MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Naam gemeenteraadsfractie: SHK
Datum raadsvergadering: 28 november 2019
Volgnummer: M 2019 ..
Onderwerp: Subsidie aanvraag voor het herdenkingsmonument “Levenslicht” van Daan Roosegaard dat wordt gemaakt ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust op 27 januari 2020 en 75 jaar bevrijding.

Ondergetekende(n) dient/dienen de volgende motie in:
De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 28 november 2019

Constaterende dat:
– Het jaar 2020 in het teken staat van 75 jaar bevrijding.
– Er in dat jaar aandacht gegeven wordt aan de datum van 27 januari 2020, dag van herdenking ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust en tevens dag van de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz.
– Hiervoor een tijdelijk monument ontworpen is, geïnitieerd vanuit Nationaal Comité 4 en 5 mei, bestaande uit 104.000 lichtgevende stenen, zijnde een even groot aantal mensen die vanwege hun afkomst op transport zijn gesteld.
– Er door gemeenten deel kan worden genomen aan het landelijke project “Levenslicht”.
– Deelname aan dit project € 2.000,- kost.
– Deelname aan dit project inhoudt dat in de periode van 22 t/m 2 februari 2020 vijfhonderd met fluorescerende inkt behandelde granieten stenen in de gemeente geplaatst worden met ultraviolet licht erop.
– Deze stenen na afloop van het project in eigendom van de gemeente blijven en permanent op een nader te bepalen plek in de gemeente kunnen worden geplaatst.
– Een eerder subsidieverzoek hiervoor door het college is afgewezen.

Overwegende dat:
– Veel gemeenten in Nederland, waaronder o.a. Alkmaar, Hoorn en Den Helder aan dit project deelnemen.
– Recente ontwikkelingen in onze gemeente nog eens benadrukken hoe belangrijk het is de herinnering aan en herdenking van de Holocaust in ere te houden.
– Het voor Hollands Kroon van grote betekenis is hieraan gevolg te geven en aan het project deel te nemen.

Draagt het college op:

  1. Deel te nemen aan het landelijke project “Levenslicht” en hiervoor een locatie binnen onze gemeente te bepalen.
  2. Voor deze deelname € 2.000,- beschikbaar te stellen.
  3. Om na het project zorg te dragen voor het permanent plaatsen en verder behoud van de stenen op een nader te bepalen locatie in de gemeente.
    En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

SHK
Jeffrey Leever