Regio West

Groot onderhoud pontveer Westeinde

Pontveer Westeinde tussen Anna Paulowna/Breezand en Julianadorp in de gemeente Hollands Kroon is van 24 december 2016 tot en met 25 januari 2017 uit de vaart. Fietsers en voetgangers kunnen van 9 januari tot en met 25 januari gebruik maken van een vervangende pont.

Pontveer Westeinde is dringend aan onderhoud toe. WaakSaam start eind december 2016 met de herstel- en onderhoudswerkzaamheden. Er wordt gewerkt in de kerstvakantie – de periode dat de pont elk jaar uit de vaart is – maar ook enkele weken er na, omdat het groot onderhoud betreft en dat kost tijd.

WaakSaam zal onder meer de pont van binnen en buiten schilderen en de slijtlaag van de rijbaan op de pont vernieuwen. Tegelijkertijd vervangt WaakSaam de oostelijke aanlanding van de pont in zijn geheel. Het uitvoeren van het onderhoud heeft gevolgen voor het wegverkeer. Scheepvaart ervaart geen hinder van de werkzaamheden.

Pontveer gesloten voor al het verkeer van zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari. Tijdens de jaarlijkse winterstop van veerpont Westeinde start WaakSaam met het onderhoud.

Pontveer gesloten voor gemotoriseerd verkeer van maandag 9 januari tot en met woensdag 25 januari.

Pontveer Westeinde is uit de vaart voor gemotoriseerd verkeer. Auto- en landbouwverkeer volgt van 24 december tot en met 25 januari een omleidingsroute via vlotbrug ’t Zand of de Kooybrug (N99).

Vervangende pont voor fietsers en voetgangers van maandag 9 januari tot en met woensdag 25 januari. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een vervangend pontje, te vinden op enkele meters afstand van het ponthuisje. De vervangende veerpont vaart zoals gebruikelijk van maandag tot vrijdag van 06.30 tot 18.30 uur en op zaterdag van 06.30 tot 18.00 uur.

Vanaf 26 januari:
De vaste pont is weer in de vaart voor al het verkeer.

Renovatie zes bruggen kanaal Omval Kolhorn (gemeente Hollands Kroon)

WaakSaam renoveert in 2017 en 2018 zes betonnen bruggen in de gemeente Hollands Kroon. Het betreft de Westerbrug, de Mientbrug, Bomerbrug, Scheidersbrug, Leierbrug en de Braakbrug over het kanaal Omval Kolhorn. Ook vervangen we ter plaatse van de Westerbrug, Bomerbrug en de Mientbrug de bestaande houten damwanden door stalen damwanden.

De betreffende bruggen zijn tussen 1936 en 1939 gebouwd. Omdat de bruggen niet berekend zijn op de huidige verkeersbelasting worden de bruggen versterkt, verbreed en gedeeltelijk vervangen. WaakSaam verzorgt het ontwerp en de uitvoering van de renovatie van de bruggen in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Wij organiseren een inloopavond op woensdag 18 januari 2017 

Inloopavond: woensdag 18 januari
Locatie: Dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79, 1733 AE Nieuwe Niedorp
Vrije inloop tussen 17.00 en 19.00 uur

Stremming wegverkeer

Bij de renovatie van de bruggen wordt het middelste deel van de brug geheel vernieuwd. Kort samengevat houdt dat per brug in dat WaakSaam het oude brugdek sloopt, de landhoofden renoveert, het nieuwe brugdek plaatst en de brug en de aansluitende weg afwerkt.

Tijdens de bouwperiode zijn de bruggen gedurende circa drie maanden gesloten voor het wegverkeer. WaakSaam werkt maximaal aan twee bruggen tegelijk om voldoende omleidingsmogelijkheden voor het wegverkeer te houden.

Planning fase 1
Afsluiting Westerbrug: 20 februari – 12 juni 2017
Afsluiting Mientbrug: 27 februari – 19 juni 2017

Stremming vaarweg

De vaarweg is per brug voor korte tijd gestremd tijdens het slopen en op de dag dat de liggers voor het brugdek worden ingehesen. Door de constructie van de Braakbrug en de Braaksluis duurt stremming voor het vaarverkeer bij deze locatie circa drie maanden. WaakSaam voert de werkzaamheden aan de Braakbrug uit buiten het vaarseizoen.

Planning fase 1:
Doorvaart bij Westerbrug gestremd: 13 maart – 19 maart 2017 en 16 mei 2017
Doorvaart bij Mientbrug gestremd: 16 maart – 22 maart 2017 en 23 maart 2017

Fase 2: Bomerbrug en Scheidersbrug.
Fase 3: Leierbrug en Braakbrug.

Over de planning voor de bruggen in fase 2 en 3 informeren we u in de eerstvolgende WaakSaam nieuwsbrief in 2017.

WaakSaam plaatst per fase plaatsen we de actuele informatie over de planning, de werkzaamheden en de omleidingsroutes op de website van WaakSaam.

Moeder en dochter door omstanders uit het water gered

Anna Paulowna – Op donderdagmiddag konden twee vrouwen worden gered door het snelle optreden van omstanders. Omstreeks 15.15 uur fietsten twee vrouwen (moeder en dochter) over de Kerkweg. Toen zij het smallere fietsgedeelte van de Kerkbrug opreden, verloor de moeder de macht over het stuur. Zij kwam tegen de brugreling aan en viel hier overheen in het water. De dochter bedacht zich geen moment en sprong haar moeder achterna. Gelukkig hoorden enkele omstanders het hulpgeroep en schoten zij de vrouwen te hulp. De dames werden op de kant geholpen en voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis.

Hooge Oude Veer-Lagedijk in Anna Paulowna aangemerkt als openbare zwemlocatie

17-10-2016

Hollands Kroon heeft veel water. Op verschillende locaties wordt in open water gezwommen. Alleen op aangewezen locaties wordt aandacht geschonken aan de veiligheid en kwaliteit van het zwemwater. Omdat er sinds jaar en dag gezwommen wordt op de locatie Hooge Oude Veer-Lagedijk in Anna Paulowna, heeft het college besloten de provincie te vragen deze locatie aan te wijzen als openbare zwemwaterlocatie en op te nemen in de provinciale zwemwateratlas.

Zwemwaterkwaliteit
Om zwemmers geen onnodige gezondheidsrisico’s te laten lopen wordt de zwemwaterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. Dit gebeurt als een locatie door de provincie opgenomen wordt in de provinciale zwemwateratlas. Het college vindt de locatie Hooge Oude Veer-Lagedijk geschikt om aangewezen te worden als openbare zwemwaterlocatie. Wel moet nog een drijflijn worden aangebracht. Op die manier worden zwemmers geattendeerd op de diepte van het water en worden zij gescheiden van het vaargedeelte.

Het zwemwater van deze locaties wordt in de periode 1 mei tot 1 oktober regelmatig gecontroleerd op aanwezigheid van schadelijke blauwalg, parasieten en bacteriën. Als dat geconstateerd wordt, zorgt de provincie ervoor dat er een bord met informatie geplaatst wordt bij het zwemwater. Zwemmers wordt aangeraden om de site www.zwemwater.nl te raadplegen om er zeker van te zijn dat een locatie geschikt is om te zwemmen.

Vijf openbare zwemwaterlocaties in Hollands Kroon
De gemeente beschikt met de locatie over vijf openbare zwemwaterlocaties die verspreid over het gebied liggen. De andere locaties zijn ’t Petje’ in Zijdewind, ’t Skarpet in Nieuwe Niedorp, Lutjestrand bij Westerland en het Zuiderstrand bij Den Oever.