. Deze opmerkingen zijn genoteerd!

Jeu de boules baan Slootdorp officieel heropend na opknapbeurt

Gemeenteraadslid SHK Pim de Herder opent Brink Boulers Slootdorp.

Afgelopen weekend heeft SHK Gemeenteraadslid Pim de Herder de mooi gerenoveerde baan van Brink Boulers Slootdorp geopend.

Dit heeft hij gedaan door de eerste boules bal op de baan te werpen (foto) Het werd een geanimeerde middag. De initiatiefnemers van dit zeer geslaagde project zijn Ton Peterse, Theo van Oeffelen en Nico Marsman.

Helaas konden de direct betrokkenen van Kernbeheer (Marco de Vries) en Wooncompagnie zelf niet aanwezig zijn. Hans Oldersma (Kernbeheer) was wel aanwezig en ook van  Wooncompagnie was een vertegenwoordigster.

Al met al een zeer geslaagd project met onder andere hulp van de bovengenoemde instanties! SHK wenst alle leden heel veel plezier met deze mooie Jeu de Boulesbaan!

Bekijk de video op Regionoordkop.nl >

Lentetuinbijeenkomst “Samen Op kop met Greenport NHN”

SHK raadslid Arnold Philipsen was aanwezig bij “Samen Op kop met Greenport NHN” in de Lentetuin, helaas als enige Fractie uit Hollands Kroon. Aandacht voor innovatie binnen de agrarische sector. Maar ook werd de noodzaak onderstreept om met verschillende partijen samen te werken waaronder agrarische sector, onderwijs, stichtingen, belangenverenigingen, provincie, gemeente etc.

Afsluitend een rondleiding door de mooie en muzikale Lentetuin. Gelukkig is de Lentetuin dit jaar toch weer georganiseerd.

De Lentetuin is hiervoor een samenwerking aangegaan met de Keukenhof waardoor ook het voortbestaan voor de komende jaren gewaarborgd lijkt te zijn.

EENMALIGE ENERGIETOESLAG

Door Peter C. Meijer
02-11-2022

Voor zover u mij (nog) niet kent, kan ik u melden dat ik Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur ben voor WonenPlusWelzijn.

Twee weken geleden vroeg men mij bij de Posthuisgroep hoe men voor de genoemde toeslag in aanmerking komt. Ik ga het u schrijven.

In Hollands Kroon krijgt u € 1300,-. Dit als u:

* een inkomen heeft van de AOW van € 1397,- netto.
Er wordt niet gekeken naar uw vermogen (spaargeld).
U dient in Hollands Kroon te wonen en Nederlander te zijn of een geldige verblijfsvergunning.

U dient de energietoeslag zelf aan te vragen. Dit kan via de website van de gemeente: www.hollandskroon.nl (knop energietoeslag aanvragen) of u belt 088 3215000 en u zegt dat u een aanvraagformulier wilt hebben.

Als u dit formulier krijgt, dient u na het invullen er kopieën van te maken (als bewijs voor uzelf) en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geldige ID kaart of paspoort) mee te sturen (aan twee kanten ID kaart kopiëren);
Een kopie van uw bankrekening waarop uw rekeningnummer staat en uw adres. Een afschrift van uw energierekening.

Wij horen dat veel mensen de toeslag niet aanvragen of aangevraagd hebben. Het is even wat werk, maar dan komt het voor elkaar.

Voor verdere vragen of hulp kunt u mij bellen of een andere VOA in uw dorp.

Peter C. Meijer Mossel 16
1775JB Middenmeer 0227-503559

MIDDENMEER IN 2040

Peter C. Meijer 23 november 2022

Er is een enquête gehouden over de leefbaarheid in de dorpen van Hollands Kroon. Jan Kers (Lokaal Samenwerkende Bonden voor Ouderen) vertelde aan de hand van een presentatie over de resultaten hiervan. Er zijn 1600 brieven over de mogelijkheid om de vragenlijst in te vullen uit gegaan. Ook in het Posthuis en in Kroonwaard konden formulieren gehaald worden en weer ingeleverd. De meesten vulden de enquête digitaal in. Totaal kwamen er 279 ingevulde enquêtes terug. Dit is voldoende om een goede steekproef te zijn. Er waren 9 resultaten in het Engels en 1 in het Pools.

Op 23 november 2022 werden de resultaten vertelt aan ongeveer 60/70 aanwezigen. Zij werden welkom geheten door Jurgen van de Wild, voorzitter van de Oranje Vereniging. Hij gaf daarna het woord aan Mary van Gent, wethouder leefbaarheid enz.. Zij gaf aan dat in de Gemeente Hollands Kroon goed moet zijn om te wonen. Daarbij gaat het om veiligheid en gezondheid.

Marika de Jager van WonenPlusWelzijn benoemde de organisaties die met elkaar de enquête hebben opgezet en in het vervolg ook betrokken zullen zijn. Het zijn Incluzio, WonenPlusWelzijn, de Lokale Samenwerkende Bonden van Ouderen, de Hollands Kroonse Uitdaging, Sport Service en Kernbeheer. Verder zijn er nog andere organisaties die betrokken zijn, zoals de Politie, de BOA’s, Senioren Vereniging Middenmeer, Link, WoonCompagnie, Onderwijs.

Er wordt een top 5 van aandachtspunten samengesteld en daaraan wordt dan gewerkt.

Er wordt door de invullers aangegeven dat er:
– weinig algemene voorzieningen zijn;
– Seniorenwoningen gewenst zijn (26% vind de woning te groot)
– Huisartsenpost, tandarts, fysiotherapie, winkels en pinautomaat dienen te blijven. Sport wordt redelijk ervaren.
– Er is 3% van de mensen die de enquetes invulden zich eenzaam voelen.
– Over het groen is men het minst tevreden. De verkeersveiligheid kan verbeterd worden.
– Een dorpshuis is gewenst (89%);
– Men voelt zich betrokken bij het dorp. De tevredenheid is 7.2.
– Voor een dorpsraad hebben zich 29 personen op gegeven.
– De politie en BOA’s waren aanspreekbaar en vroegen goede samenwerking.

Daarna konden de aanwezigen in groepjes met diverse betrokkenen zaken aangeven. Die werden op flappen gezet.

Al met al een goede avond en nu maar het vervolgd presenteren.

Een fietsbrug tussen Breezand en Julianadorp? 600 mensen tekenen petitie

Anna Paulowna – Lizeth de Graaf uit Julianadorp en Doke Dooijakkers uit Breezand hebben op dinsdagavond een petitie overhandigd aan wethouder Lilian Peters. In de petitie, die is ondertekend door ongeveer 600 inwoners uit de beide dorpen, wordt het gemeentebestuur opgeroepen om de aanleg van een fietsbrug op de plek van het pontje tussen Breezand en Julianadorp te realiseren.

Op dit moment kunnen fietsers en automobilisten overdag gebruik maken van ‘Pont Westeinde’. Deze is van maandag tot en met zaterdag van 6.45 tot 19.00 uur in gebruik en op zondag tussen 9.15 en 19.00. Het pontje wordt beheerd door de provincie. In de avonduren is er geen verbinding en moeten mensen ongeveer tien kilometer omrijden. Met de auto best te doen, maar voor het fietsverkeer is de afstand al snel te groot.

Lizeth de Graaf uit Julianadorp ondervindt dat probleem iedere dag: “Onze dorpen liggen hemelsbreed vlak bij elkaar, maar door het kanaal lijkt het soms ver. Je moet altijd zorgen dat je om zeven uur weer terug bent bij de pont.” Haar dochter Suzan merkt het ook: “Bij de sportvereniging komen ook veel leden uit Breezand. Die worden eigenlijk gedwongen om met de auto te gaan, terwijl het normaal op de fiets heel goed te doen is.”

Handig en duurzaam
Er moet eigenlijk een vaste fietsverbinding komen vindt De Graaf. De auto’s kunnen in de avond wel omrijden. Die vaste verbinding kan in de vorm van een fietsbrug, een tunnel, maar ook bijvoorbeeld een pontje dat de hele nacht door blijft gaan. Er zijn landelijk verschillende voorbeelden te noemen, zo weet Doke Rooijakkers uit Breezand. Zij vertelt daarnaast dat er ook aan haar kant van het kanaal veel animo is voor het plan van De Graaf. Het is handig, maar ook duurzaam. Nu wordt de auto nog vaak gepakt voor een relatief klein stukje.

De twee startte daarom een petitie. Inmiddels is die bijna 600 keer ondertekend en overhandigd aan wethouder Lilian Peters. Begin juli bracht ze haar idee al naar voren op de ideeënmarkt van de Hollands Kroonse gemeenteraad: “Het leek een beetje een ondergeschoven kindje te worden, maar uiteindelijk vonden we toch steun.” Die kwam onder andere van gemeenteraadslid Arnold Philipsen van SHK: “Het is een goed plan dat wellicht kan worden meegenomen binnen de ambities voor de doorfietsroutes”, zegt Philipsen. “Ik hoop dat hiermee de druk er een beetje op komt.” De Graaf geeft aan het idee ook bij de gemeente Den Helder onder de aandacht te zullen brengen. Ook Philipsen wil daarbij helpen.

Ook de wethouder vindt het een goed idee, maar benadrukt ook dat eventuele realisatie van een fietsbrug een lange adem zal vereisen. De pont en het kanaal worden beheerd door de provincie, dus het is ook niet zo dat de gemeente zomaar een brug kan aanleggen. Wel wil Peters het meenemen naar de Noord-Hollandse bestuurders: “We zitten veel met elkaar om tafel over verkeer en fietsverbindingen in het bijzonder. Ik zal de wens van onze inwoners in een volgend overleg meenemen. De provincie vraagt ook veel van ons, dus wij kunnen ook best wel eens iets van de provincie vragen.”

Veiligheid
Volgens de betrokkenen zou een dag- en nacht verbinding ook de veiligheid ten goede komen. Zo schijnen sommige mensen nu gebruik te maken van de verderop gelegen spoorbrug om in de avond sneller thuis te komen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Ook besluiten vooral jongeren soms de overtocht te zwemmen wanneer de pont niet actief is. In de zomer van 2021 verdronk een 24 jarige man uit Julianadorp toen hij dit probeerde na een bezoek aan de kermis in Breezand.

Origineel artikel: https://www.regionoordkop.nl/15/11/2022/een-fietsbrug-tussen-breezand-en-julianadorp-600-mensen-tekenen-petitie/

De eerste 100 dagen van wethouder Mary van Gent: “Ik vind dit zo’n leuk vak”

20-10-2022

Het nieuwe team van wethouders van de gemeente Hollands Kroon is alweer ruim 100 dagen onderweg. Na de verkiezingen in maart  werd er een nieuwe coalitie samengesteld. Op 30 juni werden Robert Leever (OHK), Mary van Gent (Senioren HK), Lilian Peters (GroenLinks), Maarten Versluis (D66) en Mark Versteeg (PvdA) beëdigd als wethouder.

Lees meer > https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/de-eerste-100-dagen-van-wethouder-mary-van-gent

Mary van Gent

Bijna allemaal zijn ze nieuw in het vak. Alleen Mary van Gent heeft inmiddels al ruime ervaring als wethouder. Zij is begonnen aan haar derde termijn.

Bekijk de video over de eerste 100 dagen van Mary van Gent

OPENBARE FRACTIEVERGADERING

Openbare fractievergadering SHK op 5-10-2022

De fractie van Senioren Hollands Kroon nodigt u uit voor onze openbare fractievergadering.

De vergadering vindt plaats op woensdag 5-10-2022 in MFA de Ontmoeting in Anna Paulowna vanaf 20.30 uur.

Aanmelden kan via de website uiterlijk tot maandag 03-10.

                   www.seniorenhollandskroon.nl/contact/

Wij gaan woensdag 5-10 graag met u in gesprek!

Nieuwe wethouders Hollands Kroon beëdigd

Origineel artikel: https://www.regionoordkop.nl/30/06/2022/nieuwe-wethouders-hollands-kroon-beedigd/

Hollands Kroon – Tijdens de raadsvergadering op donderdag 30 juni zijn de vijf nieuwe wethouders van de gemeente Hollands Kroon benoemd en beëdigd. Robert Leever (OHK), Mary van Gent (SHK), Lilian Peters (GroenLinks), Mark Versteeg (PvdA) en Maarten Versluis (D66) mogen de komende raadsperiode aan de slag voor de inwoners. Er waren in de raad geen stemmen tegen de benoeming van de nieuwe portefeuillehouders.

Twee van de nieuwe wethouders hadden de afgelopen bestuursperiode geen feitelijke verbinding met de Hollands Kroonse raad. Dat zijn Robert Leever en Mark Versteeg. De twee nieuwe gezichten hebben beide ruime ervaring binnen het gemeentelijk bestuursorgaan en het publieke domein in algemene zin. Leever bijvoorbeeld bij de gemeente Purmerend en Versteeg onder andere bij de provincie, in Opmeer en in Den Helder. Laatstgenoemde gemeente was volgens Versteeg een goede leerschool, gezien de bestuurscultuur daar. Leever en Versteeg krijgen respectievelijk de portefeuilles Economie en Brede Welvaart en Ruimtelijke Ordening.

De andere wethouders zullen inwoners die de gemeenteraad van Hollands Kroon volgen wel kennen. Mary van Gent is inmiddels al acht jaar wethouder voor SHK. Zij zal zich ook de komende bestuursperiode gaan bezighouden met het sociaal domein, sport en onderwijs. Van Gent gaf in haar korte statement aan graag de dossiers binnen die portefeuille de komende vier jaar af te ronden. Lilian Peters en Maarten Versluis zaten beide de vorige raadsperiode voor het eerst in de gemeenteraad. Als fractievoorzitters van oppositiepartijen GroenLinks en D66 maakten zij het de wethouders nog wel eens lastig. Vanaf nu staan ze zelf in die schoenen, met de portefeuilles Klimaat en Openbare Ruimte (Peters) en Financiën (Versluis).