PERSBERICHT – Motie aangenomen

SHK heeft met Groen Links in de Raadsvergadering van 1 februari 2022 een motie ingediend, waarin aan het College gevraagd wordt:

‘Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten erop aan te dringen het Kabinet Rutte IV duidelijk te maken dat de raad van de gemeente Hollands Kroon zich zorgen maakt over de positie van AOW-gerechtigden in de samenleving, als uitvoering wordt gegeven van het regeringsvoornemen de AOW los te koppelen van het minimumloon’.

Deze motie is door de Raad in meerderheid aangenomen.

SHK heeft de motie van PvdA, Groen Links en LADA met betrekking tot de zorgen om de betaalbaarheid van de Jeugdproblematiek aan te geven, uiteraard gesteund

De motie vroeg:

De opgenomen bezuiniging op de jeugdzorg – zeker middels de invoering van een eigen bijdrage in de meest stellige bewoording af te wijzen.