Werkbezoeken door de fractie

1. OOSTERKRUISWEG DEN OEVER

In augustus 2020 werd SHK aangesproken door mevrouw de Boer uit Den Oever.

Zij had de Gemeente gevraagd of de bomen die langs de Oosterkruisweg waren weggehaald vervangen konden worden. Er kwamen allerlei zaken waardoor dit niet zou kunnen: leidingen in de berm, hoogwatervluchtplaatsen etc.

Pim de Herder en Peter C. Meijer zijn gaan kijken zij moesten constateren dat het best mogelijk moet zijn hier de weggehaalde bomen te vervangen. Daarmee wordt deze weg weer zoals het op Wieringen overal is. Een keurig omzoomde weg met bomen en struiken. Dat vergroot de biodiversiteit.

Helaas was er ondanks aandringen bij de wethouder Groot niets gebeurt. Derhalve werd er weer een bezoek gebracht waarbij ook  wethouder van Gent aanwezig was.

Ook nu constateerden wij weer waar en wil is, is een weg met bomen.

Wij blijven hierop aandringen .

2. Wierweg 37.

Hier een enorm groot opperval met veel bomen, struiken en mooie open stukjes.

De familie de Vries wil hier een woning laten bouwen voor hun kinderen. Die wonen nu in Middenmeer.

Er is ambtelijk overleg geweest en daarbij is aangegeven dat de Provincie dit niet zal goedkeuren.

Wat een nonsense. Er kan gemakkelijk een woning bij komen zonder dat de omgeving daar enige hinder van ondervindt. Gebruik een toverstokje adviseerde de voorzitter van SHK.