Gemeenteraad stelt budget beschikbaar voor onderzoek park Cultuurweg

Bekijk het originele artikel op regionoordkop.nl >

Middenmeer – Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een budget van €15.000,- voor een vervolgonderzoek naar de realisatie van het beoogde park langs de Cultuurweg in Middenmeer. Microsoft en Agriport betalen ook mee aan het onderzoek en de gesprekken met de provincie lopen nog.

Gezamenlijke visie
De gemeente gaat in samenwerking met het waterschap, de provincie, de ontwikkelaar Agriport A7 en Microsoft de opgaven voor het gebied in beeld brengen, om vervolgens een gezamenlijk plan op te stellen. Dat begint bij het doen van een scenariostudie, waar ook een participatietraject in zit. Er is al wel gekeken of een park zoals voorgesteld op deze locatie planologisch en qua milieu een mogelijkheid is, dat blijkt het geval.

Uit het onderzoek moet definitief blijken of het plan van Senioren Hollands Kroon haalbaar is. De lokale partij diende medio 2021 een motie in om het initiatief op de agenda te krijgen. Wethouder Theo Groot liet eerder al weten dat de kosten worden geschat op zo’n tien miljoen euro. Als de gemeente dit zelf moet betalen is dat kansloos, volgens Groot, al ligt de uiteindelijke beslissing bij de gemeenteraad. Een betere optie is dat andere betrokken partijen ook meebetalen. Er is voorzichtig gepolst of daar steun voor is, maar uitsluitsel is er nog niet.

Meerderheid van de raads stemt in
Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond in met het vervolgonderzoek. GroenLinks was tegen. Volgens fractievoorzitter Lilian Peters is het onderzoek voorbarig omdat nog niet volledig duidelijk is hoe de uitbreiding van Agriport zich gaat ontwikkelen. Daarnaast vindt Peters dat de bedrijven op Agriport voldoende middelen hebben om een dergelijk onderzoek zelf te betalen. LADA stemde ook tegen, omdat in hun ogen dit plan wederom ten koste gaat van landbouwgrond. Ook zijn ontwikkelingen ten westen van de A7 per definitie onwenselijk. Onafhankelijk Hollands Kroon stemde ook tegen, omdat het plan in hun ogen niet haalbaar is. Verder onderzoek is daarom weggegooid geld.