‘We lopen met ons beleid gewoon voorop in dit land

WIERINGERWERF-  * De inwoners van jong tot oud centraal met hun wensen, meningen en gedachten…* Een nieuw bos bij Middenmeer… *De komst van kleine bossen bij twee scholen in de gemeente… *Het steeds meer weren van ongezonde snoep en suikerwaren uit de schoolkantines en het daarvoor in de plaats brengen van gezonde lokale groenten in samenwerking met de agrariërs.. *Het aan de weg timmeren met het bouwen of creëren van huizen voor vooral jongeren… * Het fors doorzetten van welzijnsprojecten, waarmee Hollands Kroon landelijk voorop loopt…

Al deze zaken kwamen afgelopen weekeinde (zaterdag 21 augustus) tijdens een algemene ledenvergadering van de grootste coalitiepartij in de gemeenteraad,  Senioren Hollands Kroon (SHK) naar voren in de Cultuurschuur te Wieringerwerf. De ‘kopstukken’ van de partij, wethouder Mary van Gent en fractievoorzitter Jip Pankras, kregen van de leden voor dit gevoerde en te voeren beleid een applaus.

Mary van Gent, de wethouder van SHK met de grootste portefeuille in het College van Burgemeester en Wethouders onthulde dat Hollands Kroon met sommige projecten landelijk zelfs voorop loopt. Als voorbeeld gaf zij aan dat de problemen van de jeugd voor ongeveer 75% zijn terug te voeren op (vecht)scheidingen. Via Van Gent speelt de gemeente daar met succes op in via het oprichten van het scheidingsplein (www.scheidingsplijn.nl )en speciale wijkteams die de gezinnen thuis begeleiden. Deze aanpak is inmiddels zo’n succes dat nu zestien andere gemeenten in het noord-holland ook zijn aangesloten bij het scheidingsplein.

Tiny Forest

Opmerkelijk zijn ook de kleine bossen (Tiny Forests) die bij de twee volgende nieuwbouwscholen in het gebied moeten komen om de leerlingen dichter bij de natuur te laten komen. In het verlengde daarvan meldde fractievoorzitter Jip Pankras dat er wat betreft hem en zijn partij bij Middenmeer een groot bos moet komen. Dat om het evenwicht te herstellen in de balans van natuur en economie. Over dat laatste zei hij: ,,Nog niet zo lang geleden was HollandsKroon een krimpgemeente. Maar nu groeien we weer en met die groei ook de werkgelegenheid. “

Campagnecommissie

Andere punten, die naar voren kwamen op de door voorzitter Trudy de Kruijff-Welboren geleide bijeenkomst waren:

  • de komst van een speciale campagnecommissie met het oog op de verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad in maart volgend jaar
  • de oproep naar leden en inwoners om de partij te steunen door lid te worden en kandidaat te worden voor de nieuwe verkiezingen…
  • de goede opvang van arbeidsmigranten aan de randen van bedrijventerreinen of op het terrein van de werkgevers…
Campagneteam SHK - Senioren Hollands Kroon

De nieuwe campagnecommissie van SHK: vooraan Henk Koomen (links) en Gerrit Roos ; staand van links naar rechts Pim de Herder, fractievoorzitter in de raad Jip Pankras, bestuurslid Klaas Huijbers en lid Andreas Naber; op de foto ontbreken Pieter Dijkstra en Jacqueline Philipsen-Duijzers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *