VERKLARING 17 november 2020

Hollands Kroon, 17 november 2020.

Aan de leden van de gemeenteraad van Hollands Kroon,

De fractie van Senioren Hollands Kroon heeft er behoefte aan een verklaring te geven over de recente ontwikkelingen in onze fractie.
Ten eerste betreuren wij het dat fractiegenoot Jeff Leever heeft besloten de fractie te verlaten. Zijn verdiensten voor de fractie en daardoor voor Hollands Kroon worden gewaardeerd. Vanaf het begin van de partij heeft hij zich ingezet voor de SHK en voor de inwoners van Hollands Kroon.

Over de gang van zaken over het proces van de ingediende en weer ingetrokken vragen delen wij het volgende mee. Pim de Herder was in eerste instantie mede-indiener van vragen maar is niet op de hoogte gesteld van dat de in het proces bijgestelde en aangevulde vragen niet waren teruggelegd bij de fractie, wat voor ons een gebruikelijke gang van zaken is.

Onze fractie houdt zich aan het akkoord zoals dat met CDA en VVD is overeengekomen met inachtneming van wat daarin staat over het participatieproces met inwoners. Onze fractie zal in dat verband de problematiek rondom de vestiging van datacenters in coalitieverband agenderen.

De fractie van Senioren Hollands Kroon,