Lentetuinbijeenkomst “Samen Op kop met Greenport NHN”

SHK raadslid Arnold Philipsen was aanwezig bij “Samen Op kop met Greenport NHN” in de Lentetuin, helaas als enige Fractie uit Hollands Kroon. Aandacht voor innovatie binnen de agrarische sector. Maar ook werd de noodzaak onderstreept om met verschillende partijen samen te werken waaronder agrarische sector, onderwijs, stichtingen, belangenverenigingen, provincie, gemeente etc.

Afsluitend een rondleiding door de mooie en muzikale Lentetuin. Gelukkig is de Lentetuin dit jaar toch weer georganiseerd.

De Lentetuin is hiervoor een samenwerking aangegaan met de Keukenhof waardoor ook het voortbestaan voor de komende jaren gewaarborgd lijkt te zijn.