header

Partij programma

2014 - 2018

De SHK houdt voorlopig het vastgestelde kwaliteitsplan op hoofdlijnen aan met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte. Het doel is om de komende jaren de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, zodat wij trots kunnen zijn op dorpen en wijken.

Download ons programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Tijdens de ALV van 21 oktober 2013 werd het partij programma vastgesteld. Op 13 maart werden wijzigingen aangebracht i.v.m. voortschrijdend inzicht.

Download ons Partijprogramma 2014 - 2018

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.