Senioren Hollands Kroon kijkt met vertrouwen naar de toekomst

Originele artikel: https://www.regionoordkop.nl/13/10/2020/senioren-hollands-kroon-kijkt-met-vertrouwen-naar-de-toekomst/

Hollands Kroon – “Senioren Hollands Kroon (SHK) staat voor een grotere participatie tussen bestuur en inwoners. We zouden dan ook graag zien dat dit een bredere rol gaat spelen, waardoor er meer verbinding komt tussen overheid en inwoners. Dan zijn we op weg naar een nog beter woon- en werkklimaat met elkaar”, aldus Jip Pankras, fractievoorzitter van Senioren Hollands Kroon en één van de sprekers op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van de grootste partij in Hollands Kroon.

Tijdens de algemene ledenvergadering in de Cultuurschuur in Wieringerwerf namen de leden afscheid van twee bestuursleden. “Om persoonlijke reden hebben we als SHK afscheid genomen van Jaqueline Duijzer en Wilco de Groot. De ledenvergadering heeft haar dank uitgesproken voor hun werk en inzet voor de partij. De functies in het bestuur worden onderling verdeeld”, zo meldt Pankras, die naast dit afscheid ook twee nieuwkomers tot de partij zag toetreden, namelijk Trudy de Kruijf en Klaas Huibers. Naast secretaris Co Wisse zullen zij het nieuwe bestuur gaan vormen.

Ook was er een korte terugblik op hetgeen recent in de raadsvergaderingen is besproken en van belang is geweest voor SHK. “Huisvesting van arbeidsmigranten, de ontwikkeling van Campus de Terp in Wieringerwerf en ook de ontwikkeling van de datacentrums in de Wieringermeer”, zo benoemt Pankras een aantal onderwerpen die tijdens de ledenvergadering van afgelopen zaterdag kort voorbij kwamen. Met name de toekomstige onderwerpen die SHK nastreeft, werden ruimschoots belicht en besproken met de leden.

Volle agenda
De fractie van SHK kan de komende krappe anderhalf jaar dat deze raad nog in deze samenstelling werkzaam is volop aan de bak. De fractievoorzitter heeft tal van onderwerpen waar hij de komende periode zijn pijlen op wil richten: van verbeteringen in het sociaal domein tot meer woningbouw en van het vraagstuk welvaart en welzijn tot huisvesting van arbeidsmigranten en het blijven monitoren van Campus De Terp, een grootschalig nieuwbouwproject waarbij onderwijs, sport en tal van andere voorzieningen elkaar in Wieringerwerf hebben omarmd.

“Onze visie komt er op neer dat wij van mening zijn dat Hollands Kroon een agrarische gemeente is, maar dat het daarnaast ook goed is om oog te hebben voor andere bedrijven. Het liefst in de dienstverlenende omgeving en die bovendien duurzaam produceren. De flora en fauna van de leefomgeving verbeteren waarbij een betere biodiversiteit ons streven is. De ontwikkelingen in het sociaal domein zijn goed, maar ook daar kunnen nog verbeteringen plaatsvinden en zal dus op gefocust moeten worden.”

Leefbaarheid en welzijn
De raadsleden van Senioren Hollands Kroon maken zich sterk voor meer woningbouw in de gemeente. “Wij zijn van mening dat er meer woningbouw moet komen en als we erin slagen, zoals op dit moment, om geen krimpgemeente meer te zijn, dan kunnen we de jeugd die opgroeit in onze gemeente werk en woningen bieden.” Daarnaast leefbaarheid, want: “Het gaat niet alleen om welvaart maar ook om het welzijn van onze inwoners.”

Tot slot nog een blik van de fractievoorzitter op het Sociaal Domein waar de eigen wethouder Mary van Gent de scepter zwaait en tot groot genoegen van de eigen fractieleden. “Naast de ontwikkeling van Incluzio Hollands Kroon en haar portefeuille waarin onderwijs, sport, cultuur en Social Domein en Jeugdzorg zitten is zij ook lid van een Commissie van Nederlandse Gemeente op het terrein van het Sociaal Domein. In deze commissie voert zij onder andere gesprekken hoe de gemeenten in Nederland de kosten van het Sociaal Domein vergoed krijgen”, zo besluit fractievoorzitter Pankras van SHK.