NATUUREDUCATIE door Peter C. Meijer, raadslid Hollands Kroon

Bij gebrek aan media in Hollands Kroon om de gemeenschap kennis te laten maken van dit geweldige initiatief, schrijf ik dit stukje voor wie het wil lezen.

Twee basisscholen aan de Meet 1 (waar eens het gemeentehuis van Niedorp stond) hebben het initiatief genomen om op de groene strook nabij de scholen een ‘buitenlenslokaal’ te maken. Het zijn de Antoniusschool en De Mient. Daartoe is er contact opgenomen met het IVN (instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid). Paul de Dooij is projectleider van het opzetten van ‘Tiny Forests’. Petra Schut van IVN en Kernbeheer Hollands Kroon hebben hierbij geholpen een en ander te realiseren. Kernbeheer vindt het idee van een Tiny Forest leuk en goed. Zij hadden diverse scholen bereid gevonden om mee te doen. Kernbeheer besloot één Tiny Forest te financieren om met dit project te beginnen.

Petra Schut (IVN) en Wethouder Theo Groot ondertekenen een contract.
Op 13 november is er een plantdag. Kinderen leren zo hoe planten groeien en wat de relatie is tussen planten en dieren (en de mens). Theo Groot en Petra Schut tekenden een contract waarbij de diverse organisaties elkaar stimuleren dit plan uit te werken en in stand te houden. Niet alleen de twee genoemde personen tekenden, maar ook twee leerlingen: Bram de Jong en Esmee Molenaar. Als voormalig voorzitter van de werkgroep biodiversiteit werd ik door de wethouder geïntroduceerd. Uiteraard was ik aanwezig want mijn leven kent een groot deel natuur- en milieueducatie en stimulatie.

Met het enthousiasme dat ik proefde moet het zeker een plan zijn dat levensvatbaar is. De omgeving draagt daar zeker aan bij.
Er zal onder andere gebruik gemaakt worden van leskisten en herkenningskaarten van vlinders, hommels en bijen en van andere levende organisme zullen zeker meehelpen de jongeren van deze scholen te interesseren voor de natuur in hun buurt. Ik wens hen heel veel succes.