Nieuwe wethouders Hollands Kroon beëdigd

Origineel artikel: https://www.regionoordkop.nl/30/06/2022/nieuwe-wethouders-hollands-kroon-beedigd/

Hollands Kroon – Tijdens de raadsvergadering op donderdag 30 juni zijn de vijf nieuwe wethouders van de gemeente Hollands Kroon benoemd en beëdigd. Robert Leever (OHK), Mary van Gent (SHK), Lilian Peters (GroenLinks), Mark Versteeg (PvdA) en Maarten Versluis (D66) mogen de komende raadsperiode aan de slag voor de inwoners. Er waren in de raad geen stemmen tegen de benoeming van de nieuwe portefeuillehouders.

Twee van de nieuwe wethouders hadden de afgelopen bestuursperiode geen feitelijke verbinding met de Hollands Kroonse raad. Dat zijn Robert Leever en Mark Versteeg. De twee nieuwe gezichten hebben beide ruime ervaring binnen het gemeentelijk bestuursorgaan en het publieke domein in algemene zin. Leever bijvoorbeeld bij de gemeente Purmerend en Versteeg onder andere bij de provincie, in Opmeer en in Den Helder. Laatstgenoemde gemeente was volgens Versteeg een goede leerschool, gezien de bestuurscultuur daar. Leever en Versteeg krijgen respectievelijk de portefeuilles Economie en Brede Welvaart en Ruimtelijke Ordening.

De andere wethouders zullen inwoners die de gemeenteraad van Hollands Kroon volgen wel kennen. Mary van Gent is inmiddels al acht jaar wethouder voor SHK. Zij zal zich ook de komende bestuursperiode gaan bezighouden met het sociaal domein, sport en onderwijs. Van Gent gaf in haar korte statement aan graag de dossiers binnen die portefeuille de komende vier jaar af te ronden. Lilian Peters en Maarten Versluis zaten beide de vorige raadsperiode voor het eerst in de gemeenteraad. Als fractievoorzitters van oppositiepartijen GroenLinks en D66 maakten zij het de wethouders nog wel eens lastig. Vanaf nu staan ze zelf in die schoenen, met de portefeuilles Klimaat en Openbare Ruimte (Peters) en Financiën (Versluis).