Op stap met … Henk Koomen

Rian van Dam Burgemeester

Een prachtige morgen om op stap te gaan. De zon schijnt, de temperatuur is aangenaam en Henk heeft een leuk programma voorbereid. We starten om 8.30 met een lekker kopje koffie. Plaats van handeling is de het wooncomplex aan de Nijerop in Nieuwe Niedorp. Ik krijg een korte toelichting op de historie en het reilen en zeilen van de VVE.

Onze eerste stop is het vakantiepark de Rijd. Het ligt er prachtig bij. Zeker met dit mooie weer. Er zit een actief bestuur; zij steken er veel tijd in om de kwaliteit van het park op een goed niveau te houden. De foto’s spreken voor zich, een mooi stukje (verborgen) Hollands Kroon. De mensen die hier recreëren zijn uitermate tevreden en genieten met volle teugen.

We vervolgen ons programma naar ’t Veld; We stoppen op de Leijerpolderweg, bij bouwbedrijf de Jong. We worden hartelijk ontvangen door de directeur. Hij neemt ons mee in de geschiedenis van het bedrijf en de familie. Hans de Jong startte in 1979 met een metselbedrijf van uit het eigen woonadres, inmiddels is de Jong bouwbedrijven uitgegroeid tot een complete aannemer met een aantal speciale producten. Nieuw en uniek is het eigen ontwikkelde en geproduceerde gevelconcept; waarmee vooral met renovatie mooie successen worden geboekt. Interessante ontwikkeling van een echt familiebedrijf.


We sluiten af met een bezoek aan de golfbaan het Regthuys in Niedorp. We krijgen in het restaurant annex clubhuis een toelichting op de ontstaansgeschiedenis en ontwikkelingen van de golfbaan. De golfbaan is laagdrempelig, dat is ook de filosofie. Er komen ook veel gasten uit het hele land om een dagje op het Regthuys te golfen. De baan ligt er mooi bij en onderweg krijgen we uitleg over de investeringen in de natuur en de ontwikkelplannen voor de toekomst. Na deze leuke tocht in een golfkar over de baan is het programma ten einde. Ik heb een interessant en afwisselende morgen gehad.

WERKBEZOEK BIJ VERMAIRE BREEZAND

Op 10 september 2021 gingen Piet Dijkstra, Pim de Herder. Henk Koomen, Peter C. Meijer en Gerrit Roos op bezoek bij het bedrijf Vermaire.

De bedoeling van het bezoek door de fractie was dat wij inzicht krijgen in de mogelijkheden ter verbetering van het onderhoud van bermen, straten etc. PD legde het contact.

Wij werden ontvangen door Jack Vermaire. Hij is de opvolger van de grondlegger van het bedrijf Jo Vermaire .Het bedrijf is begonnen in 1961 aan de Zandvaart in Breezand. In die tijd was het een Loonbedrijf voor bollenkwekers In de winter was er aanvankelijk niet veel te doen. Later zorgden de lelies voor werkgelegenheid. Na de overdracht aan de zoon werd het bedrijf  omgevormd tot een Multifunctioneel Loonbedrijf en Mechanisatiebedrijf Vermeco. Zij zorgen voor reparatie en onderhoud aan machines in Noord-Holland Noord.

Ook is het bedrijf betrokken bij natuurbouw, sportvelden, bermonderhoud, graskanten, golfbanen etc. Er zijn veel werknemers betrokken bij het loonwerkersbedrijf. Er is een relatie met de firma Sneekes en ook met de firma Stoop. Jack Vermaire is nu betrokken bij het Historisch Ontmoetingscentrum waar het gaat om te laten zien hoe de .ontwikkeling van de bollenkwekerij is gegaan. Daartoe is er een relatie met Oud Anna Paulowna.

Er is te merken dat men hecht aan de persoonlijke relatie. Er is een bord waarop te zien is wie er in het bedrijf jarig is. Een oorkonde geeft aan dat men bij het 50 jarig bestaan uitgeroepen is tot Ondernemer van het jaar. Nu naar het onderhoud in Holland Kroon. Er zijn bij de burgers veel klachten. JVermaire zegt dat de oorzaak o.a. zit in het Budget en het aantal maaibeurten per  jaar. Het verzamelde groen wordt niet afgevoerd en vormt zo een verrijking waardoor bijvoorbeeld brandnetels in grote hoeveelheid kunnen groeien.

De bermen worden daardoor verhoogd, hetgeen ook plezierig is voor Grote berenklauw en Japanse duizendknoop. In Wieringerwaard lijkt het inmiddels bijna niet meer mogelijk deze planten te Bestrijden. De eigenaar van de grond heeft al veel geld uitgegeven om deze Exoten uit te roeien. De maaiboot dient ook meerdere keren per jaar het werk te doen om o.a het riet niet te laten overwoekeren. En natuurlijk opruimen. Een deel van de wegen maaien en afzuigen. En de Bomen goed aanpakken.

Het is duidelijk er dient meer te gebeuren om de kwaliteit van de omgeving goed te houden.

WERKBEZOEK bij Pieter-Jan Duineveld Balgweg 4a Breezand

10 september 2021

Aanwezig: Piet Dijkstra, Pim de Herder, Hen Koomen, Peter C. Meijer en Gerrit Roos.

Doel van ons bezoek: Ons laten informeren over de mogelijkheid om woningen energie neutraal te maken.

De heer Duineveld laat zien hoe hij zijn woning heeft ingericht met allerlei mogelijkheden, waarbij ook energie die niet gebruikt wordt kan worden opgeslagen.

Ook is het mogelijk dat de woning aangesloten kan worden op woningen in het omliggend gebied waardoor meer mensen gebruik kunnen maken van de te leveren energie.

Daartoe wil hij een vergunning voor een molentje op zijn grond.

Het lijkt ons een prima gedachte voor een pilot.

De Heer Duineveld adviseert burgers, instellingen en bedrijven geheel vrijwillig op vrijdag.

Hij is bestuurslid van de windmolen vereniging de Eendragt in Den Helder, tevens de energie coöperatie van Den Helder. Werkzaam als adviseur duurzaamheid bij een installatie bedrijf in Hollands Kroon.

Beproken punten door Pieter Jan Duineveld: (naast de verduurzaming van de woning)

1- Burgerparticipatie

Om draagbaarheid van de energie transitie in de gemeenschap te vergroten is het goed om de Burgerparticipatie in Res Projecten in Hollands Kroon van minimaal 50%, te eisen. Dit zou een voorwaarde moeten zijn om toestemming te geven bij de bouw van grote duurzaamheidsprojecten met welke subsidie dan ook. De burgerparticipatie kan gedragen worden door een energie coöperatie, burger en of bedrijven uit de gemeente. Dit moet dan door de gemeenteraad aangenomen worden en gemeentebeleid worden.

Doel is het weg sluizen van winsten te voorkomen en de winsten in de gemeente aan “goede doelen” toe te aten komen.

Zie https://energiesamen.nu/   :  https://energiesamen.nu/media/uploads/20210105%20Notitie%20Participatiecoalitie%20-%20Commissie%20burgerbetrokkenheid%20klimaatbeleid%5B1%5D.pdf

https://energiesamen.nu/media/uploads/Lokaal%20eigendom%20in%20beleid%20versie%202%20-%20juni%202020.pdf

2-Bouwen van de Poldermolen

Om te voorkomen dat de 100-ste molen in de Wieringermeer verloren gaat, lijkt het mij verstandig om deze te laten bouwen door “de poldermolen” of een andere energie coöperatie die aangesloten in bij Energie Samen of een combinatie, onze windmolen vereniging in Den Helder wil helpen of participeren

De bouw zou een mooie start kunnen zijn van een eigen Hollands Kroon energie coöperatie. Deze molen zou dan de draagbaarheid van de energie transitie kunnen vergroten. Voorwaarde kan zijn dat de winsten naar verduurzamingsprojecten kunnen gaan voor b.v. verenigingen in onze gemeenschap.

3- Nieuwbouw van en door de gemeente alleen nog passief uit te voeren.

Door nieuwbouw van de gemeente alleen nog maar passief uit te voeren, wordt op termijn de kosten voor gebouwbeheer een stuk lager voor de gemeente en zal het comfort in deze gebouwen sterk verbeteren.

Wat is passief bouwen:  https://passiefbouwen.nl/passief-bouwen

Passiefbouwen gaat uit van een maximale energievraag voor verwarmen van 15 kWh/m2/jaar en gaat dus nog een stap verder dan de aankomende BENG1-norm van 25kWh/m2/jaar Als we ervan uitgaan dat een gemiddelde woning zo’n 150m2 vloeroppervlak heeft met 1200m3 gas voor verwarmen, oftewel 11.760 kWh, zal deze woning – traditioneel gebouwd- 78,4 kWh/m2/jaar aan energievraag hebben. Passief gebouwd heeft dezelfde woning maximaal 15 kWh/m2/jaar, dus 5 x minder. Volgens de BENG1 eis zal deze energievraag 3x minder worden.

4- Toestaan tot het plaatsen van een kleine windmolen in eigen tuin

Op dit moment heb ik 46 zonnepanelen op mijn woning, echter s’nachts en in de winter hebben we geen zon. Om mijn woning echt CO2 vrij te kunnen maken heb ik naast een batterij een windmolen nodig. Daar kan dan op perioden dat de zon niet schijnt energie mee geproduceerd worden. Deze windmolen heeft een mast nodig van 10 meter) en deze wil ik in mijn tuin plaatsen. Hiervoor heb ik een vergunning nodig, dit is nu onmogelijk.

Een tijdelijke vergunning voor b.v. 10 jaar zou ook helpen om dit experiment te laten slagen.

Mogelijk met koppeling van de buren, om het congestie probleem / aanpassen van elektra netwerk liander voor dit buurtschap op te lossen en als voorbeeld te kunnen dienen.

5- Normale woonvergunning op ons huis

In onze woning wonen we gedoogd. Onze woning is officieel een vakantiewoning.

Wij hebben al verschillende acties ondernomen naar de gemeente om een normale woonbestemming op ons huis te krijgen. We vallen tussen wal en schip. Onze woning staat alleen, niet op een vakantie park en valt daarom niet onder de mogelijke oplossingen voor de toekomst???. Wij zijn er van overtuigd, dat onze woning voldoet aan alle basis wooneisen en meer.

6) Toestaan kleine windmolens algemeen in hollands Kroon

Door kleine Windmolens toe te staan in het hele buiten gebied en niet alleen op de agrarische bouwpercelen, is het vrij snel mogelijk, om congestie problemen in het buiten gebied op te lossen. Dit door de kleine windmolen – tot 50.000kwh per jaar, bij 15 meter mast – te koppelen met een prive DC netwerk + buurtbatterij, buiten het Liander systeem om. Dan hoeft Liander het Netwerk in het buiten gebied niet te verzwaren en ontstaan er mooie kleine coöperatieve oplossingen van en in de buurt.

Met een combinatie van zon en wind, kan ik bijna het gehele energie gebruik afdekken:

Het was zeer interessant. Een enthousiaste techneut die ook betrokken is bij de gemeenschap.

Met dank

Peter C. Meijer

Bruisende beweegmiddag voor senioren en kleinkinderen Wieringerwerf

Origineel artikel: https://www.hollandskroonactueel.nl/2021/09/08/bruisende-beweegmiddag-voor-senioren-en-kleinkinderen-wieringerwerf/

WIERINGERWERF – Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) neemt zaterdag 18 september officieel de organisatie van Sportdorp Wieringermeer over van Team Sportservice. Dat doet de stichting met een groots opgezette vitaliteitsdag voor senioren en hun kleinkinderen. Er is die dag van alles te doen op het terrein van Atletiekvereniging Wieringermeer en in de Zuiderzeehal.

In 2019 benoemde wethouder Mary van Gent de vier kernen in de Wieringermeer tot Sportdorp. Remy Kluvers van Team Sportservice was vanaf het begin betrokken bij het project: “Doel was en is ouderen te motiveren meer en eventueel samen te bewegen. Door elkaar op een actieve manier te ontmoeten vermindert eenzaamheid onder ouderen én blijven ze langer fit en vitaal. Negentien welzijnsorganisaties, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties werkten vanaf het begin samen om meer beweeg- en ontmoetingsmogelijkheden aan te bieden voor 65-plussers in de Wieringermeer.”

Voor opa, oma en kleinkinderen

Zaterdag 18 september neemt SSWW dit stokje over. “We willen er een bruisende en gezellige activiteitenmiddag van maken. Dat doen we samen met alle verenigingen in de Wieringermeer. Het wordt een dag voor senioren mét hun kleinkinderen”, vertelt Mirjam Bus van SSWW. Op deze middag presenteren verenigingen hun beweegaanbod voor ouderen. “En hoe leuk is het om samen met je kleinkind – of als je die niet hebt, de kleinkinderen van een ander – deel te nemen aan de activiteiten die er zijn?”

Activiteiten en lezingen

Tijdens de overdrachtsdag kunnen de bezoekers meedoen aan yoga, walking voetbal, topfit, rollatorgym, fitness, wandelen of fietsen (met een bezoek aan boerenbedrijven), boogschieten, kegelen, klaverjassen, jeu de boules, sjoelen of Virtual Reality ervaren. Verder zorgt Team Sportservice voor een uitdagende stormbaan en pannaboarding. Daarnaast zijn er interessante korte lezingen over gezonde voeding en goed slapen op hoge leeftijd.

Koken met streekproducten

Maak kennis met deelnemers van Zwem & Ontmoet en volg een gratis proefles. Bekijk het maaltijdaanbod voor senioren in de regio, of – nog leuker – ga samen koken en eten. Wie aan minimaal vijf activiteiten deelneemt, krijgt een leuke attentie. Mirjam Bus licht toe: “Er wordt op locatie gekookt met producten van agrarische ondernemers uit de regio. De bezoekers kunnen mee koken of alleen lekker proeven. In het midden van het beweegplein kun je zitten en kletsen met andere geïnteresseerden of rustig de inspanningen van anderen bekijken.”

Aanmelden

Voor sommige activiteiten is het nodig je aan te melden via Noord-Holland Actief. Bijvoorbeeld voor boogschieten, kegelen en de VR-brillen. Dit in verband met de coronamaatregelen. Ter plekke aanmelden kan overigens ook nog. Iedereen is tussen 14.00 en 17.00 uur welkom op het terrein van Atletiekvereniging Wieringermeer aan de Dr. Tamsmalaan 4 in Wieringerwerf. Mocht het slecht weer zijn, dan gaan de activiteiten door in de (daar tegenover liggende) Zuiderzeehal.

De feestelijke opening is om 14.00 uur, daarna volgt een lezing over het effect van een gezonde leefstijl op vitaliteit. En om 14.30 uur starten de activiteiten. Meer weten? Neem contact op met Mirjam Bus via vitaal@sportwelzijnwieringermeer.nl

Foto aangeleverd

Elke week baantjes trekken in het buitenzwembad…

En toen werd SHK wethouder Mary van Gent in 30 dagen gezonder

HOLLANDS KROON-  Onze wethouder Mary van Gent (SHK, Senioren Hollands Kroon) houdt van een sportieve uitdaging. Ze deed mee aan het GGD project in dertig dagen gezond en kwam aan de weet dat dit naast een druk leven als bestuurder in de gemeente Hollands Kroon elke dag weer een uitdaging was. Van ’s ochtends 0.7.00 uur baantjes trekken in het buitenzwembad tot hard en intensief werken met een personal trainer. Lees hier het verhaal uit een GGD-krant dat inging op het project… ,,Nog steeds sport ik drie keer in de week…’’

Mary van Gent en Elly Konijn zijn behalve wethouder in respectievelijk Hollands Kroon en Alkmaar ook lid van het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden (GGD HN). Toen de GGD wethouders zocht die ambassadeurs wilden zijn, aarzelden Mary van Gent en Elly Konijn geen moment en deden ze in maart 2021 mee aan ’30 dagen Gezonder’. Zo’n twee maanden na deelname spreken we hen over hun ervaringen. Tijdens de campagne ‘30dagengezonder’ kiezen deelnemers een eigen gezonde uitdaging. In 30 dagen een nieuwe gewoonte aanleren of breken met een oude ongezonde gewoonte, het kan. GGD HN organiseerde ook in 2021 van 1 tot en met 30 maart de actie ’30 dagen gezonder’.

 Mary van Gent geeft aan dat zij als uitdaging had gekozen om twee tot drie keer per week te sporten. Dat valt organisatorisch niet altijd mee als je wethouder bent en vaak ’s avonds ook verplichtingen hebt. Mary geeft aan dat de reden om mee te doen was fit worden en blijven. Mary geeft aan ‘zeker in deze coronatijd zat ik soms hele dagen in mijn werkkamer achter mijn PC en kwam er niet veel van bewegen’. Mary geeft aan dat zij de uitdaging goed heeft kunnen volhouden, sterker nog: ze sport nog steeds drie keer per week. Eénmaal per week sport Mary met een personal trainer, verder trekt ze tweemaal per week baantjes in het buitenbad. Viel er dan niets tegen vragen we Mary. Ze geeft lachend toe, dat als de wekker om 06:00 uur staat om zo om 07:00 uur in het zwembad te kunnen liggen, ze wel eens bij zichzelf verzuchtte ‘waar begin je aan’. Ze zwemt namelijk in een buitenbad, weer of geen weer. En dat valt als een vergadering eens laat is geworden, niet mee. Een ding weet Mary zeker: ze is zeker van plan om te blijven sporten, ze voelt zich er goed en fit bij. En dat hoopt ze nog lang vol te houden

De ecologische vijver in Middenmeer

In de periode dat de gemeente Wieringermeer nog bestond is er een plan gemaakt voor een ecologische vijver. Bij dit gebied stond een bord dat aangaf wat de bedoeling hiervan was.

In 2006 startte de auteur van dit stukje met het tellen van vlinders in dit gebied. Elke week liep hij een stuk van ruim 1,5 km en telde alle soorten vlinders. De gegevens werden ingestuurd naar de Vlinderstichting. Er werden wel twintig soorten vlinders geteld. De bedoeling was na te gaan in hoeverre de vlinderpopulatie veranderde.

In 2012 kwam de Wieringermeer bij de gemeenten Wieringen, Niedorp en Anna Paulowna en werd het Hollands Kroon.

Al snel na deze fusie bleek dat het gebied net meer bijgehouden werd door de afdeling groen tot ergernis van de auteur en omwonenden. Er bloeiden orchideeën in juni en de kleine ratelaar was volop aanwezig. Regelmatig meldde de auteur dat de plek verloederde. Ook omwonenden stuurden  het raadslid diverse mails, maar helaas het stukje grond verloederde. Na lang aanhouden kwam er toch interesse er iets aan te doen. Noord-Hollands Landschap werd erbij gehaald om het gebiedje weer aantrekkelijk te maken. Diverse foto’s op diverse momenten moesten aantonen hoe het er uitzag.

Er werd voor een deel wel weer gehandeld, maar de vijver verlande en dat is niet de bedoeling van de vijver waar kikkers en salamander in zaten (zitten?).

Wat zou het mooi zijn als dit Raadslid afscheid neemt dat alles weer zo beheerd is dat er weer vele vlindersoorten vliegen en allerlei planten een plek vinden.

En als het informatiebord dan aangeeft wat er te zien is, zou het helemaal mooi zijn.

Dit is een hartenkreet.

De foto is gemaakt door Marc Moussault voor het Noord-Hollands Dagblad.


‘Fietsparel’ Wieringen geopend door SHK-wethouder Mary van Gent

‘Wat een prachtpad’

WIERINGEN- Waar ooit de golven van de Zuiderzee beukten op de Wierdijk van het eiland Wieringen, fietste afgelopen woensdag (26 augustus) de wethouder van Senioren Hollands Kroon trots door het daar echt schitterende landschap. De 2,3 miljoen euro kostende route van 7 kilometer werd door haar samen met provinciebazin Esther Rommel via die rit geopend. Van Gent sprak over een ‘vlekkeloze’ samenwerking met de provincie en beklemtoonde dat de fiets-en de natuurbeleving via dit pad optimaal samenkomen. Opvallend tijdens de openingsrit was het bord dat SHK- raadslid Pim de Herder langs de route had uitgestald ( zie foto). De Herder had met zijn partij een groot aandeel in de tot stadjoning van dit project. De opening betekende ook dat de gemeente Hollands Kroon deze parel krijgt overgedragen en daarmee zorg gaat dragen voor het onderhoud.

SHK wethouder Mary van Gent aan het front van het peloton fietsers, dat haar volgde tijdens de openingsrit.
Het campagnebord van raadslid Pim de Herder en zijn partij Senioren Hollands Kroon, die een grote inbreng hadden bij de realisatie van dit fietspad.

‘We lopen met ons beleid gewoon voorop in dit land

WIERINGERWERF-  * De inwoners van jong tot oud centraal met hun wensen, meningen en gedachten…* Een nieuw bos bij Middenmeer… *De komst van kleine bossen bij twee scholen in de gemeente… *Het steeds meer weren van ongezonde snoep en suikerwaren uit de schoolkantines en het daarvoor in de plaats brengen van gezonde lokale groenten in samenwerking met de agrariërs.. *Het aan de weg timmeren met het bouwen of creëren van huizen voor vooral jongeren… * Het fors doorzetten van welzijnsprojecten, waarmee Hollands Kroon landelijk voorop loopt…

Al deze zaken kwamen afgelopen weekeinde (zaterdag 21 augustus) tijdens een algemene ledenvergadering van de grootste coalitiepartij in de gemeenteraad,  Senioren Hollands Kroon (SHK) naar voren in de Cultuurschuur te Wieringerwerf. De ‘kopstukken’ van de partij, wethouder Mary van Gent en fractievoorzitter Jip Pankras, kregen van de leden voor dit gevoerde en te voeren beleid een applaus.

Mary van Gent, de wethouder van SHK met de grootste portefeuille in het College van Burgemeester en Wethouders onthulde dat Hollands Kroon met sommige projecten landelijk zelfs voorop loopt. Als voorbeeld gaf zij aan dat de problemen van de jeugd voor ongeveer 75% zijn terug te voeren op (vecht)scheidingen. Via Van Gent speelt de gemeente daar met succes op in via het oprichten van het scheidingsplein (www.scheidingsplijn.nl )en speciale wijkteams die de gezinnen thuis begeleiden. Deze aanpak is inmiddels zo’n succes dat nu zestien andere gemeenten in het noord-holland ook zijn aangesloten bij het scheidingsplein.

Tiny Forest

Opmerkelijk zijn ook de kleine bossen (Tiny Forests) die bij de twee volgende nieuwbouwscholen in het gebied moeten komen om de leerlingen dichter bij de natuur te laten komen. In het verlengde daarvan meldde fractievoorzitter Jip Pankras dat er wat betreft hem en zijn partij bij Middenmeer een groot bos moet komen. Dat om het evenwicht te herstellen in de balans van natuur en economie. Over dat laatste zei hij: ,,Nog niet zo lang geleden was HollandsKroon een krimpgemeente. Maar nu groeien we weer en met die groei ook de werkgelegenheid. “

Campagnecommissie

Andere punten, die naar voren kwamen op de door voorzitter Trudy de Kruijff-Welboren geleide bijeenkomst waren:

  • de komst van een speciale campagnecommissie met het oog op de verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad in maart volgend jaar
  • de oproep naar leden en inwoners om de partij te steunen door lid te worden en kandidaat te worden voor de nieuwe verkiezingen…
  • de goede opvang van arbeidsmigranten aan de randen van bedrijventerreinen of op het terrein van de werkgevers…
Campagneteam SHK - Senioren Hollands Kroon

De nieuwe campagnecommissie van SHK: vooraan Henk Koomen (links) en Gerrit Roos ; staand van links naar rechts Pim de Herder, fractievoorzitter in de raad Jip Pankras, bestuurslid Klaas Huijbers en lid Andreas Naber; op de foto ontbreken Pieter Dijkstra en Jacqueline Philipsen-Duijzers.

Portret van een raadslid: Jip Pankras

Origineel artikel: https://www.regionoordkop.nl/21/08/2021/portret-van-een-raadslid-jip-pankras/

In deze serie interviews spreken wij iedere zaterdag met een ander gemeenteraadslid. In dit deel: Jip Pankras van Senioren Hollands Kroon

Jip Pankras in zijn tuin in ’t Veld.

Vandaag rij ik naar ‘t Veld voor een gesprek met Jip Pankras van Senioren Hollands Kroon. Jip is een bekend gezicht in de politiek van Hollands Kroon. Er is zelfs in de geschiedenis van de gemeente geen gemeenteraad geweest waar hij niet in zat. Nu is die geschiedenis niet zo heel lang, maar toch. Ik moet eerlijk bekennen dat ik altijd het gevoel heb gehad dat ‘t Veld nog bij Schagen hoort. Eigenlijk alles ten noorden van Nieuwe Niedorp, langs de grens van het kanaal. Kolhorn toch ook? Dat is net een voorpost van Schagen. Ik kom vaak in Nieuwe Niedorp en mijn gevoel is dat Hollands Kroon pas daar echt begint. Voor het mooie zou je ‘t Veld in zijn geheel moeten optillen en ten noorden van de Hartweg moeten plaatsen. Dan zou de werkelijke ligging beter passen bij de gevoelsmatige locatie.

Ik weet dat Jip hier ook een mening over heeft. Niet over mijn onmogelijke plan om ‘t Veld te verplaatsen, maar over de gemeentegrenzen welteverstaan. We hebben elkaar voor vandaag één keer eerder gezien: Bij een bijeenkomst over het plan voor een natuurgebied langs de Cultuurweg in Middenmeer. Hij gaf toen een presentatie en ik stelde één vraag. Naderhand ging ik toch even opzoeken wat nu de achtergrond van de fractievoorzitter van SHK is. Toen kwam ik erachter dat grenzen politiek in 2010 gewoon nog bestond in ons land. ‘Niet vergeten daarnaar te vragen’, denk ik wanneer we plaatsnemen aan de keukentafel.

Fusieperikelen
Jip kwam namelijk twee jaar voor de fusie van Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna en Niedorp in de raad van de laatste gemeente uit dat rijtje. Dat was namens de partij LADA, die in 2010 werd opgericht als protestbeweging tegen de fusie van Niedorp met de andere drie gemeenten. LADA zag liever een aansluiting met Schagen en Harenkarspel, die uiteraard later gezamenlijk met Zijpe de grotere gemeente Schagen zouden vormen. “Wij zien het belang van bestuursversterking, maar zijn het niet eens met de huidige keuze van fusiepartners”, zo viel te lezen in het partijprogramma van toen.

Ik vraag Jip er maar gelijk naar: “Ik ben zelf geen voorstander van grote gemeenten. Het bestuur komt verder van de inwoners af te staan. Het doel en de motivatie voor zo’n fusie is om een kwaliteitsslag te kunnen maken. Schaalvergroting en professionalisering zou makkelijker zijn. Maar hoe gaat het dan met burgerparticipatie? Je ziet gewoon dat dit moeilijker wordt gemaakt in grotere gemeenten. Communicatie is lastiger. Al met al stond ik er niet achter. Maar, de fusie is wel een feit geworden. Dan moet je het ook afsluiten en niet blijven hangen in zo’n dossier. Toen ben ik in contact gekomen met SHK en heb ik besloten me daarbij aan te sluiten, om gewoon vanuit een breder perspectief politiek te kunnen bedrijven.”

Ik vertel aan Jip dat ik de dag ervoor een gesprek had met Enno Bijlstra van de VVD en dat hij voorstander zou zijn van een fusie tussen Hollands Kroon, Schagen en Den Helder. “Rampzalig zou dat zijn”, zegt Jip. “Ze sturen er al jaren op aan de VVD, maar dat vind ik echt geen goed plan. Als daar echt concrete plannen voor komen dan sluit ik me misschien wel weer aan bij LADA.” Hij lacht hard. “Maar waarom wil hij dat dan zo’n fusie?” Ik vertel dat Enno zei dat je bij schaalvergroting een heleboel zaken zelf kunt gaan doen als gemeente. Je kunt veel meer expertise in de eigen organisatie halen, waardoor zaken goedkoper en efficiënter gaan. “Maar waarom is de VVD dan tegen de regionale raad? Daar ben ik dan weer wel voor overigens, samenwerking met de buurgemeenten is belangrijk en zorgt ook voor efficiëntie. Voor grootschalige problematiek heb je elkaar nodig, dat stopt niet bij gemeentegrenzen.”

Geen one-issue
De Seniorenpartij is volgens Jip net als LADA in eerste instantie ook opgericht als een soort ‘one-issue’ partij, maar dat is het in de praktijk niet geworden. “Als je een beetje kijkt naar wat ik heb gedaan en waar ik voor sta weet je dat ik geen ‘one-issue’ man ben. Ik vind dat alles wat leeft en groeit en bloeit in onze gemeente bij onze gemeenschap hoort en daarmee onze aandacht verdient. Als seniorenpartij moet je de blik dan ook verbreden. Ik denk ook dat ik dat doe voor de partij.”

Ik vraag me dan af of de naam Senioren Hollands Kroon niet afschrikt. Het lijkt er zo wel een beetje op alsof het gaat om een partij die voornamelijk de belangen van senioren behartigt. “Ja als je alleen kijkt naar de naam wel, maar je stemt toch niet alleen op de partijnaam? Ons programma, daar spat de levendigheid vanaf. Ik zou ook nooit in de raad gaan zitten als er belangrijke punten zijn waarvan we zeggen: ‘Dat is niet van belang voor senioren, daar doen we niks mee.’ Ik ben dan ook heel trots dat veel jongere mensen tegen me zeggen dat ze zich goed kunnen vinden in ons verkiezingsprogramma, maar dan moet je die wel eerst lezen. Het is jammer dat veel mensen dat niet doen.”

De aandacht voor de lokale politiek is volgens Jip wat wisselvallig: “Het is wel logisch, maar ook jammer dat de publieke tribunes enkel vollopen bij onderwerpen die ‘hot’ zijn. Wanneer die onderwerpen besproken zijn en er geen belang meer is blijven de inwoners vaak weg.” In zekere zin bedrijven de inwoners dus ook een soort one-issue politiek. Jip kijkt er wel naar uit om de publieke tribunes weer in het echt te zien en weer fysiek kunnen vergaderen. Al brengt de digitale vorm van samenkomen ook voordelen met zich mee. Zo sprak ik laatst iemand van de gemeente die vaststelde dat er bij digitale vergaderingen meer insprekers zijn dan voorheen. Het vanuit de eigen woonkamer kunnen communiceren met vertegenwoordigers verlaagt dus wellicht een aantal drempels. “Daar heb ik wel een beeld bij en dat is zeker niet verkeerd. Ik denk dat de meer technische vergaderingen, beeldvormend, waarbij we als raad primair informatie ontvangen, ook niet altijd fysiek zouden hoeven. Ik zou er niets op tegenhebben als dit digitaal gaat. Maar in het algemeen is er wel wat voor te zeggen dat fysiek vergaderen kwalitatief beter is, ook samen met inwoners.”

Tijdsinvestering
Een voordeel van digitaal vergaderen is wel dat je al thuis bent wanneer de vergadering is afgelopen. Dat scheelt in de grote gemeente Hollands Kroon soms toch een uur reizen op een avond. Er wordt veel tijd gevraagd van raadsleden: “Ik zit nu bijna twaalf jaar achtereen in de raad. De laatste twee jaar van de gemeente Niedorp en zolang Hollands Kroon bestaat. Lang geleden, zo’n veertig of vijfenveertig jaar, zat ik ook al even in de raad van Niedorp. En even daarvoor, ik weet niet precies meer wanneer, dat vind ik niet belangrijk, was ik één van de medeoprichters van de VVD in Niedorp. Ja, ik ben al lang geïnteresseerd in politiek, van jongs af aan eigenlijk, de tijd van Wiegel en Van Mierlo en Gruijters. Maar om daar echt iets mee te doen, als je jong bent en je hebt een gezin en een baan, is heel lastig. Dat is ook wel de reden dat ik eerder gestopt ben met het raadswerk.”

“Ik ken de verhalen ook van mensen die minder gaan werken om aan het raadslidmaatschap een goede invulling te kunnen geven. Daar staat wel een vergoeding tegenover, maar dat is niet altijd voldoende om het maatschappelijk bestaan te verantwoorden. Bovendien is zo’n dubbele verantwoordelijkheid niet voor iedereen weggelegd. Dit resulteert er in dat veel raadsleden al gepensioneerd zijn of in ieder geval verder zijn in hun werkende leven. Daar brengt men dan wel argumenten tegenin, zoals; ‘ze hebben meer levenservaring en daardoor meer visie’, maar ik denk toch echt dat een mix het ideale model zou zijn. Dat geldt ook voor het aandeel vrouwen in de raad. Ik ben een groot voorstander van elke vorm van pluriformiteit: Jong en oud, man en vrouw, en alle vormen van geaardheid, dat ze maar wel vertegenwoordigd zijn in de raad. Ik ben vooral liberaal wat dat betreft.”

Verjonging bij de seniorenpartij
Verjonging is binnen SHK een doelstelling voor de volgende verkiezingen, maar hoe dit zal verlopen moet nog blijken. “Als ik kijk naar de mensen die zich nu hebben aangemeld zitten daar wel wat jongeren tussen, jonger dan ik. Maar dat zijn geen mensen in de leeftijdscategorie achtien tot dertig laten we maar zeggen.” Zou iemand uit die groep wel in de raad gaan zitten voor een seniorenpartij? Ik zou het zelf wel lastig vinden om uit te leggen aan mijn omgeving, maar er is natuurlijk opzich niets op tegen. Je gaat immers niet in de raad zitten om je eigenbelang te vertegenwoordigen, hoop ik. Jip is het daarmee eens: “Politiek gaat over je programma en waar je voor staat. Wij zijn gewoon diegenen die het uitdragen.”

De partijgenoten van Jip die ik eerder sprak in deze serie gaven beide aan bij de volgende verkiezingen niet meer op de lijst te zullen staan. Zo komen er wel plekken vrij. Als het aan Jip ligt gaat hij nog wel door, al is hij wat terughoudend: “Nouja kijk, ik heb nog wel de ambitie, maar het is aan een ander om daarover te beslissen, daar ga ik niet over. Dat wordt intern besloten. Ik vind politiek nog steeds mooi in ieder geval.” Jip weet mij te vertellen dat er veel nieuwe aanmeldingen zijn binnengekomen.

Coalitie
Diezelfde partijgenoten van Jip zeiden dat zij de tijd in de oppositie uiteindelijk leuker vonden dan de afgelopen raadsperiode in de coalitie. Jip verschilt hierin van mening met zijn medeleden: “Als ik ga opschrijven waar ik trots op ben kom ik toch uit op de zaken die we gerealiseerd hebben als partij. En, je realiseert nu eenmaal meer in de coalitie. Voor mij is dat ook verreweg het leukste aan de politiek, dat je echt verschil kunt maken voor de inwoners en de gemeente als geheel.”

“Daarbij is het belangrijk dat je als raad de juiste prioriteiten stelt. Je moet jezelf afvragen: Wat is nu het belangrijkst? Het milieu of de economie, je gezondheid?. Volgens mij draait het in algemene zin om een welzijnsgevoel. Ik constateer zelf dat de onvrede overal stijgt en dat de samenleving dus niet in balans is. Er moet een modus worden gevonden waar meer mensen zich in kunnen vinden. Maar dat wordt steeds lastiger omdat de overheid steeds verder van de burger af komt te staan. Door initiatieven met burgerparticipatie wordt wel geprobeerd om dit te versterken maar als de wensen vervolgens niet worden ingelost door de regering ben je eigenlijk terug bij af. Dan hebben inwoners al helemaal geen vertrouwen meer.”

Relaxed
Al is het persoonlijke misschien politiek, niet alles is politiek. Zo ook in het leven van de fractievoorzitter van de grootste partij in Hollands Kroon. “Ik besteed mijn vrijetijd heel relaxed, dat vind ik heerlijk. Fietsen, wandelen, bridgen. Soms denk ik, ‘je bent echt gek dat je in die politiek zit, want je hebt helemaal geen tijd meer voor die dingen die je echt leuk vind.’” Toch stopt Jip nog niet. “Ik hou ook van werken. Ik heb bijvoorbeeld ook gewoon tot mijn 67e gewerkt, terwijl ik tien jaar eerder al wel met pensioen kon. Ik krijg ook positieve energie van werken. Dat is hetzelfde met de politiek. Alleen sommige dossiers zijn leuker dan anderen. Het vergt veel geduld en soms zie je pas na honderd jaar wat de echte effecten van het beleid zijn. Dan ben je aan het werk voor de volgende generaties.”

“Ik ben ook wel eens jaloers op jonge mensen, of nouja niet jaloers, maar de dingen die zij kunnen meemaken zijn zoveel meer dan toen ik hun leeftijd had. Dan kijk ik bijvoorbeeld naar mijn kleinkinderen die nog zo jong zijn en dan al overal op de wereld geweest. Toen ik jong was wist ik bij wijze van spreke amper waar alles lag. Met de welvaart komen zoveel mogelijkheden, maar er is ook een andere kant. Ik zit graag op het terras, in Schagen, of Schoorl of Bergen. En dan zitten er mensen die niet met elkaar praten maar gewoon met zo’n ding voor hun neus. Ik verbaas me daar echt over. Dan denk ik: Is dat nu de vooruitgang? Daarbij moet je dus de vraag stellen welke bijdrage het heeft aan het welzijn van de mensen.”

Onttovering
Zelf denk ik soms dat het avontuur juist een beetje weg is uit het leven. Vroeger waren er nog zaken onbekend en mysterieus. Heel lang geleden tekenden geleerden landkaarten waar heel groot: ‘Here be dragons’ opstond. Die gebieden waren zo onbekend en mogelijk gevaarlijk dat er net zo goed draken konden leven. Een rondtrip aan de andere kant van de wereld is nu de normaalste zaak van de wereld geworden en de vooruitgang is niet meer tastbaar maar digitaal. Een romantisering van de geschiedenis natuurlijk, maar grappig hoe visies hierop zo kunnen verschillen. De waarheid ligt volgens Jip in het midden.

Hij zegt dat hij begrijpt wat ik bedoel, maar dat hij denkt van zichzelf dat dit ook komt door nostalgie. Daarom had hij me graag meegenomen naar ‘t Petje in Zijdewind, om te laten zien hoe hij daar vroeger onbezorgd is opgegroeid. Het gebrek aan structuur en regelgeving heeft volgens hem ook zeker zijn waarde, net als de vooruitgang. “Dat heeft ook met mijn jeugd te maken. Het was allemaal wat simpeler, maar daarom niet minder goed. We voetbalden bijvoorbeeld op een modderveldje en dan waren we ook gelukkig. De wereld is daarin veranderd. Bij ‘t Petje zie je nog hoe burgerparticipatie vroeger in zo’n hechte gemeenschap werkte. Mensen regelden het meer zelf en gezamenlijk. Ze kennen elkaar goed en helpen elkaar, zonder subsidie en dergelijke. Dan zie je dat niet alleen de vooruitgang van waarde is en dat simpeler soms juist beter is.”

Stijn Vos

Werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop.