UITREIKING VAN HET CERTIFICAAT DEMENTIEVRIENDELIJK

Op 30 september 2020 werd dit certificaat uitgereikt door Nellie Tevense, bestuurslid van de Alzheimer Vereniging. Zij prees de Gemeente dat zij voortvarend dit hadden gestimuleerd. Medewerkers van de gemeente, het wijkteam en de vier ambassadeurs hebben de cursus gevolgd. Zij gingen daarna naar de detailhandel, de politie en de brandweer om duidelijk te maken hoe men mensen met dementie kan herkennen. Ook het publiek werd geïnformeerd.

UITREIKING VAN HET CERTIFICAAT DEMENTIEVRIENDELIJK


Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning dient er aandacht aan dagbesteding te komen. IN Hollands Kroon zijn zo diverse projecten ‘Doet en Ontmoet’ gestart mede in samenwerking met WonenPlusWelzijn. Organisaties als de Zonnebloem, Sportservice en Humanitas zeten zich hiervoor in. De afdeling Alzheimer Noord-Holland Noord heeft diverse Alzheimercafés opgezet. Niet alles lukte. Er waren/zijncafés in Llelypark, Anna Paulowna (Keizershof) en Niedorp (Trambaan). Hopelijk kan het na het Corona tijdperk weer opgepakt worden.


Wethouder Mary van Gent zei dat zij trots was op het feit dat wij een Dementievriendelijke Gemeente zijn. Het aantal dementerenden neemt de komende
jaren toe. Waren het er in 2015 nog 682 personen, in 2040 verwacht men dat er 727 mensen aan deze ziekte lijden. De gemeente wil een inclusieve gemeente zijn. Kijk wat de mensen wel kunnen. Een positieve benadering. Daarna was er een toneelstuk dat de situatie van de dementerende en haar kinderen
goed weergaf.

1 oktober 2020 Peter C. Meijer