WERKBEZOEK BIJ VERMAIRE BREEZAND

Op 10 september 2021 gingen Piet Dijkstra, Pim de Herder. Henk Koomen, Peter C. Meijer en Gerrit Roos op bezoek bij het bedrijf Vermaire.

De bedoeling van het bezoek door de fractie was dat wij inzicht krijgen in de mogelijkheden ter verbetering van het onderhoud van bermen, straten etc. PD legde het contact.

Wij werden ontvangen door Jack Vermaire. Hij is de opvolger van de grondlegger van het bedrijf Jo Vermaire .Het bedrijf is begonnen in 1961 aan de Zandvaart in Breezand. In die tijd was het een Loonbedrijf voor bollenkwekers In de winter was er aanvankelijk niet veel te doen. Later zorgden de lelies voor werkgelegenheid. Na de overdracht aan de zoon werd het bedrijf  omgevormd tot een Multifunctioneel Loonbedrijf en Mechanisatiebedrijf Vermeco. Zij zorgen voor reparatie en onderhoud aan machines in Noord-Holland Noord.

Ook is het bedrijf betrokken bij natuurbouw, sportvelden, bermonderhoud, graskanten, golfbanen etc. Er zijn veel werknemers betrokken bij het loonwerkersbedrijf. Er is een relatie met de firma Sneekes en ook met de firma Stoop. Jack Vermaire is nu betrokken bij het Historisch Ontmoetingscentrum waar het gaat om te laten zien hoe de .ontwikkeling van de bollenkwekerij is gegaan. Daartoe is er een relatie met Oud Anna Paulowna.

Er is te merken dat men hecht aan de persoonlijke relatie. Er is een bord waarop te zien is wie er in het bedrijf jarig is. Een oorkonde geeft aan dat men bij het 50 jarig bestaan uitgeroepen is tot Ondernemer van het jaar. Nu naar het onderhoud in Holland Kroon. Er zijn bij de burgers veel klachten. JVermaire zegt dat de oorzaak o.a. zit in het Budget en het aantal maaibeurten per  jaar. Het verzamelde groen wordt niet afgevoerd en vormt zo een verrijking waardoor bijvoorbeeld brandnetels in grote hoeveelheid kunnen groeien.

De bermen worden daardoor verhoogd, hetgeen ook plezierig is voor Grote berenklauw en Japanse duizendknoop. In Wieringerwaard lijkt het inmiddels bijna niet meer mogelijk deze planten te Bestrijden. De eigenaar van de grond heeft al veel geld uitgegeven om deze Exoten uit te roeien. De maaiboot dient ook meerdere keren per jaar het werk te doen om o.a het riet niet te laten overwoekeren. En natuurlijk opruimen. Een deel van de wegen maaien en afzuigen. En de Bomen goed aanpakken.

Het is duidelijk er dient meer te gebeuren om de kwaliteit van de omgeving goed te houden.