header

Sociaal domein

SHK staat voor een sociale samenleving

De SHK ziet erop toe dat regelgeving rondom dit onderwerp met grote mate van nauwkeurigheid wordt uitgevoerd en nageleefd. Wij streven ernaar dat  ouderen en hulpbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.In staat zijn zelfstandig, of met hulp, zorg te dragen voor eigen fysiek, sociaal of psychisch welzijn. Mary van Gent is door de SHK als wethouder voorgedragen en heeft de portefeuille Sociaal Domein.

fractie-shk

Documenten Socaal Domein


Download onze Sociaal Domein documenten.
Dit zijn .pdf bestanden.

Met Kop en schouders
Visiedocument Sociaal Domein

rocstudenten[1]

Actieve jongeren


Maatschappelijk actieve jongeren zijn betrokken in eigen projecten, netwerken en organisaties. Hun vrijwillige inzet en participatie is van cruciaal belang voor de toekomst van onze samenleving. De SHK zal, waar dit mogelijk is, hieraan haar steun verlenen.

zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid


De alom gebruikte term “zelfredzaamheid” is van toepassing op een grote groep senioren en gehandicapten die in staat zijn zelfstandig hun zaken te regelen, beslissingen te nemen en zelfstandig te wonen.

Juist die groep senioren en gehandicapten, die is aangewezen op zorg (en dus niet kan voldoen aan de eis van “zelfredzaamheid “), verdient voornamelijk extra aandacht van de SHK. Voor hen dient een sociaal vangnet gehandhaafd te blijven.

belbus

Belbus


De SHK is sterk voorstander voor fijnmazig openbaar vervoer dat onder regie en toezicht van de gemeente Hollands Kroon dient te blijven. De thans aanwezige goed functionerende belbus voldoet aan haar opdracht. SHK is van mening, dat indien nodig en na evaluatie, bijstelling in de vervoerssituatie dient te worden uitgevoerd.

zelfstandig-leven-en-wonen

Zelfstandig leven en wonen


De betrokkenheid bij de samenleving, zoveel mogelijk zelfstandig leven en wonen, maakt de mens gelukkig. Als SHK wij bij herhaling door middel van voorstellen en initiatieven de lokale overheid vragen de senioren en gehandicapten te faciliteren om het welzijn mogelijk te maken.

De SHK heeft volledige aandacht voor senioren en gehandicapten maar ook voor alle andere groepen in onze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.

betrokken-samenleving

Betrokken samenleving


De SHK streeft ernaar dat de steeds groter worden groep senioren en jongeren - met of zonder zorgvraag - en gehandicapte senioren, betrokken kunnen blijven bij de samenleving. Deze doelgroep is voor de SHK een kansrijke uitdaging om hun belangen op een goede manier te behartigen.

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.