WERKBEZOEK bij Pieter-Jan Duineveld Balgweg 4a Breezand

10 september 2021

Aanwezig: Piet Dijkstra, Pim de Herder, Hen Koomen, Peter C. Meijer en Gerrit Roos.

Doel van ons bezoek: Ons laten informeren over de mogelijkheid om woningen energie neutraal te maken.

De heer Duineveld laat zien hoe hij zijn woning heeft ingericht met allerlei mogelijkheden, waarbij ook energie die niet gebruikt wordt kan worden opgeslagen.

Ook is het mogelijk dat de woning aangesloten kan worden op woningen in het omliggend gebied waardoor meer mensen gebruik kunnen maken van de te leveren energie.

Daartoe wil hij een vergunning voor een molentje op zijn grond.

Het lijkt ons een prima gedachte voor een pilot.

De Heer Duineveld adviseert burgers, instellingen en bedrijven geheel vrijwillig op vrijdag.

Hij is bestuurslid van de windmolen vereniging de Eendragt in Den Helder, tevens de energie coöperatie van Den Helder. Werkzaam als adviseur duurzaamheid bij een installatie bedrijf in Hollands Kroon.

Beproken punten door Pieter Jan Duineveld: (naast de verduurzaming van de woning)

1- Burgerparticipatie

Om draagbaarheid van de energie transitie in de gemeenschap te vergroten is het goed om de Burgerparticipatie in Res Projecten in Hollands Kroon van minimaal 50%, te eisen. Dit zou een voorwaarde moeten zijn om toestemming te geven bij de bouw van grote duurzaamheidsprojecten met welke subsidie dan ook. De burgerparticipatie kan gedragen worden door een energie coöperatie, burger en of bedrijven uit de gemeente. Dit moet dan door de gemeenteraad aangenomen worden en gemeentebeleid worden.

Doel is het weg sluizen van winsten te voorkomen en de winsten in de gemeente aan “goede doelen” toe te aten komen.

Zie https://energiesamen.nu/   :  https://energiesamen.nu/media/uploads/20210105%20Notitie%20Participatiecoalitie%20-%20Commissie%20burgerbetrokkenheid%20klimaatbeleid%5B1%5D.pdf

https://energiesamen.nu/media/uploads/Lokaal%20eigendom%20in%20beleid%20versie%202%20-%20juni%202020.pdf

2-Bouwen van de Poldermolen

Om te voorkomen dat de 100-ste molen in de Wieringermeer verloren gaat, lijkt het mij verstandig om deze te laten bouwen door “de poldermolen” of een andere energie coöperatie die aangesloten in bij Energie Samen of een combinatie, onze windmolen vereniging in Den Helder wil helpen of participeren

De bouw zou een mooie start kunnen zijn van een eigen Hollands Kroon energie coöperatie. Deze molen zou dan de draagbaarheid van de energie transitie kunnen vergroten. Voorwaarde kan zijn dat de winsten naar verduurzamingsprojecten kunnen gaan voor b.v. verenigingen in onze gemeenschap.

3- Nieuwbouw van en door de gemeente alleen nog passief uit te voeren.

Door nieuwbouw van de gemeente alleen nog maar passief uit te voeren, wordt op termijn de kosten voor gebouwbeheer een stuk lager voor de gemeente en zal het comfort in deze gebouwen sterk verbeteren.

Wat is passief bouwen:  https://passiefbouwen.nl/passief-bouwen

Passiefbouwen gaat uit van een maximale energievraag voor verwarmen van 15 kWh/m2/jaar en gaat dus nog een stap verder dan de aankomende BENG1-norm van 25kWh/m2/jaar Als we ervan uitgaan dat een gemiddelde woning zo’n 150m2 vloeroppervlak heeft met 1200m3 gas voor verwarmen, oftewel 11.760 kWh, zal deze woning – traditioneel gebouwd- 78,4 kWh/m2/jaar aan energievraag hebben. Passief gebouwd heeft dezelfde woning maximaal 15 kWh/m2/jaar, dus 5 x minder. Volgens de BENG1 eis zal deze energievraag 3x minder worden.

4- Toestaan tot het plaatsen van een kleine windmolen in eigen tuin

Op dit moment heb ik 46 zonnepanelen op mijn woning, echter s’nachts en in de winter hebben we geen zon. Om mijn woning echt CO2 vrij te kunnen maken heb ik naast een batterij een windmolen nodig. Daar kan dan op perioden dat de zon niet schijnt energie mee geproduceerd worden. Deze windmolen heeft een mast nodig van 10 meter) en deze wil ik in mijn tuin plaatsen. Hiervoor heb ik een vergunning nodig, dit is nu onmogelijk.

Een tijdelijke vergunning voor b.v. 10 jaar zou ook helpen om dit experiment te laten slagen.

Mogelijk met koppeling van de buren, om het congestie probleem / aanpassen van elektra netwerk liander voor dit buurtschap op te lossen en als voorbeeld te kunnen dienen.

5- Normale woonvergunning op ons huis

In onze woning wonen we gedoogd. Onze woning is officieel een vakantiewoning.

Wij hebben al verschillende acties ondernomen naar de gemeente om een normale woonbestemming op ons huis te krijgen. We vallen tussen wal en schip. Onze woning staat alleen, niet op een vakantie park en valt daarom niet onder de mogelijke oplossingen voor de toekomst???. Wij zijn er van overtuigd, dat onze woning voldoet aan alle basis wooneisen en meer.

6) Toestaan kleine windmolens algemeen in hollands Kroon

Door kleine Windmolens toe te staan in het hele buiten gebied en niet alleen op de agrarische bouwpercelen, is het vrij snel mogelijk, om congestie problemen in het buiten gebied op te lossen. Dit door de kleine windmolen – tot 50.000kwh per jaar, bij 15 meter mast – te koppelen met een prive DC netwerk + buurtbatterij, buiten het Liander systeem om. Dan hoeft Liander het Netwerk in het buiten gebied niet te verzwaren en ontstaan er mooie kleine coöperatieve oplossingen van en in de buurt.

Met een combinatie van zon en wind, kan ik bijna het gehele energie gebruik afdekken:

Het was zeer interessant. Een enthousiaste techneut die ook betrokken is bij de gemeenschap.

Met dank

Peter C. Meijer