Denktank

Het doel van de denktank is gevraagd en ongevraagd advies te verstrekken aan het bestuur en de fractie van Senioren Hollands Kroon (SHK). Daarnaast heeft de denktank als doel om de afstand tussen de burgers en politiek te verkleinen, ze meer te betrekken bij politieke aangelegenheden in hun omgeving en vragen die bij hun leven te (laten) beantwoorden.

Werkwijze
Periodiek zal een aantal personen zich buigen over onderwerpen die binnen de fractie, bestuur en/of burgers leeft. De denktak is geen vaste groep elite maar heeft een wisselende bezetting. Er zijn 2 of 3 vaste leden en de overige deelnemers zullen afhankelijk van het onderwerp worden uitgenodigd.

Momenteel heeft de Algemene leden vergadering toestemming gegeven dat:

 • Arnold Philipsen Voorzitter Denktank
 • Co Wisse Plaatsvervangend Voorzitter de denktank vorm zullen gaan geven.
Arnold Philipsen
Arnold Philipsen
Co Wisse
Co Wisse

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodigingen :

 • Er zal in ieder geval uitnodigingen per facebook worden verstuurd aan alle volgers van onze facebook.
 • Er zal in de kenniskring van leden worden gekeken naar mensen die iets willen zeggen over het onderwerp.
 • Er zal gekeken worden of er ook nog mensen benaderd kunnen worden welke specialisten op het betreffende gebied zijn.
 • Afhankelijk van het onderwerp kunnen ook fractieleden en/of wethouder worden uitgenodigd.

Noot:

 • De aanwezige hoeven geen lid te zijn van de partij.
 • Aansluiting van iedereen die een politiek- of maatschappelijk idee heeft wordt in de toekomst niet uitgesloten.

Bijeenkomsten
Uitgangspunt is dat er 10 bijeenkomsten per jaar zullen plaats vinden. De bijeenkomsten zullen zo veel mogelijk in kleine ruimtes worden gehouden met beperkte groepsgrootte (max 20). Hierdoor hopen wij efficiënt en effectief te kunnen werken. Daarnaast kunnen de kosten laag worden gehouden.

Als het enigszins mogelijk is zullen de bijeenkomsten bij mensen thuis worden gehouden of in een klein zaaltje. De kosten van deze bijeenkomsten zullen bestaan uit de consumpties zijn en eventueel zaalhuur. Reiskosten worden niet vergoed. Mocht er behoefte zijn aan grotere gezelschappen dan zal dit kunnen gebeuren door middel van een thema avond.

DriehoeksOverleg
Uitgangspunt is dat ca. 10 keer per jaar de voorzitter van de denktank, voorzitter van het bestuur en de fractievoorzitter bij elkaar komen om de volgende punten te bespreken:

 • Voortgang denktank.
 • Voortgang door de fractie ingebrachte onderwerpen.
 • Onderwerpen vanuit de denktank.
 • Vragen die vanuit de denktank komen te laten beantwoorden.

De prioriteit van de onderwerpen zal bepaald worden door de meerderheid van stemmen in dit driehoeksoverleg.

De voorzitter van het bestuur zal het bestuur op de hoogte stellen van de inhoud van het driehoeksoverleg. Tevens kan via de voorzitter van het bestuur eventueel punten voor de denktank worden aangedragen.