MIDDENMEER IN 2040

Peter C. Meijer 23 november 2022

Er is een enquête gehouden over de leefbaarheid in de dorpen van Hollands Kroon. Jan Kers (Lokaal Samenwerkende Bonden voor Ouderen) vertelde aan de hand van een presentatie over de resultaten hiervan. Er zijn 1600 brieven over de mogelijkheid om de vragenlijst in te vullen uit gegaan. Ook in het Posthuis en in Kroonwaard konden formulieren gehaald worden en weer ingeleverd. De meesten vulden de enquête digitaal in. Totaal kwamen er 279 ingevulde enquêtes terug. Dit is voldoende om een goede steekproef te zijn. Er waren 9 resultaten in het Engels en 1 in het Pools.

Op 23 november 2022 werden de resultaten vertelt aan ongeveer 60/70 aanwezigen. Zij werden welkom geheten door Jurgen van de Wild, voorzitter van de Oranje Vereniging. Hij gaf daarna het woord aan Mary van Gent, wethouder leefbaarheid enz.. Zij gaf aan dat in de Gemeente Hollands Kroon goed moet zijn om te wonen. Daarbij gaat het om veiligheid en gezondheid.

Marika de Jager van WonenPlusWelzijn benoemde de organisaties die met elkaar de enquête hebben opgezet en in het vervolg ook betrokken zullen zijn. Het zijn Incluzio, WonenPlusWelzijn, de Lokale Samenwerkende Bonden van Ouderen, de Hollands Kroonse Uitdaging, Sport Service en Kernbeheer. Verder zijn er nog andere organisaties die betrokken zijn, zoals de Politie, de BOA’s, Senioren Vereniging Middenmeer, Link, WoonCompagnie, Onderwijs.

Er wordt een top 5 van aandachtspunten samengesteld en daaraan wordt dan gewerkt.

Er wordt door de invullers aangegeven dat er:
– weinig algemene voorzieningen zijn;
– Seniorenwoningen gewenst zijn (26% vind de woning te groot)
– Huisartsenpost, tandarts, fysiotherapie, winkels en pinautomaat dienen te blijven. Sport wordt redelijk ervaren.
– Er is 3% van de mensen die de enquetes invulden zich eenzaam voelen.
– Over het groen is men het minst tevreden. De verkeersveiligheid kan verbeterd worden.
– Een dorpshuis is gewenst (89%);
– Men voelt zich betrokken bij het dorp. De tevredenheid is 7.2.
– Voor een dorpsraad hebben zich 29 personen op gegeven.
– De politie en BOA’s waren aanspreekbaar en vroegen goede samenwerking.

Daarna konden de aanwezigen in groepjes met diverse betrokkenen zaken aangeven. Die werden op flappen gezet.

Al met al een goede avond en nu maar het vervolgd presenteren.