header

Statuten Senioren Hollands Kroon

SHK

Wij koesteren het cultureel erfgoed. Om als betrekkelijk nieuwe gemeente een eigen identiteit te krijgen en de dialoog daarover te bevorderen, is het volgens ons onontbeerlijk om ook een volwaardig gemeentelijk monumentenbeleid te voeren. Sterker nog, het geeft inhoud aan de verschillende gemeenschappen in de gemeente.

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.