WERKBEZOEK: Agro Jobs Holland B.V.

Agro Jobs Holland B.V.

Agriport 61 Middenmeer

Datum : 14 december 2021.

Aanwezig: Senioren Hollands Kroon: Pim de Herder, Henk Koomen, Peter C. Meijer Jip Pankras en Gerrit Roos.

Agro Jobs Holland: Joep Kieft en Bram Klaver.

Joep Kieft heeft SHK een uitnodiging gestuurd met als doel SHK te informeren over de ontwikkeling van een verblijf voor arbeidsmigranten aan de Industrieweg te Middenmeer.

Agro Jobs Holland is een jong bedrijf (4 jaar) dat op dit moment ongeveer 400 mensen aan het werk heeft.  Er zijn 2 coördinatoren voor mensen uit Roemenië en 1 voor Poolse/Oekraïense mensen. Drie mensen zijn verantwoordelijk voor de huisvesting.

Een deel bestaat uit seizoenarbeiders: in de tulpenbollen verwerking van half juni-half augustus en voor de lelies in de periode november-december. De andere zijn zogezegd arbeidsmigranten; deze mensen worden geplaatst bij bedrijven die jaarrond werk bieden of gedurende het jaar bij verschillende bedrijven werk vinden.

Een klein percentage (1 à 2 %) wil zich uiteindelijk definitief vestigen in Nederland.

Agro Jobs Holland biedt jaarrond werk aan haar medewerkers. In de schoonmaak (Vastenburg), kleding sorteren/verpakken bij Triple A Middenmeer, dakdekkers (West Friesland Dakbedekkingen), bollen pellen / tulpen broeien ( oaTriflor). Sla oogst (David Knibbe / Ursem-Zuurbier) broccoli, kool, pioenen oogst, zantadecia oogst- en verwerking en fruitteelt en vele andere (agrarische) sectoren.

Agro Jobs Holland wil huisvesting voor 168 mensen realiseren aan de Industrieweg in Middenmeer. Daardoor komen er woningen vrij in de kernen.

Er zijn gesprekken gevoerd met de omwonenden en argumenten tegen zijn vooral veiligheid en planschade. De verkeersbewegingen worden ook genoemd als argument.

Joep Kieft merkt op dat automatisering niet leidt tot vermindering van de arbeidsbehoefte op bedrijven, maar juist tot leidt tot verdere schaalvergroting en specialisatie en dus een toename van de vraag naar arbeid.

Op de vraag wat de mening is van SHK antwoordt Jip:

1. Overleg met de omwonenden is heel belangrijk;

2. Liefst mensen die werkzaam zijn in de polder en bij een bedrijf kunnen worden gehuisvest.

3. Huisvesting op bedrijventerreinen.

4. Gemeente Hollands Kroon dient niet de enige gemeente in de Noordkop te zijn die de arbeidsproblematiek dient op te lossen.

Het was een goed en open gesprek.