header

Partij programma

2014 - 2018

Tijdens de ALV van 21 oktober 2013 werd het partij programma vastgesteld. Op 13 maart werden wijzigingen aangebracht i.v.m. voortschrijdend inzicht.

Download ons programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Download ons Partijprogramma 2014 - 2018

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.