ALGEMENE LEDENVERGADERING SENIOREN HOLLANDS KROON

Op 10 oktober 2020 is de algemene ledenvergadering coronaproof gehouden.

Secretaris Co Wisse opende door als eerste te vermelden dat de voormalig voorzitter Wilco de Groot een groot verlies te verwerken heeft. Diens echtgenote is op 7 oktober overleden. Naar menselijke maatstaven veel te vroeg. SHK heeft gezorgd voor een bloemstuk en ter vergadering kan iedereen een condoleancekaart tekenen. De aanwezigen zijn zeer begaan met hun voormalige voorzitter.

De tijdelijke voorzitter geeft tevens aan dat de ex-voorzitter en de penningmeester om persoonlijke reden hun functie ter beschikking hebben gesteld. Zij worden door de ALV bedankt voor hetgeen zij gedaan hebben.

Hij is blij dat hij Trudy de Kruijff uit Haringhuizen en Klaas Huijbers uit Barsingerhorn zich beschikbaar hebben gesteld tot het bestuur toe te treden. Nadat de twee nieuwe bestuursleden zich hebben voorgesteld, krijgen zij een warm applaus.

Er is behoefte aan meer mensen in het bestuur, zeker met de verkiezingen in aantocht. Ex SHK-lid Piet Bruijstens zegt dat de tijd die er nog rest tot 16 maart 2022 lang genoeg lijkt, maar in de praktijk is het zo voorbij.

De leden en ook allen wordt gevraagd suggesties te doen voor thema’s en voor zaken die in het komende verkiezingsprogramma aan de orde gesteld dienen te worden.

Woningbouw voor doelgroepen wordt aangegeven. Betaalbaarheid van de energietransitie. Meer aandacht voor welzijn en iets minder voor minder duurzame economie.

Vervolgens vertellen achtereenvolgens de heren Meijer en Pankras een en ander over de motivatie en het actuele werk als lid van de fractie. Mary van Gent, wethouder Sociaal Domein en Accommodatie, vertelt over hetgeen zij de afgelopen jaren tot stand heeft gebracht. Landelijk is dit zeker opgevallen en hoort zij vaak dat Hollands Kroon unieke, doch goede, wegen begaat. Ook roemt zij de betrokkenheid van de burgers bij de opzet van de Campus in Wieringerwerf. Jip Pankras spreekt liever van Sportcampus Microsoft!

Om 12:00 uur sluit voorzitter Co Wisse de vergadering in de Cultuurschuur. Het was een prima bijeenkomst.

WILT U LID WORDEN, meldt u aan via de website www.seniorenhollandskroon.nl .